+ -

عن جابر رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا للسكن قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: «إنه قد بلغني أنكم تُريدون أن تنتقلوا قُرب المسجد؟» فقالوا: نعم، يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال: «بَنِي سَلِمَة، دِيارَكُم، تُكتب آثارُكُم، ديارَكُم تُكتب آثاركُم». وفي رواية: «إن بكلِّ خَطْوَة درجة».
[صحيح] - [رواه مسلم بروايتيه، ورواه البخاري بمعناه من حديث أنس-رضي الله عنه]
المزيــد ...

Od Džabira, radijallahu 'anhu, prenosi se da je rekao: "Pleme Benu Selime je htjelo da se preseli u blizinu mesdžida, pa je to čuo Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekao im: 'Obaviješten sam da se želite preseliti u blizinu mesdžida.' Rekoše: 'Da, Poslaniče, htjeli smo to.', pa on reče: 'Benu Selime, ostanite u vašim kućama, za vaše pješačenje do džamije pisat će vam se nagrada, ostanite u vašim kućama, za vaše pješačenje do džamije pisat će vam se nagrada.'" (Muslim) U drugom predanju stoji: "Za svaki korak (do mesdžida) bit ćete odlikovani." Također slično značenje bilježi Buharija od Enesa, radijallahu 'anhu. Benu Sileme je poznato ensarijsko pleme.
Vjerodostojan - Sličan hadis bilježi i imam Buhari

Objašnjenje

Značenje hadisa: "Pleme Benu Selime je htjelo da se iseli iz svojih kuća koje se su bile daleko od mesdžida i preseli u njegovu blizinu.” Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nije volio da se okolica Medine napušta, kao što se navodi u predaji kod Buharije. Želja mu je bila da se Medina proširi kako bi muslimani bili što veći u očima licemjera i mušrika. Kada je to čuo Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao im je: "c2">“Obaviješten sam da se želite preseliti u blizinu mesdžida.” Rekoše: "c2">“Da, Poslaniče, htjeli smo to.”, pa on reče: "c2">“Benu Selime, ostanite u vašim kućama, za vaše pješačenje do džamije pisat će vam se nagrada.” To je rekao dva puta i pojasnio da za svaki korak imaju dobro djelo ili stepen. Ebu Hurejre prenosi kao mevkuf predaju: "c2">“Najveću nagradu ima onaj ko je najudaljeniji od džamije.” Neko upita: "c2">“A zbog čega?” On reče: "c2">“Zbog toga što pravi više koraka.” (Bilježi Malik u Muvetti, br. 33.) Što je kuća udaljenija od džamije, dobija se veća nagrada i sevap i grijesi se više praštaju. Ova nagrada se ostvaruje na sljedeći način: Kada čovjek abdesti u svojoj kući i upotpuni abdest, zatim pješke ode, bez obzira da li pravio malo i mnogo koraka. U tom slučaju mu se za svaki korak piše dvoje: piše mu se stepen i prašta grijeh. Od jednog ashaba prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "c2">“Kada neko od vas temeljito uzme abdest, potom krene na namaz, neće ni jedanput podići svoje desno stopalo, a da mu Uzvišeni Allah neće upisati dobro djelo, niti će spustiti svoje lijevo stopalo, a da mu Uzvišeni Allah neće izbrisati grijeh, bez obzira da li je neko od vas blizu džamije ili je daleko od nje.” Bilježi Ebu Davud, br. 563., a ispravnim ga ocjenjuje Albani u Sahihu Ebi Davud, 3/97., br. 572. Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao: "c2">“Došao mi je Gospodar moj u najljepšem liku” – prenosilac kaže: "c2">“Smatram da misli u snu”: ”pa je rekao: 'O Muhammede, znaš li o čemu se sad raspravlja na nebeskom skupu?' Rekao sam: ‘Da, raspravlja se o iskupima i stepenima.’ Reče: ‘A šta su iskupi i stepeni?’ ‘Ostanak u džamiji nakon namaza, pješačenje do džamija i upotpunjavanje abdesta kada je teško.’" Bilježi Ahmed, br. 3484., a ispravnim ga ocjenjuje Albani u djelu: Sahihul-džamis-sagir, 1/72. Ovo ukazuje da se stepeni kod Allaha postižu na sljedeći način: 1. Odlazak u džamiju pod abdestom. 2. Namjera da se postigne nagrada, jer Poslanik, kaže: "Djela se cijene prema namjeri i svakom pripada ono što je naumio." Muttefekun 'alejhi. 3. Izlazak iz kuće samo s ciljem da se ode u džamiju. 4. Pješačenje osim kada se ima razlog da se ide na jahalici ili prevoznom sredstvu. Dakle, ako čovjek ima opravdanje, može da ode autom a svaki okret gume računa se kao jedan korak. Vrijednost pješačenja se ogleda i tome da se piše svaki korak i u odlasku i u povratku.

Prijevod: Engleski Urdu Španski Indonežanski Ujgurski Bengalski Francuski Turski Ruski Sinhala Indijanski Kineski Perzijski Vijetnamski Tagalog Kurdski Hausa Tamilijanski
Prikaz prijevoda