Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Hãy làm thẳng hàng của các ngươi. Bởi quả thật việc sắp xếp thẳng hàng là một phần cho lễ nguyện được hoàn hảo và đúng đắn
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Há những ai ngẩn đầu lên trước Imam không sợ bị Allah biến đầu của y thành đầu con lừa hoặc biến bộ dạng của y thành bộ dạng con lừa hay sao?
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi cưỡi một con lừa cái đến, và quả thật lúc đó tôi đã vào độ tuổi sắp dậy thì, và Thiên Sứ của Allah thì đang hướng dẫn lễ nguyện Salah cho mọi người tại Mina và phía trước Người không có gì để ngăn cách cả.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Sẽ tốt hơn nếu ngươi đã đọc trong việc chủ trì lễ nguyện với Sabbi his ma Rabbikal A'la,Wash shamsi wa duhaha,Wal lai li iza yaghsha?Bởi quả thật họ thực hiện lễ nguyện phía sau ngươi là những người già,người yếu đuối và người nghèo túng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trước đây, khi Thiên Sứ của Allah nói: Sa mi 'ol lo hu li man ha mi dah thì không ai trong chúng tôi cử động cái lưng của mình cả mãi đến khi Thiên Sứ quỳ lạy hẳn thì chúng tôi mới quỳ lạy theo.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp