Podkategorije

Lista hadisa

„Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Nemojte klanjati okrenuti prema kaburovima, i nemojte sjediti na njima.'“
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odgodio je jaciju do u mrklo doba noći, pa je Omer izašao i rekao mu: 'Namaz, o Allahov Poslaiče, pospale su i žene i djeca.' Tada je on izašao a niz lice mu je kapala voda, pa reče: 'Da se ne bojim da ću otežati svome ummetu naredio bi im da obavljaju ovaj namaz u ovo doba.'"
عربي Engleski Francuski
„Allah ne prima namaz šerijatski punoljetne žene osim sa (maramom) himarom.“
عربي Engleski Francuski
”Neka niko od vas ne klanja u jednoj haljinci, a da na svome ramenu nema ništa (prebačeno).“
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjaše (nafile) na svojoj devi onako kako bi se ona okretala, a kada bi htio klanjati obligatni namaz (farz), sišao bi s nje i okrenuo se prema Ka'bi."
عربي Engleski Francuski
Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, putujući, htio klanjati dobrovoljni namaz, okrenuo bi jahalicu prema kibli i izgovorio početni tekbir, a onda bi nastavio klanjati okrenut tamo gdje je okrenuta njegova jahalica.
عربي Engleski Francuski
„Cijela zemlja je mesdžid (mjesto pogodno za obavljanje namaza), osim groblja i kupatila.“
عربي Engleski Francuski
"Pero je podignuto od trojice: spavača dok se ne probudi, djeteta dok ne postane punoljetno i bezumnika dok mu se razum ne vrati."
عربي Engleski Francuski
"Dok su ljudi u mesdžidu Kuba klanjali sabah-namaz, došao im je neki čovjek i rekao: 'Zaista su Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, ove noći objavljeni ajeti u kojima mu je naređeno da se u namazu okreće prema Kabi! pa i vi to učinite.' Oni su bili okrenuti licima prema Šamu, pa su se okrenuli prema Kabi."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ušao u Ka'bu a sa njim i Usama b. Zejd, Bilal i Osman b. Talha."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je klanjao podne-namaz sredinom dana; ikindiju dok je Sunce još čistog sjaja, a akšam kada Sunce zađe."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjao je sabah a sa njim su klanjale i žene vjernice umotane u svoje ogrtače. Zatim bi se vraćale svojim kućama a da ih niko ne može prepoznati zbog tame noći."
عربي Engleski Francuski
"Ležala bih ispred Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, tako da su mi noge bile na mjestu gdje on činjaše sedždu. Kada bi se spuštao na sedždu, dotakao bi me (vrhovima prstiju) pa bih ja svoje noge povukla, a kada bi ustao, ja bih ih opet ispružila. U to doba u sobama nije bilo svjetiljki."
عربي Engleski Francuski
Vrijeme podneva je kada Sunce krene prema zapadu (sa zenita) i sjena čovjeka dostiže dužinu samog čovjeka, dok ne nastupi ikindija. A vrijeme ikindije je do vremena kada Sunce požuti. Vrijeme akšama je do iščeznuća crvenila. Vrijeme jacije do pola noći. Vrijeme sabah-namaza je od pojave zore dok ne izađe Sunce.
عربي Engleski Francuski
„Klanjali bismo akšam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa bi se vraćali u vrijeme u kojem bi mogli vidjeti mjesta gdje bi pale njegove strijele (koje je bacao).“
عربي Engleski Francuski
Ko stigne obaviti jedan rekat sabaha prije nego se Sunce pojavi, on je stigao na vrijeme klanjati taj sabah-namaz, a ko stigne obaviti jedan rekat ikindije prije nego Sunce zađe, on je stigao na vrijeme klanjati.
عربي Engleski Francuski
„Postoje dvije zore: zora koja je poput vučijeg repa, u kojoj je zabranjeno klanjati, a nije zabranjeno jesti i zora koja odlazi protežući se na horizontu, kada je dozvoljeno klanjati, a nije dozvoljeno jesti."
عربي Engleski Francuski
"Bili smo jedne mrkle noći na putovanju sa Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, i nismo mogli da znamo gdje je pravac kible, te smo klanjali onako kako je ko bio okrenut. Kada je svanulo, spomenuli smo to Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa je objavljeno: 'Gdje god da se okrenete, tamo je Allahova strana.'" (El-Bekare, 115.)
عربي Engleski Francuski
"Kibla je prostor između istoka i zapada."
عربي Engleski Francuski
Kada neko dođe u džamiju neka pogleda, pa ako na obući/papučama vidi izmeta ili nečisti, neka je obriše i neka klanja u njoj.
عربي Engleski Francuski
"Kad je večera već pripremljena, počnite jesti prije nego li klanjate akšam-namaz i ne žurite pri večeranju!"
عربي Engleski Francuski
"O Allahov Poslaniče, nisam stigao klanjati ikindiju sve dok Sunce nije gotovo zašlo!" Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaza: "Tako mi Allaha, ni ja nisam klanjao!" Otišli smo u Buthan (medinska dolina), pa je uzeo abdest, a i mi smo se abdestili, zatim je klanjao ikindiju nakon zalaska Sunca, a nakon nje je klanjao akšam.
عربي Engleski Francuski
"Moj otac i ja posjetili smo Ebu Berzu, i moj ga je otac upitao o tome kad je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavljao namaze."
عربي Engleski Francuski
"Džibril se spustio na Zemlju i predvodio me u namazu i klanjao sam sa njime."
عربي Engleski Francuski
"Ovo je zaista vrijeme ovog namaza i u ovom bih ga vremenu klanjao, kada ne bih otežao umetu."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Rafija b. Hadidža, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Provedite u sabah-namazu dok ne osvane! Tako će vam je nagrada biti veća", ili je rekao: "Za to je nagrada veća."
عربي Engleski Francuski
"Kada ti je ogrtač komotan, prebaci njegova dva kraja unakrsno, a kada je tijesan, veži ga za pojas."
عربي Engleski Francuski
”Neka niko od vas ne klanja u jednoj odjeću tako da na svome ramenu nema ništa.“
عربي Engleski Francuski