عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فَأراد أن يَتَطَوَّع استقْبَل بِنَاقَتِه القِبْلَة، فكبَّر، ثم صلَّى حيث كان وجَّهَه رِكَابُهُ.
[صحيح] - [رواه أبو داود]
المزيــد ...

Prenosi se od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, da kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, putujući, htio klanjati dobrovoljni namaz, okrenuo bi jahalicu prema kibli i izgovorio početni tekbir, a onda bi nastavio klanjati okrenut tamo gdje je okrenuta njegova jahalica.
[Vjerodostojan] - [Hadis bilježi Ebu Davud]

Objašnjenje

Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi na putovanju htio da klanja nafilu namaz, okrenuo bi se sa svojom devom prema kibli, izgovorio početni tekbir, a nakon toga bi klanjao u pravcu u kome bi putovao, svejedno bilo to prema kibli ili ne.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Vijetnamski Ujgurski Kurdski Hausa portugalski
Prikaz prijevoda