Lista hadisa

Ko provede Lejletu-l-kadr u noćnom namazu vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni grijesi koje je prethodno uradio
عربي Engleski Urdu
"Klanjao sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, dva rekata prije podnevskog farza i dva rekata poslije, dva rekata poslije džume, dva rekata poslije akšamskog farza i dva rekata poslije jacijskog farza.
عربي Engleski Urdu
Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao noćni namaz dok je ona ležala ispred njega. Kada bi ostao samo vitr-namaz, on bi je probudio, i ona bi klanjala. (Muslim) U drugoj verziji stoji: „Kada bi ostao vitr-namaz, on bi kazao: 'O Aiša, ustani i klanjaj vitr.'“
عربي Engleski Urdu
"Pripremili bismo Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, misvak i posudu sa vodom za abdest, pa bi Allah dao da se probudi u noći kada On hoće, zatim bi očistio usta misvakom, abdestio se i klanjao."
عربي Engleski Urdu
Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, početkom noći bi spavao, a pred njen kraj ustajao bi i klanjao.
عربي Engleski Urdu
„Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, propustio noćni namaz zbog bolesti ili zbog čega drugog, onda bi u danu klanjao za to dvanaest rekata namaza.“
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je u svako doba noći klanjao vitr; na njenom početku, sredini i na kraju, a nekada bi klanjao vitr na samom kraju noći."
عربي Engleski Urdu
O ljudi, širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, i klanjajte noću dok ljudi spavaju, pa ćete spokojno (sa selamom) ući u Džennet."
عربي Engleski Urdu
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi klanjao dva kratka rekata poslije nastupanja zore."
عربي Engleski Urdu
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ne bi izostavljao klanjanje četiri rekata prije podne (farza) i dva rekata prije sabahskog farza.
عربي Engleski Urdu
"Onoga ko bude čuvao četiri rekata prije podnevskog farza i četiri poslije njega, Allah neće kazniti Vatrom."
عربي Engleski Urdu
"Allah se smilovao osobi koja prije ikindije klanja četiri (rekata sunneta)."
عربي Engleski Urdu
"Dnevni i noćni namaz klanjaju se dva po dva rekata."
عربي Engleski Urdu
"Najbolji post nakon ramazana je post u Allahovom mjesecu muharremu, a najbolji namaz nakon obaveznih namaza je noćni namaz."
عربي Engleski Urdu
"Aiša, moje oči spavaju, a moje srce ne spava."
عربي Engleski Urdu
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjaše noću po trinaest rekata u koje spadaju i vitr i još dva sabahska rekata (sunneta)."
عربي Engleski Urdu
"Klanjajte vitr prije nego osvanete."
عربي Engleski Urdu
Ko se boji da neće ustati na kraju noći, neka klanja vitr na njenom početku, a ko želi da ustane na kraju noći, neka vitr klanja krajem noći, jer zaista je namaz krajem noći osvjedočen, a to je bolje.'
عربي Engleski Urdu
"Ljudi, klanjajte u svojim kućama! Najvredniji namaz, osim propisanih namaza, jest onaj koji čovjek klanja u svojoj kući."
عربي Engleski Urdu
Enes b. Sirin kaže: "Dočekali smo Enesa b. Malika kada je dolazio u Šam. Sreli smo ga u Ajni-temru. Tada smo ga vidjeli kako klanja na magarcu, a lice mu okrenuto stranom prema (kibli), tj. s lijeve strane kible." "Ja mu rekoh", kaže Enes b. Sirin, "vidio sam te gdje klanjaš mimo kible!" "Da nisam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je to radio, ne bih ni ja to činio."
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je klanjao dok je bio na jahalici, ma u kojem pravcu se jahalica okrenuila, i išaretio je glavom (za ruku' i sedždu). Tako je činio i Ibni Omer.
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučavao nas je da obavljamo istiharu namaz u svakoj prilici, kao što nas je podučavao nekoj suri iz Kur'ana.
عربي Engleski Urdu
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije toliko pazio ni na jednu nafilu kao što je pazio na dva rekata sabahskog sunneta.
عربي Engleski Urdu
bn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Preteknite zoru vitr-namazom.“ (Ebu Davud i Tirmizi, koji kaže da je hadis hasen-sahih)
عربي Engleski Urdu
"Kada budete klanjali noću i počnete nerazgovijetno učiti Kur'an, ne znajući šta (zbog pospanosti) izgovarate, legnite da spavate."
عربي Engleski Urdu
Zaista je Abdullah divan čovjek, još kada bi klanjao noćni namaz!
عربي Engleski Urdu
Prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, toliko dugo stajao na noćnom (nafila) namazu, da bi mu noge znale ispucati.
عربي Engleski Urdu
"Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu Bekr, i Omer, klanjali su oba bajram namaza prije hutbe."
عربي Engleski Urdu
Ko zaspi a da nije klanjao nafilu namaz koju inače redovno klanja, neka je klanja u periodu između sabah namaza i podne namaza, biće mu upisana nagrada kao da je obavio u uobičajenom vremenu.
عربي Engleski Urdu
"Kada neko od vas klanjajući zadrijema neka odspava dok mu pospanost ne prestane, jer ukoliko klanja pospan može sam sebe proklinjati umjesto da za sebe traži oprosta (jer ne zna šta priča)."
