Lista hadisa

"Nema namaza sa dolaskom hrane, niti sa suzdržavanjem od nužde."
عربي Engleski Francuski
"Ako kažeš nekome petkom, dok imam drži hutbu: 'Slušaj i prati!', omalovažio si hutbu i izgubio nagradu."
عربي Engleski Francuski
"Allahu, ne daj da moj mezar postane idol koji će se obožavati! Neka se Allahova srdžba poveća prema narodima koji su mezare svojih vjerovjesnika pretvorili u džamije!"
عربي Engleski Francuski
"Nema težeg namaza munaficima od sabaha i jacije, a kad bi znali šta je u njima, dolazili bi da obave ta dva namaza, pa makar pužući. Odlučio sam zapovjediti da se zanijeti klanjati namaz, a da ja odem do kuća ljudi koji ne prisustvuju namazu (u džamiji), pa da im spalim kuće."
عربي Engleski Francuski
"Pet namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana iskupnici su grijeha između njih, ako se kloni velikih grijeha."
عربي Engleski Francuski
„Ko provede noć Lejletul-kadra vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prijašnji grijesi."
عربي Engleski Francuski
"Ko klanja sabah namaz, on je u Božijoj zaštiti, i nemojte ni slučajno kršiti Allahovu zaštitu pa da vam Allah nešto potražuje od Svoga prava."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na sjedenju na svakom namazu nakon predavanja selama učio je..."
عربي Engleski Francuski
"Ko ostavi ikindijski namaz, propala su mu njegova djela."
عربي Engleski Francuski
„Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Nemojte klanjati okrenuti prema kaburovima, i nemojte sjediti na njima.'“
عربي Engleski Francuski
"To je narod koji, kada im umre dobar rob, odnosno dobar čovjek, nad njegovim grobom sagrade bogomolju i u njoj naslikaju te (njegove) slike. To su najgora stvorenja kod Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Naređeno mi je da sedždu obavljam sa sedam dijelova tijela: na čelu", pokazujući rukom na nos, "dlanovima, koljenima i vrhovima stopala. Naređeno mi je da ne skupljam odjeću i kosu."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, između dvije sedžde molio: "Allahummagfir li verhamni, ve afini, vehdini, verzukni / Allahu, oprosti mi, smiluj mi se, podari mi zdravlje, uputi me i opskrbi me."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu a'lejhi ve sellem, kada završi s namazom, tražio bi oprost od Allaha tri puta a onda bi rekao: "Allahumme entes-selamu, ve minkes-selam tebarekte ja zel-dželali vel-ikram - Bože, Ti si spas i od Tebe je spas. Uzvišen si o Veličanstveni i Plemeniti.“
عربي Engleski Francuski
"Klanjaj stojeći, ako nisi u stanju tako, onda sjedeći, a ako nisi ni tako u stanju, onda ležeći."
عربي Engleski Francuski
Došao je slijepac Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekao: "O Allahov Poslaniče, ja nemam vodiča koji bi me dopratio do mesdžida." Zatim je tražio od Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da mu da dozvoli da klanja u kući, pa mu odobri, ali kad se ovaj udalji, dozva ga i upita: "Čuješ li poziv na namaz?" "Da.", odgovori. "Onda mu se odazovi.", reče Allahov Poslanik, sallallalhu 'alejhi ve sellem.
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas stigne na namaz, a imam je u nekom stanju, neka slijedi imama."
عربي Engleski Francuski
Kada čujete mujezina, govorite isto što i on govori.
عربي Engleski Francuski
"Poravnajte vaše safove, jer zaista je poravnavanje safova dio cjelovitosti i potpunosti namaza."
عربي Engleski Francuski
"Klanjao sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, dva rekata prije podnevskog farza i dva rekata poslije, dva rekata poslije džume, dva rekata poslije akšamskog farza i dva rekata poslije jacijskog farza.
عربي Engleski Francuski
"Neki se čovjek požalio Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, kako mu se, dok je u namazu, pričinja da je pustio vjetar. Pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Ne prekidaj namaz sve dok ne čuješ zvuk ili dok ne osjetiš ružan miris.'"
عربي Engleski Francuski
"Kada se prouči ikamet namaz i dođe večera, počnite sa večerom."
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je obavljanje namaza poslije obavljenog sabaha dok Sunce ne obasja (i ne uzdigne se), i poslije obavljene ikindije dok Sunce ne zađe.
عربي Engleski Francuski
Zar se ne boji onaj ko digne svoju glavu prije imama da mu se glava ne pretvori u glavu magarca, ili da mu se lik ne pretvori u lik magarca.
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Omer kazao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi prilikom stupanja u namaz digao ruke spram ramena (i izgovorio početni tekbir). Potom bi izgovorio tekbir, digavši ruke spram ramena, i učinio bi ruku. Potom bi, prilikom vraćanja (s rukua) podigao ruke spram ramena. Kada bi se ispravio, rekao bi: ‘Semiallahu limen hamideh!’ (‘Čuo Allah onoga ko Mu zahvaljuje!’), a ne bi ih podizao kada bi išao na sedždu.”
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, me je podučio tešehhudu, dok je moj dlan bio među njegovim dlanovima, kao što me je podučavao suri iz Kur'ana: et-tehijjatu lillahi ves-salavatu vet-tajjibatu, esselamu 'alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu, esselamu 'alejna ve 'ala 'ibadillahis-salihin, ešhedu en la ilahe illellahu ve ešhedu enne Muhameden abduhu ve resuluhu."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je dovio: "Allahu moj, utječem ti se od patnje u kaburu i od džehennemske patnje, od iskušenja u životu i nakon smrti, i od iskušenja Mesiha Dedždžala."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslaniče, žrtvovao bih za tebe svoga oca i majku - šta govoriš pri šutnji između izgovorenog tekbira i učenja (Fatihe)?" "Govorim: 'Allahu, udalji grijehe od mene daleko kao što si udaljio istok od zapada! Allahu moj, očisti me od pogreški kao što se bijela haljina čisti od prljavštine! Allahu moj, saperi moje pogreške vodom, snijegom i gradom!'"
عربي Engleski Francuski
"Lijepo činite sedždu i nemojte ruke opružiti kao što to čini pas."
عربي Engleski Francuski
Pitao sam Enesa b. Malika: "Da li je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjao u svojim sandalama?" Odgovorio je: "Da."
عربي Engleski Francuski
"Nemojte moj mezar učiniti mjestom stalnog okupljanja i nemojte svoje kuće u mezarluke pretvarati. Donosite na mene salavat, jer mi vaš selam dolazi bez obzira gdje vi bili."
عربي Engleski Francuski
Pitao sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je posao Allahu najdraži, a on odgovori: 'Klanjanje namaza u njegovom vremenu. 'A onda?', upitah. 'Činiti dobro svojim roditeljima.' odgovorio je on.
عربي Engleski Francuski
"Dao sam prisegu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na obavljanje namaza, davanje zekata i savjetodavan odnos prema svakom muslimanu."
