Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Tôi đã tham gia nhiều lễ nguyện Salah cùng Thiên Sứ, các buổi lễ Salah và bài thuyết giảng của Người ở tầm trung.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Thiên Sứ của Allah cấm ôm đầu gối lúc Imam thuyết giảng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp