+ -

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا».
[حسن] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]
المزيــد ...

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, radijalahu 'anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Allah se smilovao osobi koja prije ikindije klanja četiri (rekata sunneta)."
Hadis je hasen (dobar) - Hadis bilježi Tirmizi

Objašnjenje

Ovaj hadis ukazuje na vrijednost onoga ko klanja četiri rekata ikindijskih sunneta, jer Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, moli Allaha da se takvom smiluje.

Prijevod: Engleski Urdu Španski Indonežanski Bengalski Francuski Turski Ruski Indijanski Kineski Perzijski Tagalog Kurdski portugalski
Prikaz prijevoda