عربي Engleski Francuski
"O Muaze, ja te uistinu volim, pa ću te posavjetovati. Nemoj propustiti da nakon kraju svakog namaza kažeš: 'Allahumme e'inni 'ala zikrike ve šukrike ve husni ibadetike - Allahu moj, pomozi mi da Ti zikr činim, da Ti budem zahvalan i da ti iskreno robujem!'"
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odgodio je jaciju do u mrklo doba noći, pa je Omer izašao i rekao mu: 'Namaz, o Allahov Poslaiče, pospale su i žene i djeca.' Tada je on izašao a niz lice mu je kapala voda, pa reče: 'Da se ne bojim da ću otežati svome ummetu naredio bi im da obavljaju ovaj namaz u ovo doba.'"
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao noćni namaz dok je ona ležala ispred njega. Kada bi ostao samo vitr-namaz, on bi je probudio, i ona bi klanjala. (Muslim) U drugoj verziji stoji: „Kada bi ostao vitr-namaz, on bi kazao: 'O Aiša, ustani i klanjaj vitr.'“
عربي Engleski Francuski
"Zaštiti me Tvojim zadovoljstvom od Tvoje srdžbe, Tvojim oprostom od Tvoje kazne, Tobom od Tebe. Ja ne umijem izraziti svoju hvalu prema Tebi, Ti si onakav kako si Sebe pohvalio!"
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je o najboljem namazu, pa je odgovorio: „Onaj na kome se dugo stoji.“
عربي Engleski Francuski
Tom se čovjeku u uši šejtan pomokrio.'
عربي Engleski Francuski
„Preporučujem ti da često sedždu činiš, jer ti Allah za svaku sedždu poveća jednu deredžu i izbriše jedan tvoj grijeh.“
عربي Engleski Francuski
"Pripremili bismo Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, misvak i posudu sa vodom za abdest, pa bi Allah dao da se probudi u noći kada On hoće, zatim bi očistio usta misvakom, abdestio se i klanjao."
عربي Engleski Francuski
"Ko klanja sabah i ikindiju (berdejn) ući će u Džennet."
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, početkom noći bi spavao, a pred njen kraj ustajao bi i klanjao.
عربي Engleski Francuski
Namaz čovjeka u džematu je bolji od (pojedinačnog) namaza u njegovoj kući ili na tržnici za dvadeset i nešto deredža (stepeni).
عربي Engleski Francuski
„Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, propustio noćni namaz zbog bolesti ili zbog čega drugog, onda bi u danu klanjao za to dvanaest rekata namaza.“
عربي Engleski Francuski
"Ko bude jeo bijeli ili crveni luk neka se izdvoji ili neka se udalji od našeg mesdžida i neka sjedi kod svoje kuće."
عربي Engleski Francuski
„Primjer pet namaza je kao primer velike rijeke koja teče pored vaših vrata u kojoj se vi kupate dnevno pet puta.“
عربي Engleski Francuski
"Pričali smo u namazu, pa bi čovjek razgovarao sa svojim drugom koji je do njega stajao, sve dok nije objavljeno: 'I pred Allahom ponizno stojte', pa nam je naređeno da šutimo i zabranjeno da govorimo."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je na ruku'u i na sedždi puno izgovarao: "Subhanekellahumme rabbena ve bi hamdike, Allahumme igfir li (Slavljen neka si Ti Gospodaru naš, i Tebi pripada svaka hvala, Allahu moj oprosti mi)."
عربي Engleski Francuski
U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, desilo se pomračenje Sunca, pa je poslao pozivača da pozove ljude riječima: "Sakupite se na namaz". Sakupili su se, a Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je prošao ispred (da predvodi namaz), proučio je početni tekbir i klanjao četiri rekata kao dva rekata, sa četiri sedžde.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je u svako doba noći klanjao vitr; na njenom početku, sredini i na kraju, a nekada bi klanjao vitr na samom kraju noći."
عربي Engleski Francuski
"Naređujte svojoj djeci klanjanje namaza kad im bude sedam godina, a silom ih nagonite (udrite ih) na namaz kad napune deset godina, i u posteljama ih rastavljajte (muško i žensko)."
عربي Engleski Francuski
Allah nas je poučio kako da te poselamimo ali kako da donesemo salavat na tebe?' On je rekao: 'Recite: 'Allahu, donesi salavat na Muhammeda i na njegovu porodicu kao što si donio salavat na Ibrahima, a Ti si Hvaljeni i Slavljeni. I blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima, a Ti si Hvaljeni i Slavljeni.'"
عربي Engleski Francuski
Nema namaz onaj ko ne prouči Fatihu.
عربي Engleski Francuski
"Ko se u petak okupa, poput kupanja od džunupluka, zatim ode u džamiju u prvom satu - kao da je devu žrtvovao za kurban; ko ode u drugom satu - kao da je kravu žrtvovao."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas hoće na džumu namaz, neka se okupa."
عربي Engleski Francuski
"Ko god propisno i lijepo uzme abdest, zatim ode na džuma-namaz, i šuteći sasluša hutbu, oprošteni su mu grijesi između dvije džume (za sedmicu dana) i još plus tri dana, ali ko samo obični kamenčić bez potrebe dotakne (za vrijeme hutbe), obezvrijedio je džumansku nagradu."
عربي Engleski Francuski
"Ko ode u džamiju početkom ili krajem dana, Allah će mu pripremiti darove u Džennetu svaki put kada ode."
عربي Engleski Francuski
Ko bude nosio luk i strijele dok hoda našim mesdžidima i pijacama neka to pričvrsti uz tijelo ili neka rukom drži vrhove strijela, kako ne bi povrijedio nekoga muslimana.
عربي Engleski Francuski
O ljudi, širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, i klanjajte noću dok ljudi spavaju, pa ćete spokojno (sa selamom) ući u Džennet."
عربي Engleski Francuski
"Kada imam kaže amin, kažite i vi! Onome čije se aminanje podudari s aminanjem meleka bit će oprošteni grijesi."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas klanja kao imam ljudima neka olakšava jer među njima ima slabih, bolesnih, kao i onih u potrebi, a kada klanja sam, onda neka oduži koliko hoće."
عربي Engleski Francuski
"Imam je postavljen da se slijedi i ne razilazite se s njime: kada donese tekbir i vi donesite, kada čini ruku', činite ga i vi, kada izgovori: 'Semiallahu Ii men hamideh.', vi recite 'Rabbena lekel-hamd.', kada učini sedždu, učinite i vi, a kada klanja sjedeći, klanjajte sjedeći i vi svi."
عربي Engleski Francuski
„U Vatru neće ući onaj ko klanja prije izlaska i zalaska Sunca."
عربي Engleski Francuski
“Koji god musliman, kada nastupi neki od obaveznih namaza, na najpotpuniji način uzme abdest...”
عربي Engleski Francuski
"Riječi slavljenja Allaha, dž.š., čiji se govornik neće kajati iza svakog propisanog namaza."
عربي Engleski Francuski
“Onome ko, nakon što mujezin prouči ezan, izgovori: ‘Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, koji nema sudruga...’”
