عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا».
[حسن] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]
المزيــد ...

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, radijalahu 'anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Allah se smilovao osobi koja prije ikindije klanja četiri (rekata sunneta)."
[Hadis je hasen (dobar)] - [Hadis bilježi Tirmizi - Hadis bilježi Ebu Davud - Hadis bilježi imam Ahmed]

Objašnjenje

Ovaj hadis ukazuje na vrijednost onoga ko klanja četiri rekata ikindijskih sunneta, jer Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, moli Allaha da se takvom smiluje.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Kurdski portugalski
Prikaz prijevoda