عن البراء -رضي الله عنه- قال: بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يَدْعُوهُمْ إلى الإسلام فَلَمْ يُجِيبُوهُ، ثم إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث علي بن أبي طالب، وأمره أن يَقْفُلَ خالد ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يُعَقِّبَ مع علي -رضي الله عنه- فَلْيُعَقِّبْ معه قال البراء فَكُنْتُ مِمَّنْ عَقَّبَ مَعَهُ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ القوم خرجوا إلينا فصلى بنا عليٌّ -رضي الله عنه- وَصَفَّنَا صَفًّا واحدا، ثم تقدَّم بين أيدينا، فقرأ عليهم كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَأَسْلَمَتْ هَمْدَانُ جَمِيعًا، فكتب علي -رضي الله عنه- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإسلامهم، فلمَّا قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الكتاب خَرَّ ساجدا، ثم رفع رأسه، فقال: السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ، السلامُ على هَمْدَانَ.
[حسن.] - [رواه البيهقي.]
المزيــد ...

El-Bera veli: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je Halida b. el-Velida u Jemen, da njegove stanovnike pozove u islam, ali oni mu se nisu odazvali. Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao Aliju b. Ebu Taliba, te naredio da se Halid i oni koji su bili sa njim vrate, osim ljudi koji su bili sa Halidom i voljeli bi da ostanu sa Alijom. Bio sam među onima koji su ostali sa njim, pa kada smo se približili, stanovnici su došli pred nas, a Alija nam je predvodio namaz i poredao nas u jedan red. Potom je istupio pred nas i pročitao im pismo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon čega je cijelo pleme Hemdan prihvatilo islam. Alija je poslao pismo Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem ga obavještava o njihovom prihvatanju islama. Pošto je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pročitano to pismo, pao je na sedždu, a potom podigao glavu i kazao: 'Mir neka je s Hemdanom! Mir neka je s Hemdanom.'"
[Hadis je hasen (dobar)] - [Hadis bilježi Bejheki]

Objašnjenje

Ovaj hadis pokazatelj je da bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi mu neko donio radosnu vijest, iz zahvale prema Allahu Uzvišenom učinio sedždu. Takav jedan slučaj se desio kada je Poslanik poslao Aliju, radijallahu anhu, u Jemen da njegove stanovnike pozove u islam, nakon što su odbili poziv Halid b. Velida. Cijelo pleme Hemdan prihvatilo je islam, i Alija je o tome obavijestio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Kada je to čuo, Poslanik je pao na sedždu zahvaljujući Allahu Uzvišenom što ih je uputio.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski
Prikaz prijevoda