عربي Engleski Francuski
‘Da ste ovdašnji građani zadao bih vam bola. Podižete svoje glasove u džamiji Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem!’
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Omer, radijallahu 'anhu, jedne prilike na hutbi kazao: „Ljudi, vi jedete dvije biljke za koje smatram da su ružne: bijeli i crveni luk. Vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako naređuje da čovjek koji ima zadah luka izađe do medinskog mezarja Bekije. Ko želi da (prije dolaska u džamiju) jede luk, neka ga skuha kako bi uklonio ružan miris.“ Muslim
عربي Engleski Francuski
"Ko uzme abdest petkom, dovoljno je i lijepo, a ko se okupa, to je bolje."
عربي Engleski Francuski
Kupanje petkom je dužnost svakoj punoljetnoj osobi, pranje zuba misvakom i mirisanje ukoliko ima miris.
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejra, r.a., prenosi se da Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Kada nastupi petak, meleki stanu na vrata džemije i zapisuju prve koji dođu, pa zatim one nakon njih. Primjer ranoranioca je kao da je žrtvovao devu, zatim slijedi onaj koji kao da je žrtvovao kravu, pa onda onaj koji kao da je žrtvovao ovna, a onda kokoš i zatim jaje. A kada izađe imam onda zatvore registre i slušaju zikr." (Zabilježio ga je Buhari.)
عربي Engleski Francuski
“Kad čovjek prouči ajet sedžde i učini sedždu, šejtan ode od njega plačući i govoreći: ‘Teško meni! Čovjeku je naređeno da čini sedždu, on je čini, i ući će u džennet. I meni je naređeno da učinim sedždu, no ja sam to odbio, i meni pripada Vatra.’”
عربي Engleski Francuski
„Tri su časa u kojima nam je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranjivao da klanjamo i da zakopavamo naše mrtve: dok Sunce izlazi sve dok se ne podigne, kada je u zenitu sve dok ne krene, kada se Sunce primiče zalasku sve dok ne zađe.“
عربي Engleski Francuski
"Ko reče kada čuje poziv ezana: 'Allahu moj, Gospodaru ovog potpunog Poziva i tek uspostavljenog namaza, podaj Muhammedu stepen u džennetu El-Vesile i vrednuj ga kao ni jednog drugog roba, te ga proživi na Pohvaljenom mjestu koje si mu obećao', time će steći moje zagovorništvo na Sudnjem danu."
عربي Engleski Francuski
„Allah ne prima namaz šerijatski punoljetne žene osim sa (maramom) himarom.“
عربي Engleski Francuski
”Neka niko od vas ne klanja u jednoj haljinci, a da na svome ramenu nema ništa (prebačeno).“
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjaše (nafile) na svojoj devi onako kako bi se ona okretala, a kada bi htio klanjati obligatni namaz (farz), sišao bi s nje i okrenuo se prema Ka'bi."
عربي Engleski Francuski
Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, putujući, htio klanjati dobrovoljni namaz, okrenuo bi jahalicu prema kibli i izgovorio početni tekbir, a onda bi nastavio klanjati okrenut tamo gdje je okrenuta njegova jahalica.
عربي Engleski Francuski
„Cijela zemlja je mesdžid (mjesto pogodno za obavljanje namaza), osim groblja i kupatila.“
عربي Engleski Francuski
"Za muškarce je da izgovaraju: 'Subhanallah!', a za žene da pljeskaju."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas klanja prema nečemu što ga zastire od svijeta i ako neko bude htio proći ispred njega, neka ga on odstrani. Ako se tome ne povinuje, neka ga na silu odgura, jer je on šejtan."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je zabranio da čovjek klanja držeći ruke na boku.
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas ustane da klanja, on tada razgovara sa svojim Gospodarom, pa nemojte da neko od vas pljuje prema Kibli, nego na svoju lijevu stranu, ili pod svoje noge.
عربي Engleski Francuski
"Ukloni nam ovaj svoj zastor, jer mi se slike sa njega neprestano ukazuju dok sam u namazu!"
عربي Engleski Francuski
„Šta je nekim ljudima pa dižu u namazu svoje poglede prema nebu!“ Potom podiže glas i reče: 'Ili će se toga proći ili će im se vid oduzeti.'"
عربي Engleski Francuski
"Zijevanje u namazu je od šejtana, pa kada neko od vas zijeva, neka to prikrije (stiša) koliko može."
عربي Engleski Francuski
„Pljuvati u džamiji je grijeh, a iskup je zatrpavanje (pljuvačke)."
عربي Engleski Francuski
"Nije mi naređeno da gradim velike džamije."
عربي Engleski Francuski
"Valjda učite za vašim imamom?" Rekosmo: "Da, Allahov Poslaniče, učimo." On reče: "Ne učite ništa osim Fatihe, jer ko je ne prouči, nema namaza."
عربي Engleski Francuski
Kada činiš sedždu, stavi dlanove (na zemlju), a podigni laktove.'
عربي Engleski Francuski
"Vidjela sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako klanja podavijenih i prekrštenih nogu (pri sjedenju)."
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas čini sedždu neka ne klekne kao što to čini mužjak deve, nego neka prvo stavi ruke prije koljena.
عربي Engleski Francuski
Ibn Omer bi spuštao ruke prije koljena, i govorio je: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako je činio."
عربي Engleski Francuski
Klanjao sam sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, i predavao bi selam na svoju desnu stranu (govoreći): 'Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu - Neka je na vas mir, Allahova milost i Njegovi blagoslovi', i na lijevu: 'Es-selamu alejkum ve rahmetullah - Neka je na vas mir, Allahova milost.'
عربي Engleski Francuski
Ko na kraju svakog namaza prouči 'subhanallah' 33 puta, 'elhamdulillah' 33 puta, 'Allahu ekber' 33 puta, a to je ukupno 99, i kaže upotpunjavajući stotinu: 'La ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej ‘in kadir' - Nema Boga osim Allaha, Jedinog, On nema sudruga, Njemu pripada vlast i Njemu pripada hvala, i On je svemoćan – oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo koliko je morske pjene.
عربي Engleski Francuski
"Onoga ko prouči Ajetul-kursi nakon svakog obaveznog namaza, od ulaska u džennet sprječava samo smrt." U drugoj verziji spominje se: "I suru el-Ihlas."
عربي Engleski Francuski
Istinu su rekle, i doista se mrtvi izlažu patnji koju čuju sve životinje!'
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas sumnja u svoj namaz i ne zna koliko je klanjao, tri ili četiri, neka odagna sumnju i postupi shodno onome u šta je uvjeren, potom neka učini dvije sedžde prije nego što preda selam. Ako bude klanjao pet (rekata), učinit će mu namaz parnim, a ako je klanjao potpun namaz od četiri rekata, bit će prkos šejtanu.
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi klanjao dva kratka rekata poslije nastupanja zore."
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ne bi izostavljao klanjanje četiri rekata prije podne (farza) i dva rekata prije sabahskog farza.
عربي Engleski Francuski
"Onoga ko bude čuvao četiri rekata prije podnevskog farza i četiri poslije njega, Allah neće kazniti Vatrom."