عربي Engleski Urdu
Od Enesa b. Malika prenosi se da je rekao: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je u džamiju, kad vidje uže razvučeno između dva stupa. 'Kakvo je to uže?', upitao je. 'Ovo je uže za Zejnebu', odgovoriše ashabi, 'kada se umori, nasloni se na njega.' 'Ne može tako! Odriješite ga! Svaki od vas neka klanja dok ima snage, a kada se umori, neka se odmara!’, reče Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem."
عربي Engleski Urdu
"Ne tako (meh). Neka svako od vas obavlja nafilu onoliko koliko je u stanju (da ustraje u njoj). Tako mi Allaha, Allahu neće dosaditi dok vama samima ne dosadi, a Allahu su najdraža djela u kojima čovjek ustraje."
عربي Engleski Urdu
"Kada bismo negdje odsjeli, ne bismo klanjali dok ne bismo raspremili jahalice."
عربي Engleski Urdu
"Naredio nam je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, da na Bajram izvedemo punoljetne djevojke i one iz ženskih odaja, a one sa menstruacijom da se udalje od musale muslimana."
عربي Engleski Urdu
"Allahu, Tebi se potčinjavam, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, Ti si moj nepobitni argument i s Tobom arbitriram, oprosti moje prošle i buduće grijehe, tajno ili javno, i one koje Ti znaš bolje od mene. Nema boga osim Tebe!"
عربي Engleski Urdu
Kada bismo stali na neko mjesto da odmorimo, nismo klanjali dok ne skinemo teret sa naših jahalica.
عربي Engleski Urdu
"Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada je jednom prilikom klanjao, u njegovim prsima se, od plača, čuo glas poput zvuka mlina."
عربي Engleski Urdu
“Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je cijelu noć dobrovoljni namaz učeći samo jedan ajet.”
عربي Engleski Urdu
"Klanjajte dva rekata prije akšamskog farza."
عربي Engleski Urdu
"Jedan čovjek upitao je Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je on bio još na minberu: 'Šta misliš o noćnom namazu?' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: 'On se klanja dva po dva rekata, a kada se pobojiš svitanja, klanjat ćeš jedan rekat i to će ti učiniti neparnim (vitr) ono što si ranije klanjao.'"
عربي Engleski Urdu
Vitr je istina, pa ko želi klanjati sedam rekata vitr-namaza, neka to učini. Ko želi klanjati pet rekata vitr namaza, neka to učini. A ko želi klanjati tri rekata vitr-namaza, neka to učini, a ko želi klanjati jedan rekat, neka to učini.'
عربي Engleski Urdu
"Jedne noći u ramazanu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao nam je osam rekata i vitr-namaz. Sljedeće noći mi smo se okupili u džamiji, nadajući se da će Allahov Poslanik doći. Ostali smo u džamiji do sabaha. Nakon toga smo otišli kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli mu: 'O Allahov Poslaniče, nadali smo se da ćeš doći i predvoditi nam noćni namaz.' On reče: 'Nisam želio da vam vitr postane obavezni namaz.'"
عربي Engleski Urdu
"O Abdullahu, ne budi kao onaj koji je noću klanjao, a kasnije to napustio."
عربي Engleski Urdu
"O nosioci Kur'ana, klanjate vitr, jer je Allaha zaista nepar i voli nepar."
عربي Engleski Urdu
Ne mogu se klanjati dva vitra u jednoj noći.'
عربي Engleski Urdu
"Ko prespava Vitar namaz ili ga zaboravi, neka ga klanja kada se sjeti."
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ostavljao bi poneki posao, premda je volio raditi, bojeći se da ga ne bi radio i ostali svijet, pa da im se to nametne kao obaveza.
عربي Engleski Urdu
"Namaz pokajnikā je onda kada zemlja počne pržiti papke mladih deva."
عربي Engleski Urdu
Allahu, učini da u mome srcu bude svjetlo, i u mojim očima svjetlo, i u mojim ušima svjetlo, i s moje desne strane svjetlo, i s moje lijeve strane svjetlo, i iznad mene svjetlo, i ispod mene svjetlo, i ispred mene svjetlo, i iza mene svjetlo, i obasjaj me svjetlom!'
عربي Engleski Urdu
"Prenoćio sam kod svoje tetke Mejmune, pa je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ustao i klanjao noćni namaz. Ustao sam i ja i stao pored njega sa njegove lijeve strane, pa me uzeo za glavu i pomjerio me na njegovu desnu stranu."
عربي Engleski Urdu
"Kada bi mujezin završio prvi ezan za sabah-namaz, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ustao bi i pošto bi se pojavila zora, klanjao bi dva kraća rekata prije farza sabahskog namaza, pa bi legao na svoju desnu stranu dok mu ne bi došao mujezin da uči ikamet."
عربي Engleski Urdu
"Kada klanjate dva rekata sabahskog sunneta, malo prilegnite na desnu stranu."
عربي Engleski Urdu
"Vitr nije obaveza kao ostali obavezni namazi, nego je to sunnet kojeg je propisao Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem."
عربي Engleski Urdu
Allah Uzvišeni vam je propisao još jedan namaz, pa ga klanjajte između jacije i sabaha - Vitar namaz.'
عربي Engleski Urdu
„Koga stigne zora, a nije klanjao vitr, nema mu vitra.“
عربي Engleski Urdu
„Allahov je Poslanik klanjao duha-namaz četiri rekata, i na to bi dodao onoliko koliko bi Allah htio.“
عربي Engleski Urdu
"Upitao sam Aišu: 'Da li je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao duha-namaz?' Rekla je: 'Ne, osim kada bi došao sa puta.'"
عربي Engleski Urdu