عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُم الناس وهو أعْمَى.
[صحيح] - [رواه أبو داود واللفظ له وأحمد]
المزيــد ...

Prenosi se od Enesa, radijallahu 'anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učinio zamjenikom Ibn Ummi Mektuma da predvodi ljude, a bio je slijepac.
Vjerodostojan - Hadis bilježi Ebu Davud

Objašnjenje

Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prilikom nekih svojih putovanja, ostavljao je kao zamjenika Ibn ebi Mektuma, radijallahu 'anhu, koji je ljudima imamio dok Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, nije bilo. Izabrao je Ibn Ebi Mektuma iz razloga što je on veoma rano primio islam, bio je među prvim muhadžirima, te bio je jedan od učača Kur'ana i učenjaka, pa je zbog toga zaslužio da bude imam. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nije ga ostavio samo kao imama, nego ga je zadužio i za opće poslove vođenja zajednice, da daje fetve, donosi presude među ljudima, vodi poslove grada Medine, sve dok je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odsutan. Na ovo ukazuje predaja koju bilježi Taberani od 'Ata'a koji prenosi od Ibn Abbasa, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ostavio kao zamjenika Ibn Ebi Mektuma, da ga mijenja u namazu kao i u drugim poslovima vezanim za Medinu. Ovu predaju dobrom smatra Albani u djelu Irvaul-Galil. U drugoj verziji kod Ebu Davuda stoji da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ostavio Ibn Ebi Mektuma kao zamjenika u dva navrata.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Kurdski
Prikaz prijevoda