عربي Engleski Francuski
"Allah se smilovao osobi koja prije ikindije klanja četiri (rekata sunneta)."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na dva rekata sabahskog sunneta učio sure el- Kafirun i el-Ihlas.
عربي Engleski Francuski
"Dnevni i noćni namaz klanjaju se dva po dva rekata."
عربي Engleski Francuski
"Najbolji post nakon ramazana je post u Allahovom mjesecu muharremu, a najbolji namaz nakon obaveznih namaza je noćni namaz."
عربي Engleski Francuski
"Aiša, moje oči spavaju, a moje srce ne spava."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjaše noću po trinaest rekata u koje spadaju i vitr i još dva sabahska rekata (sunneta)."
عربي Engleski Francuski
"Klanjajte vitr prije nego osvanete."
عربي Engleski Francuski
Ko se boji da neće ustati na kraju noći, neka klanja vitr na njenom početku, a ko želi da ustane na kraju noći, neka vitr klanja krajem noći, jer zaista je namaz krajem noći osvjedočen, a to je bolje.'
عربي Engleski Francuski
"Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Namaz u džematu vredniji je od samostalnog namaza dvadeset i pet puta. Meleki noći i meleki dana sakupljaju se na sabah namazu.'"
عربي Engleski Francuski
"Ko čuje poziv za namaz, i ne odazove se, nema mu namaza, osim uz opravdanje."
عربي Engleski Francuski
"Ljudi, klanjajte u svojim kućama! Najvredniji namaz, osim propisanih namaza, jest onaj koji čovjek klanja u svojoj kući."
عربي Engleski Francuski
"Najbolji saf za muškarce jest prvi, a najgori je zadnji, a najbolji saf za žene jest zadnji, a najgori je prvi."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Vabise b. Ma'beda El-Džuhenija, radijallahu 'anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, vidio čovjeka da klanja iza saffa sam, pa mu je naredio da obnovi namaz.
عربي Engleski Francuski
Namaz u džematu s jednim čovjekom vredniji je od samostalnog namaza, a namaz s dvojicom vredniji je od namaza s jednim; što je više ljudi namaz je draži Uzvišenom Allahu.
عربي Engleski Francuski
"Pero je podignuto od trojice: spavača dok se ne probudi, djeteta dok ne postane punoljetno i bezumnika dok mu se razum ne vrati."
عربي Engleski Francuski
"Dok su ljudi u mesdžidu Kuba klanjali sabah-namaz, došao im je neki čovjek i rekao: 'Zaista su Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, ove noći objavljeni ajeti u kojima mu je naređeno da se u namazu okreće prema Kabi! pa i vi to učinite.' Oni su bili okrenuti licima prema Šamu, pa su se okrenuli prema Kabi."
عربي Engleski Francuski
"Bilal uči ezan dok je još noć, pa jedite i pijte dok ne čujete ezan Ibn Ummi Mektuma."
عربي Engleski Francuski
"Došao je jedan beduin i mokrio u jednom kraju džamije."
عربي Engleski Francuski
Enes b. Sirin kaže: "Dočekali smo Enesa b. Malika kada je dolazio u Šam. Sreli smo ga u Ajni-temru. Tada smo ga vidjeli kako klanja na magarcu, a lice mu okrenuto stranom prema (kibli), tj. s lijeve strane kible." "Ja mu rekoh", kaže Enes b. Sirin, "vidio sam te gdje klanjaš mimo kible!" "Da nisam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je to radio, ne bih ni ja to činio."
عربي Engleski Francuski
Imran b. Husajn, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, vidio čovjeka kako sjedi u pozadini mesdžida i nije klanjao sa ostalim džematlijama. Upitao ga je: "Čovječe, šta te je spriječilo da klanjaš sa ostalima?" Rekao je: "O Allahov Poslaniče, ja sam džunup, a nema vode!" Allahov Poslanik mu reče: "Onda se posluži zemljom (uzmi tejemum), to će ti biti dovoljno."
عربي Engleski Francuski
Ili ćete poravnati safove, ili će Allah među vas ubaciti neslogu.
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je podne-namaz predvodeći džemat i nije sjeo nakon dva rekata, već je odmah ustao na treći, i ljudi su ustali. Kada je završavao namaz, dok su ljudi čekali da preda selam, on je sjedeći donio tekbir i učinio dvije sedžde prije selama, a nakon toga je predao selam.
عربي Engleski Francuski
"Stigao sam jašući na magarcu dok je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, na Minni predvodio ljude u namazu, a nije bio okrenut prema zidu, pa sam jašući prošao ispred nekoliko safova, sišao jahalice i poslao magarca na ispašu te stao u saff. Niko mi to nije prigovorio, a toga dana sam se bio približio punoljetstvu."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi prilikom stupanja u namaz digao ruke spram ramena (i izgovorio početni tekbir). Potom bi izgovorio tekbir, digavši ruke spram ramena, i učinio bi ruku. Potom bi, prilikom vraćanja (s rukua) podigao ruke spram ramena. Kada bi se ispravio, rekao bi: "Semiallahu limen hamideh!"
عربي Engleski Francuski
"U danima velike vrućine odgodite namaz, jer uistinu velika vrućina je zapah Džehennema."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je klanjao dok je bio na jahalici, ma u kojem pravcu se jahalica okrenuila, i išaretio je glavom (za ruku' i sedždu). Tako je činio i Ibni Omer.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ušao u Ka'bu a sa njim i Usama b. Zejd, Bilal i Osman b. Talha."
عربي Engleski Francuski
Jednog petka ušao je u džamiju neki čovjek na vrata koja su bila prema Darul-kadai, dok je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, stajao i držao hutbu. Taj čovjek okrenu se Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i reče: "Allahov Poslaniče, blago (stoka) propade i putovati ne možemo, pa moli Allaha da nam dadne kišu!" Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, podiže ruke i izgovori: "Allahu moj, daruj nas kišom! Allahu moj, daj nam kišu! Allahu moj, daj nam kišu!" "Allaha mi", kaže Enes, "nismo vidjeli na nebu nikakav oblak, ni oblačak. Između nas i brda Sel' nije bila nijedna građevina, niti bilo kakva kuća (koja bi nam nebo zaklanjala). Tada se iza Sel'a pojavio oblak poput štita, i kada je stigao nasred neba, raširio se i otpočela je padati kiša. Tako mi Allaha, ne vidjesmo Sunce šest dana!" Sljedeće džume, dok je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, stajao i držao hutbu, uđe neki čovjek na ista vrata, okrenu se Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i reče: "Allahov Poslaniče, stoka nam propade, a putevi se isprekidaše, pa moli Allaha daje od nas povuče!" "Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, podiže ruke.", priča Enes, "i reče: 'Allahu moj, oko nas je spusti, a ne na nas!"
