Podkategorije

Lista hadisa

„Ko provede noć Lejletul-kadra vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prijašnji grijesi."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao noćni namaz dok je ona ležala ispred njega. Kada bi ostao samo vitr-namaz, on bi je probudio, i ona bi klanjala. (Muslim) U drugoj verziji stoji: „Kada bi ostao vitr-namaz, on bi kazao: 'O Aiša, ustani i klanjaj vitr.'“
عربي Engleski Francuski
"Pripremili bismo Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, misvak i posudu sa vodom za abdest, pa bi Allah dao da se probudi u noći kada On hoće, zatim bi očistio usta misvakom, abdestio se i klanjao."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je u svako doba noći klanjao vitr; na njenom početku, sredini i na kraju, a nekada bi klanjao vitr na samom kraju noći."
عربي Engleski Francuski
O ljudi, širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, i klanjajte noću dok ljudi spavaju, pa ćete spokojno (sa selamom) ući u Džennet."
عربي Engleski Francuski
"Najbolji post nakon ramazana je post u Allahovom mjesecu muharremu, a najbolji namaz nakon obaveznih namaza je noćni namaz."
عربي Engleski Francuski
"Aiša, moje oči spavaju, a moje srce ne spava."
عربي Engleski Francuski
"Klanjajte vitr prije nego osvanete."
عربي Engleski Francuski
Ko se boji da neće ustati na kraju noći, neka klanja vitr na njenom početku, a ko želi da ustane na kraju noći, neka vitr klanja krajem noći, jer zaista je namaz krajem noći osvjedočen, a to je bolje.'
عربي Engleski Francuski
bn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Preteknite zoru vitr-namazom.“ (Ebu Davud i Tirmizi, koji kaže da je hadis hasen-sahih)
عربي Engleski Francuski
"Kada budete klanjali noću i počnete nerazgovijetno učiti Kur'an, ne znajući šta (zbog pospanosti) izgovarate, legnite da spavate."
عربي Engleski Francuski
Prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, toliko dugo stajao na noćnom (nafila) namazu, da bi mu noge znale ispucati.
عربي Engleski Francuski
Ko zaspi a da nije klanjao nafilu namaz koju inače redovno klanja, neka je klanja u periodu između sabah namaza i podne namaza, biće mu upisana nagrada kao da je obavio u uobičajenom vremenu.
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas klanjajući zadrijema neka odspava dok mu pospanost ne prestane, jer ukoliko klanja pospan može sam sebe proklinjati umjesto da za sebe traži oprosta (jer ne zna šta priča)."
عربي Engleski Francuski
Od Enesa b. Malika prenosi se da je rekao: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je u džamiju, kad vidje uže razvučeno između dva stupa. 'Kakvo je to uže?', upitao je. 'Ovo je uže za Zejnebu', odgovoriše ashabi, 'kada se umori, nasloni se na njega.' 'Ne može tako! Odriješite ga! Svaki od vas neka klanja dok ima snage, a kada se umori, neka se odmara!’, reče Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem."
عربي Engleski Francuski
"Ne tako (meh). Neka svako od vas obavlja nafilu onoliko koliko je u stanju (da ustraje u njoj). Tako mi Allaha, Allahu neće dosaditi dok vama samima ne dosadi, a Allahu su najdraža djela u kojima čovjek ustraje."
عربي Engleski Francuski
"Allahu, Tebi se potčinjavam, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, Ti si moj nepobitni argument i s Tobom arbitriram, oprosti moje prošle i buduće grijehe, tajno ili javno, i one koje Ti znaš bolje od mene. Nema boga osim Tebe!"
عربي Engleski Francuski
“Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je cijelu noć dobrovoljni namaz učeći samo jedan ajet.”
عربي Engleski Francuski
"Jedan čovjek upitao je Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je on bio još na minberu: 'Šta misliš o noćnom namazu?' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: 'On se klanja dva po dva rekata, a kada se pobojiš svitanja, klanjat ćeš jedan rekat i to će ti učiniti neparnim (vitr) ono što si ranije klanjao.'"
عربي Engleski Francuski
Vitr je istina, pa ko želi klanjati sedam rekata vitr-namaza, neka to učini. Ko želi klanjati pet rekata vitr namaza, neka to učini. A ko želi klanjati tri rekata vitr-namaza, neka to učini, a ko želi klanjati jedan rekat, neka to učini.'
عربي Engleski Francuski
"Jedne noći u ramazanu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao nam je osam rekata i vitr-namaz. Sljedeće noći mi smo se okupili u džamiji, nadajući se da će Allahov Poslanik doći. Ostali smo u džamiji do sabaha. Nakon toga smo otišli kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli mu: 'O Allahov Poslaniče, nadali smo se da ćeš doći i predvoditi nam noćni namaz.' On reče: 'Nisam želio da vam vitr postane obavezni namaz.'"
عربي Engleski Francuski
"O Abdullahu, ne budi kao onaj koji je noću klanjao, a kasnije to napustio."
عربي Engleski Francuski
"O nosioci Kur'ana, klanjate vitr, jer je Allaha zaista nepar i voli nepar."
عربي Engleski Francuski
Ne mogu se klanjati dva vitra u jednoj noći.'
عربي Engleski Francuski
"Ko prespava Vitar namaz ili ga zaboravi, neka ga klanja kada se sjeti."
عربي Engleski Francuski
Allahu, učini da u mome srcu bude svjetlo, i u mojim očima svjetlo, i u mojim ušima svjetlo, i s moje desne strane svjetlo, i s moje lijeve strane svjetlo, i iznad mene svjetlo, i ispod mene svjetlo, i ispred mene svjetlo, i iza mene svjetlo, i obasjaj me svjetlom!'
عربي Engleski Francuski
"Prenoćio sam kod svoje tetke Mejmune, pa je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ustao i klanjao noćni namaz. Ustao sam i ja i stao pored njega sa njegove lijeve strane, pa me uzeo za glavu i pomjerio me na njegovu desnu stranu."
عربي Engleski Francuski
Allah Uzvišeni vam je propisao još jedan namaz, pa ga klanjajte između jacije i sabaha - Vitar namaz.'
عربي Engleski Francuski
„Koga stigne zora, a nije klanjao vitr, nema mu vitra.“
عربي Engleski Francuski