عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سَأل رَجُل النبي -صلَّى الله عليه وسلم- وهو على المِنْبَر، ما تَرى في صلاة الليل؟ قال: « مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشْيَ الصُّبح صلَّى واحِدَة، فأَوْتَرت له ما صلَّى» وإنَّه كان يقول: اجْعَلُوا آخِر صَلاَتِكُمْ وتْرَا، فإنَّ النبِيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أمَر بِه. وفي رواية: فقيل لابن عمر: ما مَثْنَى مَثْنَى؟ قال: «أن تُسَلِّم في كل ركعتين».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Bản dịch này cần kiểm duyệt và xem xét lại.

Hathith từ con trai Umar (cầu xin Allah hài lòng về hai cha con ông) tường thuật lại rằng:Trong khi thiên sứ Muhammad đang ngồi trên bục giảng,một người đàn ông đã hỏi Thiên sứ làm thế nào để thực hiện việc dâng lễ nguyện ban đêm,và Ngài trả lời rằng:<> quả thật con trai Umar có nói:Các ngươi hãy thực hiện Witr cho sự kết thúc việc dâng lễ nguyện của các ngươi,bởi quả thật thiên sứ Muhammad đã ra lệnh làm như vậy.Và trong lời tường thuật khác có nói:Có người hỏi con trai Umar rằng:Ý nghĩa Masna Masna là gì vậy?và con trai Umar trả lời rằng:<( As Salamu Alaikum Warohma tullo) và quay mặt sang trái cũng nói giống như vậy>>
Sahih (chính xác) - Do Al-Bukhari và Muslim ghi

Giải thích

Ý nghĩa al-Hathith:''Trong khi thiên sứ Muhammad đang ngồi trên bục giảng,một người đàn ông đã hỏi Thiên sứ làm thế nào để thực hiện việc dâng lễ nguyện ban đêm''(tức là giáo luật hợp pháp mà Allah đã dạy cho Ngài biết về số lượng rak'at trong việc dâng lễ nguyện ban đêm,và sự phân chia về số lượng rak'at hay là sự nối kết về số lượng rak'at trong lúc thực hiện lễ nguyện).Và trong lời tường thuật khác nằm trong Hathith soheh Bukhori và soheh Muslim có đề cập đến:(làm thế nào để thực hiện việc dâng lễ nguyện ban đêm).Nói rằng:''Masna Masna''(tức là hai rak'at hai rak'at và cứ như thế) Và ý nghĩa của từ hai rak’at hai rak’at:Qủa thật sự hợp pháp trong việc dâng lễ nguyên ban đêm là sau mỗi lần dâng lễ nguyện hai rak'at thì Y kết thúc việc dâng lễ nguyện bằng cách quay mặt sang phải và nói ( As Salamu Alaikum Warohma tullo) và quay mặt sang trái cũng nói giống như vậy,giống như theo giải thích của con trai Umar,nhưng ngoại trừ trong việc thực hiện lễ nguyện Witr,Vì vậy nếu Y dâng lễ nguyện Witr bảy rak’at hoặc năm hoặc ba,do đó Y phải thưc hiện nó liên tục sau đó Y kết thúc việc dâng lễ nguyện Witr trong rak’at cuối cùng bằng cách quay mặt sang phải và nói (As Salamu Alaikum Warohma tullo) và quay mặt sang trái cũng nói giống như vậy.''Vì vậy nếu ngươi sợ hết thời gian trong việc dâng lễ nguyện ban đêm thì hãy dâng lễ nguyện chỉ một rak'at và đó sẽ là witr cho tất cả các rak'at mà ngươi đã thực hiện lễ nguyện''Và quả thật người tường thuật Hathith này đó là ông Nafe’ và ông ấy cho biết quả thật con trai của Umar có nói rằng:''Các ngươi hãy thực hiện Witr cho sự kết thúc việc dâng lễ nguyện của các ngươi'' Và trong sự tường thuật của Muslim có nói:''Các ngươi hãy thực hiện Witr cho sự kết thúc về việc thức một phần của ban đêm để dâng lễ nguyện của các ngươi'' Sau đó con trai của Umar giải thích rõ ràng về câu nói của minh:''Các ngươi hãy thực hiện Witr cho sự kết thúc việc dâng lễ nguyện của các ngươi'' Qủa thật câu nói này là một sự chỉ định chứ không phải là sự làm theo ý của mình,và con trai của Umur nói rằng:''bởi quả thật thiên sứ Muhammad đã ra lệnh làm như vậy''(tức là thiên sứ Muhammad ra lệnh cho chúng ta thực hiện việc dâng lễ nguyện Witr cho sự kết thúc việc dâng lễ nguyện ban đêm,tương tự như việc dâng lễ nguyện Maghrib là Witr cho sự kết thúc cho việc dâng lễ nguyện ban ngày,ngoài ra việc dâng lễ nguyện Witr là một phần của sự thức đêm.Và trong lời tường thuật khác có nói:Có người hỏi con trai Umar rằng:Ý nghĩa'' Masna Masna''là gì vậy? Vì vậy con trai của Umar giải thích về câu nói của mình rằng:''Sau mỗi lần dâng lễ nguyện hai rak'at thì ngươi kết thúc việc dâng lễ nguyện bằng cách quay mặt sang phải và sang trái (tức là ngươi dâng lễ nguyện hai rak’at, sau đó ngươi quay mặt sang phải và nói (As Salamu Alaikum Warohma tullo) và quay mặt sang trái cũng nói giống như vậy,và cứ thế tiếp tục,không thêm và cũng không bớt

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Uyghur Người Kurd
Xem nội dung bản dịch
Thêm