زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هر كسى شب قدر را از روى ايمان و براى كسب پاداش آن با عبادت كردن زنده كرد، گناهان گذشته اش بخشيده می شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای عايشه، برخيز و نماز وتر را بخوان.
عربي انگلیسی فرانسوی
ما مسواک و آبِ وضوی رسول الله صلى الله عليه وسلم را آماده می کرديم و ايشان در پاسی از شب که الله می خواست، برمی خاست و مسواک می زد و وضو می گرفت و نماز می خواند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم در تمام بخش های شب نماز وتر می خواند؛ گاه در اول شب و گاه در نيمه ی شب و گاه در پايان شب. و آخرین وقتی که در آن وتر می خواند سحر بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای مردم، سلام گفتن را رواج دهيد و پيوند خويشاوندی را به جای آوريد و غذا بدهيد؛ و شب هنگام، درحالی که مردم خوابيده اند، نماز بخوانيد تا به سلامتی (بدون هیچ رنجی) وارد بهشت شويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بهترين روزه پس از روزه ی رمضان، روزه گرفتن در ماهِ الله، محرّم است؛ و بهترين نماز پس از نماز فرض، نماز شب می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای عايشه، چشم هايم می خوابند، اما قلبم بيدار است.
عربي انگلیسی فرانسوی
پيش از طلوع فجر، نماز وتر را بخوانيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس بيم دارد که آخر شب بيدار نشود، اول شب نماز وتر را بخواند و هرکس اميدوار بود که آخر شب بيدار می شود، نماز وتر را آخِر شب بخواند؛ زيرا نمازِ پايانِ شب با حضور ملائکه است و اين بهتر می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم شبی به خانه ی علی و فاطمه رفته و فرمود: «ألا تُصَلِّيَانِ؟»: «آيا نماز شب نمی خوانيد؟».
عربي انگلیسی فرانسوی
پيش از آنکه صبح شود، نماز وتر را بخوانيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه يکی از شما شب هنگام برخاست و - به خاطرِ خواب آلودگی - خواندن قرآن بر زبانش دشوار بود و نمی فهميد چه می خوانَد، بايد بخوابد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم شب را به اندازه ای به عبادت می ايستاد که پاهايش ترَک (وَرَم) می کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به سبب غلبه ی خواب از عمل شبانه ای که معمولا انجام می داده یا بخشی از آن باز بماند، آن را در بین نماز صبح و ظهر انجام دهد، در این صورت برای او اجر و پاداشی همانند زمانی که آن را در شب انجام می داده، نوشته می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه يکی از شما نماز می خواند و خوابش گرفت، بايد بخوابد تا خواب از سرش برود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هريک از شما تا زمانی که با نشاط است، نماز بخواند و هرگاه خسته شد، بخوابد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بس کن، به اندازه ای که توانايی داريد، عبادت کنيد؛ به الله سوگند که الله از دادنِ پاداش اعمال نيک خسته نمی شود، اما شما از عبادت خسته می شويد. بهترين عمل نزد الله، عملی است که صاحبش بر آن مداومت کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
پروردگارا، تسليم تو شدم، به تو ايمان آوردم، به تو توكل نمودم و به تو روی آوردم. به كمک تو با دشمنان مبارزه كردم. و تو را حَكَم قرار دادم. پس گناهان اول و آخر و آشکار و پنهان مرا بيامرز. و آنچه تو در رابطه با آن از من آگاهتری. معبود بر حقی جز تو وجود ندارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
شبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز شبش را تنها با یک آیه از قرآن خواند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم بر منبر بود كه شخصی پرسيد: نماز شب را چگونه بايد خواند؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «دو ركعت، دو ركعت خوانده شود. و اگر احتمال طلوع فجر می رود، يك ركعت ديگر بخواند تا نمازهايش را وتر بگرداند».
عربي انگلیسی فرانسوی
وتر حق است؛ هرکس می خواهد هفت رکعت وتر بخواند و هرکس می خواهد پنج رکعت وتر بخواند و آنکه می خواهد سه رکعت وتر بخواند و کسی که می خواهد یک رکعت وتر بخواند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم در رمضان با ما هشت رکعت به همراه وتر خواند. شب بعد که در مسجد جمع شدیم و در انتظار خروج ایشان بودیم، تا صبح به مسجد نیامد.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای عبدالله، مانندِ فلانی نباش که نماز شب می خوانْد، ولی پس از مدتی آن را ترک کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای اهل قرآن، نماز وتر بخوانید که الله وتر (فرد) است و (نماز) وتر را (که تعداد رکعات آن فرد است) دوست دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
در یک شب دو نماز وتر نیست.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس از خواندن نماز وتر خواب ماند یا آن را فراموش کرد، هرگاه به یاد آورد، آن را بخواند.
عربي انگلیسی فرانسوی
یا الله، در دلم، چشمانم، گوش هايم، سمت راستم، سمت چپم، بالای سرم، زير پايم، پيش رويم و پشت سرم، نوری قرار بده.
عربي انگلیسی فرانسوی
شبی نزد خاله ام ميمونه خوابيدم که رسول الله صلى الله عليه وسلم برای نماز شب برخاست؛ پس در سمت چپ ایشان ایستادم که سرم را گرفت و مرا در سمت راست خود قرار داد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله عزوجل نمازی (به طاعات و عبادات شما) افزوده است، آن را در بین نماز عشاء تا نماز صبح بخوانید. نماز مذکور وتر است وتر.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس صبح کند و وتر نخوانده باشد، وتری برای او نیست.
عربي انگلیسی فرانسوی
درحالی که رسول الله صلى الله عليه وسلم بر منبر بود شخصی پرسيد: نماز شب را چگونه بايد خواند؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «دو ركعت، دو ركعت خوانده شود. و اگر یکی از شما احتمال طلوع فجر را می داد، يك ركعت ديگر بخواند تا نمازهايش را وتر بگرداند».
عربي انگلیسی فرانسوی