Podkategorije

Lista hadisa

U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, desilo se pomračenje Sunca, pa je poslao pozivača da pozove ljude riječima: "Sakupite se na namaz". Sakupili su se, a Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je prošao ispred (da predvodi namaz), proučio je početni tekbir i klanjao četiri rekata kao dva rekata, sa četiri sedžde.
عربي Engleski Francuski
Sunce i Mjesec su dva Allahova znaka. Do njihova pomračenja ne dolazi zbog nečije smrti, niti radi nečijeg života. Kada to primjetite, obratite se Allahu dovom, izgovarajte tekbire, klanjajte i podijelite milostinju'
عربي Engleski Francuski
"Zaista ovi ajeti, koje Allah Uzvišeni šalje, nisu došli zbog smrti ili rođenja ikoga od ljudi, već ih Allah šalje kako bi uplašio Svoje robove. Kada vidite neke od njih, tražite spas u spominjanju Allaha, u dovi upućenoj Njemu i traženju oprosta!"
عربي Engleski Francuski
Sunce i Mjesec dva su znamenja Uzvišenog Allaha, pomoću kojih On straši Svoje robove! Oni se ne pomračuju ni zbog čije smrti. Kada tako nešto vidite, klanjajte sve dok pomračenje ne prođe.
عربي Engleski Francuski