عربي Engleski Francuski
"Posmatrao sam namaz Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa sam uočio da je stajao a potom činio ruku', zatim se ispravljao nakon ruku'a, pa je išao na sedždu, zatim sjedio između dvije sedžde, pa činio (drugu) sedždu, zatim sjedio između selama i odlaska kući, sve to gotovo je bilo približne dužine trajanja."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je u mesdžid, a nakon njega je ušao i neki čovjek i počeo klanjati. Nakon namaza je došao i poselamio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on mu reče: 'Vrati se i klanjaj, jer ti zaista nisi klanjao.'"
عربي Engleski Francuski
"Doista je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, znao klanjati držeći Umamu kćerku svoje kćeri Zejnebe."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučavao nas je da obavljamo istiharu namaz u svakoj prilici, kao što nas je podučavao nekoj suri iz Kur'ana.
عربي Engleski Francuski
"Bilalu je naređeno da ezan uči parno (ponavlja svaku rečenicu), a ikamet neparno."
عربي Engleski Francuski
"Ustanite da vam klanjam (predvodeći vas u namazu)."
عربي Engleski Francuski
"Kada vam žene zatraže da idu u džamiju, nemojte im braniti."
عربي Engleski Francuski
"Klanjao sam sa Ebu Bekrom, Omerom i Osmanom, i nisam čuo da iko od njih uči: bismillahi-r-rahmani-r-rahim."
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije toliko pazio ni na jednu nafilu kao što je pazio na dva rekata sabahskog sunneta.
عربي Engleski Francuski
"Namaz u džematu bolji je od namaza pojedinca za dvadeset i sedam puta."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je klanjao podne-namaz sredinom dana; ikindiju dok je Sunce još čistog sjaja, a akšam kada Sunce zađe."
عربي Engleski Francuski
"Došao sam Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, a On je bio u crvenom kožnom šatoru. Pa je Bilal izašao sa vodom kojom se abdestio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, a vidio sam i ljude kako se utrkuju za tom vodom, i ko bi dohvatio što od te vode potrao bi se njome, a ko ne, uzimao bi vlažnost sa njihovih ruku."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjao je sabah a sa njim su klanjale i žene vjernice umotane u svoje ogrtače. Zatim bi se vraćale svojim kućama a da ih niko ne može prepoznati zbog tame noći."
عربي Engleski Francuski
bn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Preteknite zoru vitr-namazom.“ (Ebu Davud i Tirmizi, koji kaže da je hadis hasen-sahih)
عربي Engleski Francuski
Benu Selime, ostanite u vašim kućama, za vaše pješačenje do džamije pisat će vam se nagrada, ostanite u vašim kućama, za vaše pješačenje do džamije pisat će vam se nagrada.'
عربي Engleski Francuski
"Kada budete klanjali noću i počnete nerazgovijetno učiti Kur'an, ne znajući šta (zbog pospanosti) izgovarate, legnite da spavate."
عربي Engleski Francuski
Zaista je Abdullah divan čovjek, još kada bi klanjao noćni namaz!
عربي Engleski Francuski
Predočena su mi djela mog ummeta, lijepa i ružna, pa sam vidio da je među lijepim djelima uklanjanje sa puta onoga što smeta prolaznicima, i vidio sam da je od ružnih djela pljuvačka u mesdžidu (džamiji) koja se ne zakopa (ne pokrije zemljom).
عربي Engleski Francuski
Prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, toliko dugo stajao na noćnom (nafila) namazu, da bi mu noge znale ispucati.
عربي Engleski Francuski
„Najdraža mjesta Allahu su džamije, a najmrža pijace."
عربي Engleski Francuski
"Dok je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, držao petkom hutbu, dođe jedan čovjek i on mu reče: 'O ti i ti, jesi li klanjao?' 'Nisam.' - odgovori on. 'Ustani i obavi dva rekata!' - reče mu Poslanik."
عربي Engleski Francuski
Bio sam na putovanju sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i nije klanjao više od dva rekata, a tako su postupali i Ebu Bekr, i Omer i Osman.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, poslao je jednog čovjeka kao zapovjednika izvidnice. Čovjek je na završetku svakog namaza učio suru (Kul huvallahu ehad).
عربي Engleski Francuski
Sunce i Mjesec su dva Allahova znaka. Do njihova pomračenja ne dolazi zbog nečije smrti, niti radi nečijeg života. Kada to primjetite, obratite se Allahu dovom, izgovarajte tekbire, klanjajte i podijelite milostinju'
عربي Engleski Francuski
"Ležala bih ispred Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, tako da su mi noge bile na mjestu gdje on činjaše sedždu. Kada bi se spuštao na sedždu, dotakao bi me (vrhovima prstiju) pa bih ja svoje noge povukla, a kada bi ustao, ja bih ih opet ispružila. U to doba u sobama nije bilo svjetiljki."
عربي Engleski Francuski
Izišao je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, da klanja namaz za kišu, okrenuo se prema Kibli doveći, okrenuo svoj ogrtač naopako a zatim klanjao dva rekata na kojima je učio naglas.
عربي Engleski Francuski
"Ja i 'Imran b. Husajn smo klanjali za Alijom ibni Ebi Talibom, radijallahu 'anhu, i kad god bi se Alija spustio na sedždu, izgovarao bi tekbir, a kad bi digao glavu, izgovarao bi tekbir, a i kada bi se dizao na ruku'u, izgovarao bi opet tekbir."
عربي Engleski Francuski
Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da uči na akšam namazu suru At-Tur (Gora).
عربي Engleski Francuski
"Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu Bekr, i Omer, klanjali su oba bajram namaza prije hutbe."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je prilikom putovanja spajao (sastavljao) podne i ikindiju dok se kreće (dok traje putovanje), i spajao je akšam i jaciju."
عربي Engleski Francuski
"Ni za jednim imamom nisam klanjao lakši, a potpuniji namaz, od namaza Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem."
عربي Engleski Francuski
"Ja ću vas predvoditi u namazu i klanjaću onako kako sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da klanja."
عربي Engleski Francuski
"A zašto ne bi u namazu učio: Sebbihisme rabbikel-ala, Veš-šemsi ve duhaha i Vel-lejli iza jagša, jer iza tebe klanjaju i stari i slabi i oni koji imaju neku potrebu."
عربي Engleski Francuski
"Klanjali smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, džumu namaz, zatim smo se razilazili a zidovi nisu imali sjenu pod kojom bi se sakrili."
عربي Engleski Francuski
"Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, držao bi dvije hutbe stojeći, a između njih pravio bi odmor sjedeći."
عربي Engleski Francuski
Ko zaspi a da nije klanjao nafilu namaz koju inače redovno klanja, neka je klanja u periodu između sabah namaza i podne namaza, biće mu upisana nagrada kao da je obavio u uobičajenom vremenu.
عربي Engleski Francuski
"Što se tiče ovog čovjeka, on se zaista suprotstavio Ebul-Kasimu, sallallahu alejhi ve sellem."
عربي Engleski Francuski
“Vidim da voliš ovce i pustinju, pa kada budeš među svojim stadom...”
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas klanjajući zadrijema neka odspava dok mu pospanost ne prestane, jer ukoliko klanja pospan može sam sebe proklinjati umjesto da za sebe traži oprosta (jer ne zna šta priča)."
