Lista hadisa

"Ako kažeš nekome petkom, dok imam drži hutbu: 'Slušaj i prati!', omalovažio si hutbu i izgubio nagradu."
عربي Engleski Francuski
"Ko se u petak okupa, poput kupanja od džunupluka, zatim ode u džamiju u prvom satu - kao da je devu žrtvovao za kurban; ko ode u drugom satu - kao da je kravu žrtvovao."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas hoće na džumu namaz, neka se okupa."
عربي Engleski Francuski
"Ko god propisno i lijepo uzme abdest, zatim ode na džuma-namaz, i šuteći sasluša hutbu, oprošteni su mu grijesi između dvije džume (za sedmicu dana) i još plus tri dana, ali ko samo obični kamenčić bez potrebe dotakne (za vrijeme hutbe), obezvrijedio je džumansku nagradu."
عربي Engleski Francuski
"Ko uzme abdest petkom, dovoljno je i lijepo, a ko se okupa, to je bolje."
عربي Engleski Francuski
Kupanje petkom je dužnost svakoj punoljetnoj osobi, pranje zuba misvakom i mirisanje ukoliko ima miris.
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejra, r.a., prenosi se da Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Kada nastupi petak, meleki stanu na vrata džemije i zapisuju prve koji dođu, pa zatim one nakon njih. Primjer ranoranioca je kao da je žrtvovao devu, zatim slijedi onaj koji kao da je žrtvovao kravu, pa onda onaj koji kao da je žrtvovao ovna, a onda kokoš i zatim jaje. A kada izađe imam onda zatvore registre i slušaju zikr." (Zabilježio ga je Buhari.)
عربي Engleski Francuski
"Dok je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, držao petkom hutbu, dođe jedan čovjek i on mu reče: 'O ti i ti, jesi li klanjao?' 'Nisam.' - odgovori on. 'Ustani i obavi dva rekata!' - reče mu Poslanik."
عربي Engleski Francuski
"Klanjali smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, džumu namaz, zatim smo se razilazili a zidovi nisu imali sjenu pod kojom bi se sakrili."
عربي Engleski Francuski
"Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, držao bi dvije hutbe stojeći, a između njih pravio bi odmor sjedeći."
عربي Engleski Francuski
Ebu Abdullah Džabir b. Semure, radijallahu 'anhu, kaže: „Klanjao sam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i mogu vam reći da su njegovi namazi i hutbe bili umjereni.“
عربي Engleski Francuski
...da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio sjedenje zvano ihtiba (podvijenih nogu, obavijenih ruku oko koljena) petkom dok imam drži hutbu.
عربي Engleski Francuski
Omer b. El-Hattab, radijallahu 'anhu, je na dan petka na miberu ljudima učio suru En-Nahl, pa kada je došao do ajeta sedžde sišao je sa minbera i učinio sedždu, pa su i prisutni učinili sedždu.
عربي Engleski Francuski