Lista hadisa

"Kada vjernik bude bolestan ili na putu, bude mu upisana nagrada za ono što je radio kada je bio kod kuće i kada je bio zdrav."
عربي Engleski Francuski
"Prenosite i dostavite od mene, pa makar i jedan ajet, i nema smetnje da pripovijedate od Benu-Israila, a ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u Vatri."
عربي Engleski Francuski
Herakle upita: 'Šta vam naređuje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem?“ Ebu Sufjan reče: 'Govori nam: 'Obožavajte Allaha, Jednog Jedinog, druge Mu ravnim ne smatrajte, a ostavite ono što vam govore očevi vaši. Naređuje nam namaz, iskrenost, čednost, poštenje.
عربي Engleski Francuski
Naređeno je ljudima da im posljedni susret (na hadždžu) bude sa Kabom, osim ženi koja je u mjesečnom ciklusu.
عربي Engleski Francuski
Govorite ljudima ono šta razumiju! Zar želite da se Allah i Njegov Poslanik u laž utjeruju!"
عربي Engleski Francuski
Kada se Ebu Talibu približila smrt, posjetio ga je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i našao kod njega Ebu Džehla i Abdullaha b. Ebu Umejju. Tada mu se obratio riječima: 'Amidža izgovori: 'La ilahe illallah!', riječi koje će mi biti potpora da se zalažem za tebe kod AIIaha na Sudnjem danu!'
عربي Engleski Francuski
Svakog dana čovjek je dužan podijeliti sadaku za svaki zglob svoga tijela: da pravedno presudiš između dvojice je sadaka, pomoći čovjeku da uzjaše jahalicu, odnosno pomoći mu da na nju natovari teret je sadaka, lijepa riječ je sadaka.
عربي Engleski Francuski
"Zaista je vjera lagana, bez tegoba. Ko god u vjeri navaljuje s dodacima, vjera ga savlada. Zato se držite umjerenosti (sredine), a ako neko od vas ne bude u stanju neki posao obaviti u potpunosti, neka ga bar približno obavi. Budite radosni, i pomažite se jutrom, krajem dana i jednim dijelom noći." U jednom drugom njegovom rivajetu stoji: "Budite umjereni, budite umjereni, činite ibadet jutrom i večeri i krajem noći, postići ćete ciljeve."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je udaranje i žigosanje po licu!
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas udara svog brata, neka izbjegava lice."
عربي Engleski Francuski
"Ibn Mesud, radijallahu anhu, opominjao bi nas svakog četvrtka..."
عربي Engleski Francuski
Kazivanje o dječaku sa kraljem, sihirbazom i asketom
عربي Engleski Francuski
Zaista ćeš dobiti nagradu za ono što si uradio tražeći Alahovo zadovoljstvo.'
عربي Engleski Francuski
"Kada budete klanjali noću i počnete nerazgovijetno učiti Kur'an, ne znajući šta (zbog pospanosti) izgovarate, legnite da spavate."
عربي Engleski Francuski
Nema nijednog muslimana koji posadi sadnicu (drvo), a da mu, sve što se sa nje pojede, ne bude upisano kao sadaka, i sve što se sa nje ukrade mu je sadaka, i sve što bude uništeno je sadaka.
عربي Engleski Francuski
"Dođoh Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok se on obraćao ljudima…"
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas klanjajući zadrijema neka odspava dok mu pospanost ne prestane, jer ukoliko klanja pospan može sam sebe proklinjati umjesto da za sebe traži oprosta (jer ne zna šta priča)."
عربي Engleski Francuski
"Ti imaš dužnost prema Allahu, imaš dužnost prema sebi, a imaš dužnost i prema svojim ukućanima i svakom od njih podaj njegovo pravo!"
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je prilikom naišao pored deve koja je bila toliko mršava da je sastavila stomak s leđima, pa je rekao: "Bojte se Allaha glede ovih životinja, koje ne umiju govoriti! Jašite ih kada su u dobrom stanju (zdrave i nahranjene) i jedite ih (koljite za ishranu) kada su u dobrom stanju."
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru moj, Ti podari berićet mome ummetu u ranjenju (ranom ustajanju)."
عربي Engleski Francuski
“Mačka nije nečista; ona je, zaista, od onih koje obilaze oko vas."
عربي Engleski Francuski
"Kome god muslimanu posvjedoče četverica da je dobar, Allah će ga uvesti u džennet."
عربي Engleski Francuski
Enes, radijallahu anhu, kazuje: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se životinje postavljaju za metu."
عربي Engleski Francuski
Ibn Mesud, radijallahu anhu, pripovijeda: "Na jednom putovanju, dok se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, udaljio, ugledali smo pticu sa dva ptića i uzeli joj ptiće. Ptica je kružila iznad nas, a kada se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio, upita: 'Ko je rastužio ovu pticu? Vratite joj ptiće!' Zatim, kada je ugledao spaljen mravinjak, zapita: 'Ko je ovo spalio?' 'Mi!', odgovorismo. 'Samo Gospodar vatre kažnjava vatrom', reče nam." (Ebu Davud, sa lancem koji je sahih)
عربي Engleski Francuski
"Jednog dana je jedan pas kružio oko bunara, žeđ ga je bila gotovo usmrtila. Kada ga je ugledala jedna bludnica Izraelićanka, skinula je svoju cipelu, njome zagrabila vode i napojila psa, na što joj Allah Uzvišeni oprosti grijehe."
عربي Engleski Francuski
"Uzmite od poslova ono što možete podnijeti, tako mi Allaha Uzvišenom Allahu nema dosade dok vama ne dosadi."
عربي Engleski Francuski
“‘Ko je ovo uradio? Allah prokleo onoga ko je ovo uradio?’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je onoga ko za metu uzme ono što ima dušu.”
عربي Engleski Francuski
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se životinja ubija tako što se postavi kao meta.”
عربي Engleski Francuski
"Zar se ne bojiš Allaha zbog ove životinje koju ti je dao u posjed? Doista mi se žali da je izgladnjuješ i umaraš."
عربي Engleski Francuski
"Vidio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, magarca žigosana lica, pa je to osudio..."
عربي Engleski Francuski
"Bilo nas je sedmerica iz plemena Beni Mukarrin i imali smo samo jednu robinju. Kada ju je najmlađi ošamario, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je da je oslobodimo.
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je Halida b. el-Velida u Jemen, da njegove stanovnike pozove u islam, ali oni mu se nisu odazvali. Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao Aliju b. Ebu Taliba..."
عربي Engleski Francuski