عربي Engleski Francuski
Ebu Abdullah Džabir b. Semure, radijallahu 'anhu, kaže: „Klanjao sam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i mogu vam reći da su njegovi namazi i hutbe bili umjereni.“
عربي Engleski Francuski
Od Enesa b. Malika prenosi se da je rekao: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je u džamiju, kad vidje uže razvučeno između dva stupa. 'Kakvo je to uže?', upitao je. 'Ovo je uže za Zejnebu', odgovoriše ashabi, 'kada se umori, nasloni se na njega.' 'Ne može tako! Odriješite ga! Svaki od vas neka klanja dok ima snage, a kada se umori, neka se odmara!’, reče Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem."
عربي Engleski Francuski
"Ne tako (meh). Neka svako od vas obavlja nafilu onoliko koliko je u stanju (da ustraje u njoj). Tako mi Allaha, Allahu neće dosaditi dok vama samima ne dosadi, a Allahu su najdraža djela u kojima čovjek ustraje."
عربي Engleski Francuski
"Kada bismo negdje odsjeli, ne bismo klanjali dok ne bismo raspremili jahalice."
عربي Engleski Francuski
Subbuhun Kuddusun, Rabbul-mela'iketi ver-ruh (Sveti i Slavljeni, Gospodar meleka i Džibrila).
عربي Engleski Francuski
Klanjao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojoj kući, a bio je bolestan.
عربي Engleski Francuski
Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio: 'semi'allahu limen hamideh': niko od nas ne bi savio svoja leđa, sve dok Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi učinio sedždu, a zatim bi se mi, nakon njega spuštali na sedždu.
عربي Engleski Francuski
"Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došla je vijest da je kod Benu Amra b. Avfa došlo do neusglasica, pa je sa još nekim ljudima otišao da ih izmiri..."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, spojio je akšam i jaciju na Muzdelifi, gdje se proučio ikamet za svaki namaz. Ni između ta dva namaza, a ni nakon njih, nije ništa od nafile klanjao."
عربي Engleski Francuski
"Kada bi prolaznik ispred klanjača znao kakav grijeh čini, bilo bi mu bilo bolje da sačeka četrdeset, nego li da prođe ispred njega." Ebu Nadr veli: "Ne znam da li je kazao četrdeset dana, mjeseci ili godina."
عربي Engleski Francuski
"Naredio nam je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, da na Bajram izvedemo punoljetne djevojke i one iz ženskih odaja, a one sa menstruacijom da se udalje od musale muslimana."
عربي Engleski Francuski
Allahumma-gfir li ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve ma ea'lentu, ve ma esreftu ve ma ente ea'lemu bihi minni, entel-mukaddimu ve entel-mu'ehhiru, la ilahe illa ente - Allahu moj, oprosti mi ono što sam učinio i što nisam učinio, što sam tajio i što sam javno počinio, ono što sam neodmjereno uradio kao i ono što Ti znaš bolje od mene. Ti si Prvi i Posljednji; nema Boga osim Tebe.
عربي Engleski Francuski
Klanjao sam sa Vjerovjesnikom noćni namaz. Učio je suru El-Bekare. Kad god bi naišao na ajet u kome se govori o milosti, zastao bi i tražio je, a kad god bi naišao na ajet u kome se govori o patnji, zastao bi i zatražio utočište od nje.
عربي Engleski Francuski
"Allahu, Tebi se potčinjavam, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, Ti si moj nepobitni argument i s Tobom arbitriram, oprosti moje prošle i buduće grijehe, tajno ili javno, i one koje Ti znaš bolje od mene. Nema boga osim Tebe!"
عربي Engleski Francuski
Allahumme Rabbe Džebraile ve Mikaile ve Israfile, fatires-semavati vel-erd, 'alimel-gajbi veš-šehadeti. Ente tahkumu bejne 'ibadike fi ma kanu fihi jahtelifun. Ihdini lima-htulife fihi minel-hakki bi iznike. Inneke tehdi men teša'u ila siratin mustekim - Allahu moj, Gospodaru Džebraila, i Mikaila i Israfila, Stvaratelju nebesa i Zemlje, Znalče skrivenog i vidljivog, Ti sudiš među robovima Svojim u pitanjima u kojima se oni razilaze. Razluči mi istinu od neistine, jer samo Ti na Pravi put upućuješ onoga koga Ti hoćeš.
عربي Engleski Francuski
Kada bismo stali na neko mjesto da odmorimo, nismo klanjali dok ne skinemo teret sa naših jahalica.
عربي Engleski Francuski
Džamije nisu za mokrenje, niti za bilo koju vrstu nečistoće. One su za spominjanje Uzvišenog Allaha, i za učenje Kur'ana.
عربي Engleski Francuski
Burejda prenosi da je neki čovjek u džamiji upitao: "Da li je neko našao moju crvenu devu?" Pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Ne našao je nikad! Džamije su podignute zarad nečeg drugog!“
عربي Engleski Francuski
...da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio sjedenje zvano ihtiba (podvijenih nogu, obavijenih ruku oko koljena) petkom dok imam drži hutbu.
عربي Engleski Francuski
Kada se uči ezan, šejtan okrene leđa i bježi.
عربي Engleski Francuski
Mu'ezzini će biti najdužih vratova.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Ibn Omera, radijallahu 'anhuma, koji je izjavio da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Kad se pojavi rub Sunca, ostavite namaz dok Sunce ne odskoči, a kada zađe rub Sunca, ostavite namaz dok ono potpuno ne zađe i nemojte svojim namazom čekati vrijeme izlaska i zalaska Sunca, jer ono izlazi među rogovima šejtanovim." Bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
Vrijeme podneva je kada Sunce krene prema zapadu (sa zenita) i sjena čovjeka dostiže dužinu samog čovjeka, dok ne nastupi ikindija. A vrijeme ikindije je do vremena kada Sunce požuti. Vrijeme akšama je do iščeznuća crvenila. Vrijeme jacije do pola noći. Vrijeme sabah-namaza je od pojave zore dok ne izađe Sunce.
عربي Engleski Francuski
„Klanjali bismo akšam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa bi se vraćali u vrijeme u kojem bi mogli vidjeti mjesta gdje bi pale njegove strijele (koje je bacao).“
عربي Engleski Francuski
Ko stigne obaviti jedan rekat sabaha prije nego se Sunce pojavi, on je stigao na vrijeme klanjati taj sabah-namaz, a ko stigne obaviti jedan rekat ikindije prije nego Sunce zađe, on je stigao na vrijeme klanjati.
عربي Engleski Francuski
Ne zabranjujte nikome da čini tavaf oko ove Kuće i da klanja u koje god vrijeme noći i dana želi."
عربي Engleski Francuski
„Postoje dvije zore: zora koja je poput vučijeg repa, u kojoj je zabranjeno klanjati, a nije zabranjeno jesti i zora koja odlazi protežući se na horizontu, kada je dozvoljeno klanjati, a nije dozvoljeno jesti."
