Podkategorije

Lista hadisa

"Kada neko od vas stigne na namaz, a imam je u nekom stanju, neka slijedi imama."
عربي Engleski Urdu
"Poravnajte vaše safove, jer zaista je poravnavanje safova dio cjelovitosti i potpunosti namaza."
عربي Engleski Urdu
Zar se ne boji onaj ko digne svoju glavu prije imama da mu se glava ne pretvori u glavu magarca, ili da mu se lik ne pretvori u lik magarca.
عربي Engleski Urdu
"Kada neko od vas klanja kao imam ljudima neka olakšava jer među njima ima slabih, bolesnih, kao i onih u potrebi, a kada klanja sam, onda neka oduži koliko hoće."
عربي Engleski Urdu
"Imam je postavljen da se slijedi i ne razilazite se s njime: kada donese tekbir i vi donesite, kada čini ruku', činite ga i vi, kada izgovori: 'Semiallahu Ii men hamideh.', vi recite 'Rabbena lekel-hamd.', kada učini sedždu, učinite i vi, a kada klanja sjedeći, klanjajte sjedeći i vi svi."
عربي Engleski Urdu
"Za muškarce je da izgovaraju: 'Subhanallah!', a za žene da pljeskaju."
عربي Engleski Urdu
Prenosi se od Vabise b. Ma'beda El-Džuhenija, radijallahu 'anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, vidio čovjeka da klanja iza saffa sam, pa mu je naredio da obnovi namaz.
عربي Engleski Urdu
Imran b. Husajn, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, vidio čovjeka kako sjedi u pozadini mesdžida i nije klanjao sa ostalim džematlijama. Upitao ga je: "Čovječe, šta te je spriječilo da klanjaš sa ostalima?" Rekao je: "O Allahov Poslaniče, ja sam džunup, a nema vode!" Allahov Poslanik mu reče: "Onda se posluži zemljom (uzmi tejemum), to će ti biti dovoljno."
عربي Engleski Urdu
Ili ćete poravnati safove, ili će Allah među vas ubaciti neslogu.
عربي Engleski Urdu
"Stigao sam jašući na magarcu dok je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, na Minni predvodio ljude u namazu, a nije bio okrenut prema zidu, pa sam jašući prošao ispred nekoliko safova, sišao jahalice i poslao magarca na ispašu te stao u saff. Niko mi to nije prigovorio, a toga dana sam se bio približio punoljetstvu."
عربي Engleski Urdu
"Ustanite da vam klanjam (predvodeći vas u namazu)."
عربي Engleski Urdu
"Ni za jednim imamom nisam klanjao lakši, a potpuniji namaz, od namaza Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem."
عربي Engleski Urdu
"A zašto ne bi u namazu učio: Sebbihisme rabbikel-ala, Veš-šemsi ve duhaha i Vel-lejli iza jagša, jer iza tebe klanjaju i stari i slabi i oni koji imaju neku potrebu."
عربي Engleski Urdu
Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio: 'semi'allahu limen hamideh': niko od nas ne bi savio svoja leđa, sve dok Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi učinio sedždu, a zatim bi se mi, nakon njega spuštali na sedždu.
عربي Engleski Urdu
"Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došla je vijest da je kod Benu Amra b. Avfa došlo do neusglasica, pa je sa još nekim ljudima otišao da ih izmiri..."
عربي Engleski Urdu
"Ubuduće ne činite tako! Ako neko bude klanjao kod kuće, zatim zatekne imama koji još klanja, neka klanja i s njim, to će mu biti nafila."
عربي Engleski Urdu
Prenosi se od Enesa b. Malika da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok je jahao konja, pao s njega i zgulio svoju desnu stranu, pa je jedan namaz klanjao sjedeći...
عربي Engleski Urdu
Naprijed prođite i mene slijedite (u namazu), a neka vas slijede oni koji su iza vas. Dokle god se povlače neki ljudi, sve dotle ih Allah unazađuje.
عربي Engleski Urdu
“Vi zaista rastjerujete (džema'at). Onaj ko predvodi ljude u namazu neka olakšava (namaz), jer među njima ima poneko bolestan, slab i onaj ko ima neku potrebu.”
عربي Engleski Urdu
Klanjajte taj i taj namaz u to i to vrijeme i taj i taj namaz u to i to vrijeme; a kada namaz nastupi, neka jedan od vas prouči ezan i neka vam imami onaj koji zna najviše Kur'ana.
عربي Engleski Urdu
Ljude predvodi u namazu onaj koji najbolje uči Knjigu Uzvišenog Allaha.
عربي Engleski Urdu
"Ja i jedno siroče klanjali smo u našoj kući za Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, a moja majka, Ummu Sulejm, stajala je iza nas."
عربي Engleski Urdu
Allah ti povećao želju za onim što je dobro, nemoj to više činiti.'
عربي Engleski Urdu
Ummu Vereka bint Abdullah b. El-Haris El-Ensarijje, koja je zapamtila Kur'an, prenosi da joj je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio da predvodi u namazu svoje ukućane.
عربي Engleski Urdu
Prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, učinio zamjenikom Ibn Ummi Mektuma da predvodi ljude, a bio je slijepac.
عربي Engleski Urdu
Vratite se svojim porodicama, budite među njima, poučavajte ih, naređujte im, i klanjajte taj i taj namaz u tom i tom vremenu, klanjajete tako u tom i tom vremenu. Kada nastupi namasko vrijeme, neka vam neko od vas prouči ezan i neka najstariji među vama bude imam!
عربي Engleski Urdu