အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

အသင်တို့သည် ကဗရ်သင်္ချိုင်းများ ဘက်သို့ လှည့်၍ ဆွလာသ် မဆောက်တည်ကြနှင့် ၎င်းတို့အပေါ်တွင်လည်း မထိုင်ကြနှင့်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်