عن أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعًا: «من حَافَظ على أربع رَكعات قبل الظهر وأربع بعدها حَرَّمَه الله على النَّار».
[صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه]
المزيــد ...

Ummu Habiba, radijallahu 'anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Onoga ko bude čuvao četiri rekata prije podnevskog farza i četiri poslije njega, Allah neće kazniti Vatrom."
Vjerodostojan - Hadis bilježi Ibn Madže

Objašnjenje

Onoga ko bude čuvao četiri rekata prije podnevskog farza, tj. ko bude pazio na njih i ustrajavao u njihovom klanjanju, i četiri rekata nakon podnevskog farza, Allah neće kazniti Vatrom. To će mu, dakle, biti nagrada. Uzvišeni Allah će spriječiti njegov ulazak u Vatru. U drugoj verziji stoji: "Allah će zabraniti da Vatra prži njegovo meso." U drugoj verziji stoji: "Vatra ga neće doticati." Dakle, hadis kojeg prenosi Ummu Habiba, radijalahu 'anha, ukazuje da Vatra neće doticati i neće se približiti onome ko bude ustrajavao u obavljaju četiri rekata prije i četiri poslije podnevskog farza. Allah će spriječiti da ta osoba uđe u Vatru.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Ujgurski Kurdski portugalski
Prikaz prijevoda