عربي Engleski Francuski
Neka prisutni prenesu odsutnima: nakon što se pojavi zora, ne klanjajte ništa drugo osim sabahskog sunneta."'
عربي Engleski Francuski
"To je istinit san, inšallah. Idi kod Bilala i ispričaj mu to što si u snu vidio. Neka on prouči ezan, jer ima snažniji i prodorniji glas od tebe."
عربي Engleski Francuski
"Sunnet je da mujezin nakon što na sabahskom ezanu kaže: 'Hajje alel-felah', kaže: 'Es-salatu hajrun minen-nevm' ('Namaz je bolji od spavanja!')."
عربي Engleski Francuski
"Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, spojio je akšam i jaciju na Muzdelifi, tako što je akšam klanjao tri rekata, a jaciju dva, i tom prilikom proučen je samo jedan ezan."
عربي Engleski Francuski
„Ti si njihov imam i povedi se u tome za najslabijim od njih i postavi mujezina koji neće uzimati nadokadu za svoje učenje.“
عربي Engleski Francuski
"Muezin Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ne bi ikametio za namaz sve dok ne bi vidio da se Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, pojavio."
عربي Engleski Francuski
"Bili smo jedne mrkle noći na putovanju sa Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, i nismo mogli da znamo gdje je pravac kible, te smo klanjali onako kako je ko bio okrenut. Kada je svanulo, spomenuli smo to Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa je objavljeno: 'Gdje god da se okrenete, tamo je Allahova strana.'" (El-Bekare, 115.)
عربي Engleski Francuski
"Kibla je prostor između istoka i zapada."
عربي Engleski Francuski
Kada neko dođe u džamiju neka pogleda, pa ako na obući/papučama vidi izmeta ili nečisti, neka je obriše i neka klanja u njoj.
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada je jednom prilikom klanjao, u njegovim prsima se, od plača, čuo glas poput zvuka mlina."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao je u Kuba, da bi klanjao u tamošnjoj džamiji..."
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako ljudima predvodi namaz, a Umama bint Ebil-'As, kćerka Zejnebina, a unuka Poslanikova, na njegovim ramenima. Kada bi učinio ruku' spustio bi je, a kada bi se vratio sa sedžde, ponovo bi je stavio."
عربي Engleski Francuski
Ubijte dvoje crnih u namazu: zmiju i škorpiju.
عربي Engleski Francuski
Obavljali smo namaz a ispred nas su prolazile životinje. Spomenuli smo to Allahovu Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i on nam je kazao: “Ako ispred sebe stavite nešto poput zadnjeg dijela sedla, tada vam neće naštetiti ukoliko nešto prođe ispred vas!”
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas klanja, neka stavi ispred sebe nešto, pa makar strijelu."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas htjedne klanjati, neka ispred sebe stavi perdu veličine zadnjeg dijela sedla, a ako toga ne bude imao pred sobom, namaz će mu biti pokvaren ako ispred njega prođe magarac, žena ili crni pas!"
عربي Engleski Francuski
Da je Aiša, radijallahu 'anha, prezirala da (klanjač) stavi ruku na struk govoreći da to rade jevreji.
عربي Engleski Francuski
"Kad je večera već pripremljena, počnite jesti prije nego li klanjate akšam-namaz i ne žurite pri večeranju!"
عربي Engleski Francuski
"Pitala sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, za okretanje u namazu i on mi je odgovorio: 'To je ono što šejtan ukrade od čovjekova namaza.'"
عربي Engleski Francuski
"Odnesite ovu odjeću Ebu Džehmu, a donesite mi njegovu neukrašenu odjeću! Ova mi je odvratila pažnju u namazu."
عربي Engleski Francuski
„Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio je da se grade mesdžidi u naseljima i da se čiste i mirišu.“"
عربي Engleski Francuski
Zatim se Hassan okrenuo Ebu Hurejri i rekao: 'Zaklinjem te Allahom, jesi li čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: 'Odgovori idolopoklonicima umjesto mene. Allahu, pomozi ga časnim Džibrilom!' 'Da, Allaha mi', reče Ebu Hurejra.
عربي Engleski Francuski
"Ko čuje nekoga da oglašava u mesdžidu da je nešto izgubio, neka kaže: 'Allah ti to ne vratio.', jer džamije nisu izgrađene zbog toga.“
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Ako vidite da se neko bavi kupoprodajom u džamiji, recite: 'Allah ti ne dao za zaradiš.' Ako čujete nekoga u džamiji da se raspituje za izgubljenu životinju (stvar), recite mu: 'Allah ti je ne vratio.'"
عربي Engleski Francuski
"Pusti ih o Ebu Bekre! Ovo su dani Bajrama, i to dani Mine."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Sudnji dan neće nastupiti sve dok se ljudi ne budu hvalisali mesdžidima.'"
عربي Engleski Francuski
Hadis o čovjeku koji je pogrešno klanjao, onako kako ga prenosi Rifaa, radijallahu anhu
عربي Engleski Francuski
Govor Ebu Humejda Es-Sa'idija u prisustvu deseterice ashaba, među kojima je bio i Ebu Katade, da on od svih njih najbolje poznaje namaz Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi, kada bi noću ustao da klanja, prvo izgovorio tekbir, a potom bi rekao: "Subhanekellahumme ve bihamdik ve tebarekesmuke ve teala džedduk ve la ilahe gajruk."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi otpočinjao namaz tekbirom i učenjem: "El-Hamdu lillahi Rabbil-alemin/Hvala Allahu, Gospodaru svjetova." Kada bi išao na ruku, ne bi previše dizao glavu niti bi je previše spuštao, nego između toga.
عربي Engleski Francuski
"Klanjao sam za Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, a on je stavio desnu ruku preko lijeve na prsa."
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu Bekr i Omer, radijallahu 'anhuma, su otpočinjali namaz sa: "Elhamdulillahi rabil-'alemin/Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo."
عربي Engleski Francuski
Ovaj će (ako ovo bude prakticirao) dobiti pune ruke sevapa.
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, učio je (u sebi) u prva dva rekata podneva "Fatihu" i dvije sure, a u dva zadnja samo "Fatihu". Ponekad bi učio tako da nam omogući da čujemo poneki ajet.
عربي Engleski Francuski
Procjenjivali smo stajanje Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, na podne i ikindija-namazu, pa smo procijenili stajanje na prva dva rekata podne-namaza koliko bi se mogla proučiti sura Es-Sedžde, a na posljednja dva koliko pola od toga.
عربي Engleski Francuski
"Nisam klanjao ni za kim a da klanja namaz sličnije Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, od jednog čovjeka. Klanjali smo za njim a on je odužio prva dva rekata podne namaza skrativši druga dva."
عربي Engleski Francuski
"Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako uči (suru) Et-Tur na akšam namazu. Kada je stigao do ajeta: 'Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni, ili su oni sami sebe stvorili?! Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju! Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ili: zar su oni vladatelji?!' - skoro da mi je srce iskočilo."
