Podkategorije

Lista hadisa

"Prenosite i dostavite od mene, pa makar i jedan ajet, i nema smetnje da pripovijedate od Benu-Israila, a ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u Vatri."
عربي Engleski Francuski