Podkategorije

Lista hadisa

"Kada vidite mlađak (ramazana), postite, a kada ga (opet) vidite, prestanite! A ako on bude zastrt oblakom, odredite ga (računanjem)!"
عربي Engleski Francuski