+ -

عن عبد الله بن عَبَّاس رضي الله عنهما قال: أقبلْتُ راكبا على حِمار أَتَانٍ، وأنا يومئذ قد نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي بالناس بِمِنًى إلى غير جِدار، مررتُ بين يدي بعض الصفّ، فنزلت، فأرسلتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، ودخلتُ في الصفّ، فلم يُنْكِرْ ذلك عليَّ أحد.
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Od Abdullah b. Abbasa, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: "Stigao sam jašući na magarcu dok je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, na Mini predvodio ljude u namazu, a nije bio okrenut prema zidu, pa sam jašući prošao ispred nekoliko safova, sišao jahalice i poslao magarca na ispašu te stao u saff. Niko mi to nije prigovorio, a toga dana sam se bio približio punoljetstvu."
Vjerodostojan - Muttefekun alejh

Objašnjenje

Abdullah b. Abbas prenosi da je na Mini na oprosnom Hadždžu sa Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, jašući na magarici prošao ispred nekoliko safova, dok je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, predvodio namaz a nije bio okrenut prema zidu. Sišao je sa jahalice (magarice), ostavio je da pase, te stao u saff. Zatim je rekao da se po godinama u to vrijeme bio približio punoljetstvu, odnosno godinama u kojima bi bio kritikovan da je makar i nenamjerno i iz neznanja pokvario namaz klanjačima. Međutim i pored svega niti Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, niti iko od ashaba, radijallahu 'anhum, mu nije prigovorio.

Prijevod: Engleski Urdu Španski Indonežanski Ujgurski Bengalski Francuski Turski Ruski Sinhala Indijanski Kineski Perzijski Vijetnamski Tagalog Kurdski Hausa portugalski
Prikaz prijevoda