Danh mục Hadith

Ai thiết lập sự hành đạo và thờ phượng trong đêm Qadr bằng đức tin và niềm hi vọng thì sẽ được tha thứ những tội lỗi đã qua.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hãy thức dậy mà hành lễ Salah Witir, hỡi 'A-ishah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hỡi mọi người, hãy truyền rộng lời chào Salam, hãy kết chặt họ hàng, hãy bố thí thức ăn và hãy hành lễ Salah trong đêm lúc thiên hạ say ngủ, chắc chắn sẽ được vào Thiên Đàng thật bình an.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi ai đó trong các ngươi buồn ngủ lúc đang dâng lễ nguyện Salah thì y hãy ngủ cho tới khi cơn buồn ngủ không còn nữa
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Sao lại thế, các ngươi hãy làm theo khả năng của mình, xin thề với Allah là Ngài không hề ngưng ban thưởng mãi đến khi các ngươi ngao ngán hành đạo và việc hành đạo được Allah yêu thích nhất là việc hành đạo được duy trì thường xuyên.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trong khi thiên sứ Muhammad đang ngồi trên bục giảng,một người đàn ông đã hỏi Thiên sứ làm thế nào để thực hiện việc dâng lễ nguyện ban đêm?,và Ngài trả lời rằng:Dâng lễ nguyện hai rak'at trong một lần và hai rak'at trong một lần,vì vậy nếu ngươi sợ hết thời gian trong việc dâng lễ nguyện ban đêm thì hãy dâng lễ nguyện một rak'at và đó sẽ là witr cho tất cả các rak'at mà ngươi đã thực hiện lễ nguyện
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên sứ của Allah đã thực hiện việc lễ nguyện vào ban đêm tám roka'aat và al-witr cùng với chúng tôi ở trong Thánh đường vào tháng Ramadan,vì vậy khi bước vào đêm kế tiếp,chúng tôi đã có mặt trong thánh đường và chúng tôi hi vọng thiên sứ sẽ có mặt cùng với chúng tôi để thực hiện lễ nguyện ban đêm,vì vậy chúng tôi đã chờ đợi thiên sứ ở trong thánh đường cho đến khi trời sáng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp