+ -

عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فَأراد أن يَتَطَوَّع استقْبَل بِنَاقَتِه القِبْلَة، فكبَّر، ثم صلَّى حيث كان وجَّهَه رِكَابُهُ.
[صحيح] - [رواه أبو داود]
المزيــد ...

Prenosi se od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, da kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, putujući, htio klanjati dobrovoljni namaz, okrenuo bi jahalicu prema kibli i izgovorio početni tekbir, a onda bi nastavio klanjati okrenut tamo gdje je okrenuta njegova jahalica.
Vjerodostojan - Hadis bilježi Ebu Davud

Objašnjenje

Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi na putovanju htio da klanja nafilu namaz, okrenuo bi se sa svojom devom prema kibli, izgovorio početni tekbir, a nakon toga bi klanjao u pravcu u kome bi putovao, svejedno bilo to prema kibli ili ne.

Prijevod: Engleski Urdu Španski Indonežanski Ujgurski Bengalski Francuski Turski Ruski Indijanski Kineski Perzijski Vijetnamski Tagalog Kurdski Hausa portugalski
Prikaz prijevoda