Podkategorije

Lista hadisa

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je udaranje i žigosanje po licu!
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je prilikom naišao pored deve koja je bila toliko mršava da je sastavila stomak s leđima, pa je rekao: "Bojte se Allaha glede ovih životinja, koje ne umiju govoriti! Jašite ih kada su u dobrom stanju (zdrave i nahranjene) i jedite ih (koljite za ishranu) kada su u dobrom stanju."
عربي Engleski Francuski
“Mačka nije nečista; ona je, zaista, od onih koje obilaze oko vas."
عربي Engleski Francuski
Enes, radijallahu anhu, kazuje: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se životinje postavljaju za metu."
عربي Engleski Francuski
Ibn Mesud, radijallahu anhu, pripovijeda: "Na jednom putovanju, dok se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, udaljio, ugledali smo pticu sa dva ptića i uzeli joj ptiće. Ptica je kružila iznad nas, a kada se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio, upita: 'Ko je rastužio ovu pticu? Vratite joj ptiće!' Zatim, kada je ugledao spaljen mravinjak, zapita: 'Ko je ovo spalio?' 'Mi!', odgovorismo. 'Samo Gospodar vatre kažnjava vatrom', reče nam." (Ebu Davud, sa lancem koji je sahih)
عربي Engleski Francuski
"Jednog dana je jedan pas kružio oko bunara, žeđ ga je bila gotovo usmrtila. Kada ga je ugledala jedna bludnica Izraelićanka, skinula je svoju cipelu, njome zagrabila vode i napojila psa, na što joj Allah Uzvišeni oprosti grijehe."
عربي Engleski Francuski
“‘Ko je ovo uradio? Allah prokleo onoga ko je ovo uradio?’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je onoga ko za metu uzme ono što ima dušu.”
عربي Engleski Francuski
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se životinja ubija tako što se postavi kao meta.”
عربي Engleski Francuski
"Zar se ne bojiš Allaha zbog ove životinje koju ti je dao u posjed? Doista mi se žali da je izgladnjuješ i umaraš."
عربي Engleski Francuski
"Vidio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, magarca žigosana lica, pa je to osudio..."
عربي Engleski Francuski