عن أبي علي سويد بن مُقَرِّن رضي الله عنه قال: لقد رَأَيْتُنِي سابع سبعة من بني مُقَرِّن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها وفي رواية: «سابع إخوة لي».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Ebu Ali Suvejd b. Mukarrin, radijallahu 'anhu, kazuje: "Bilo nas je sedmerica iz plemena Beni Mukarrin i imali smo samo jednu robinju. Kada ju je najmlađi ošamario, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je da je oslobodimo." U drugoj predaji stoji: „Bilo nas je sedam braće...“
Vjerodostojan - Hadis bilježi imam Muslim

Objašnjenje

Ebu Ali Suvejd b. Mukarrin, radijallahu 'anhu, kazuje da je on bio jedan od sedmerice braće iz plemena Beni Mukarrin. Svi su oni bili ashabi muhadžiri i imali su samo jednu robinju koja ih je služila. Kada ju je najmlađi ošamario, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je da je oslobodimo, kako bismo se iskupili.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Sinhala Hausa
Prikaz prijevoda
Još