عربي Engleski Francuski
"O vjernici, od vijesti poslanstva ostali su samo istiniti snovi koje musliman usnije ili neko za njega usnije. Zabranjeno mi je da (Kur'an) učim na ruku'u i na sedždi. Na ruku'u veličajte Gospodara, a na sedždi što više učite dove, jer je to pogodan trenutak da vam bude uslišano."
عربي Engleski Francuski
"Namaz Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, (je bio ravnomeran): njegovo pregibanje na ruku', podizanje sa ruku'a, sedžda i sjedenje između dvije sedžde, vremenski su trajali skoro jednako."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi išao na ruku' širio bi prste, a kada se spusti na sedždu sakupljao bi ih."
عربي Engleski Francuski
Kada je bio na neparnom rekatu svoga namaza, nije se dizao odmah na noge nego bi se (malo) zadržao na sjedenju.
عربي Engleski Francuski
...a zatim nam reče da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učio kunut-dovu poslije rukua jedan mjesec i proklinjao nastambe iz plemena Sulejm. Enes je rekao: 'Poslanik je poslao četrdeset ili sedamdeset učača (nije siguran koji je od ta dva broja tačan) nekim idolopoklonicima, pa su ih ovi presreli i poubijali. A između njih i Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, bio je mirovni ugovor, i ja ga nisam vidio da se i na koga toliko naljutio koliko na njih.'"
عربي Engleski Francuski
...da Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nije činio kunut (dovu) osim kada bi dovio protiv nekog ili za nekog.
عربي Engleski Francuski
„Rekao sam svome ocu: 'Babo, ti si klanjao iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra, Omera, Osmana, i iza Alije ovdje u Kufi oko pet godina. Da li su oni učili kunut-dovu na sabahu?' Rekao je: 'Sinko, to novotarija.'"
عربي Engleski Francuski
"Kada bi Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, sjeo na tešehhud, stavio bi desnu šaku na desno stegno, a lijevu na lijevo stegno, a kažiprst bi ispružio, dok bi vrh palca spojio sa vrhom srednjeg prsta (u obliku kruga), a lijevom šakom bi prihvatio koljeno."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, podučavao nas je tešehhudu, kao što nas je podučavao nekoj suri iz Kur'ana."
عربي Engleski Francuski
"Ako možeš klanjaj na zemlji, a ako ne možeš onda gestikulacijom, a neka ti položaj sedžde bude niži od položaja rukua."
عربي Engleski Francuski
“Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je cijelu noć dobrovoljni namaz učeći samo jedan ajet.”
عربي Engleski Francuski
El-Mugire b. Šu'be nam je imamio, pa je ustao (ne obavivši prvo sjedenje). Mi rekosmo: 'Subhanallah!' I on reče: 'Subhanallah.' i nastavi. Pošto je upotpunio namaz i predao selam, učinio je dvije sehvi-sedžde. Pošto završi i krenu, reče: 'Vidio sam Allahovog Poslanika, 'alejhisselam, kada je ovako učinio kao i ja."'
عربي Engleski Francuski
Ebu Rafi' prenosi da im je Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, proučio suru: "Izes-sema'un-šekkat", pa je učinio sedždu. Kada se okrenuo, kazao im je da je i Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, učeći tu suru učinio sedždu.
عربي Engleski Francuski
"Učio sam Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, suru En-Nedžm, a on nije učinio sedždu tilaveta."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslaniče, u suri El-Hadž su dvije sedžde?" "Da." - odgovori on - "Ko ih neće učiniti, neka ih i ne uči."
عربي Engleski Francuski
"Kada bi se on (Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem) nečemu obradovao ili kada bi mu neko saopćio kakvu radosnu vijest, učinio bi sedždu i zahvalio Allahu."
عربي Engleski Francuski
"Klanjajte dva rekata prije akšamskog farza."
عربي Engleski Francuski
"Jedan čovjek upitao je Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je on bio još na minberu: 'Šta misliš o noćnom namazu?' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: 'On se klanja dva po dva rekata, a kada se pobojiš svitanja, klanjat ćeš jedan rekat i to će ti učiniti neparnim (vitr) ono što si ranije klanjao.'"
عربي Engleski Francuski
Vitr je istina, pa ko želi klanjati sedam rekata vitr-namaza, neka to učini. Ko želi klanjati pet rekata vitr namaza, neka to učini. A ko želi klanjati tri rekata vitr-namaza, neka to učini, a ko želi klanjati jedan rekat, neka to učini.'
عربي Engleski Francuski
"Jedne noći u ramazanu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao nam je osam rekata i vitr-namaz. Sljedeće noći mi smo se okupili u džamiji, nadajući se da će Allahov Poslanik doći. Ostali smo u džamiji do sabaha. Nakon toga smo otišli kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli mu: 'O Allahov Poslaniče, nadali smo se da ćeš doći i predvoditi nam noćni namaz.' On reče: 'Nisam želio da vam vitr postane obavezni namaz.'"
عربي Engleski Francuski
"O Abdullahu, ne budi kao onaj koji je noću klanjao, a kasnije to napustio."
عربي Engleski Francuski
"O nosioci Kur'ana, klanjate vitr, jer je Allaha zaista nepar i voli nepar."
عربي Engleski Francuski
Ne mogu se klanjati dva vitra u jednoj noći.'
عربي Engleski Francuski
"Ko prespava Vitar namaz ili ga zaboravi, neka ga klanja kada se sjeti."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ostavljao bi poneki posao, premda je volio raditi, bojeći se da ga ne bi radio i ostali svijet, pa da im se to nametne kao obaveza.
عربي Engleski Francuski
"Namaz pokajnikā je onda kada zemlja počne pržiti papke mladih deva."
عربي Engleski Francuski
"Ubuduće ne činite tako! Ako neko bude klanjao kod kuće, zatim zatekne imama koji još klanja, neka klanja i s njim, to će mu biti nafila."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Enesa b. Malika da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok je jahao konja, pao s njega i zgulio svoju desnu stranu, pa je jedan namaz klanjao sjedeći...
عربي Engleski Francuski
Naprijed prođite i mene slijedite (u namazu), a neka vas slijede oni koji su iza vas. Dokle god se povlače neki ljudi, sve dotle ih Allah unazađuje.
عربي Engleski Francuski
“Vi zaista rastjerujete (džema'at). Onaj ko predvodi ljude u namazu neka olakšava (namaz), jer među njima ima poneko bolestan, slab i onaj ko ima neku potrebu.”
عربي Engleski Francuski
Klanjajte taj i taj namaz u to i to vrijeme i taj i taj namaz u to i to vrijeme; a kada namaz nastupi, neka jedan od vas prouči ezan i neka vam imami onaj koji zna najviše Kur'ana.
عربي Engleski Francuski
Ljude predvodi u namazu onaj koji najbolje uči Knjigu Uzvišenog Allaha.
عربي Engleski Francuski
Allahu, učini da u mome srcu bude svjetlo, i u mojim očima svjetlo, i u mojim ušima svjetlo, i s moje desne strane svjetlo, i s moje lijeve strane svjetlo, i iznad mene svjetlo, i ispod mene svjetlo, i ispred mene svjetlo, i iza mene svjetlo, i obasjaj me svjetlom!'