Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kapag nakita ninyo ito ay mag-ayuno kayo,at kapag nakita ninyo ito ay huminto kayo sa pag-aayuno,at kapag ito ay natakpan sa inyo,gawin ninyong ganap ang bilang sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses