Lista hadisa

Džibril mi nije prestajao oporučivati da se dobro ophodim prema komšiji sve dok nisam pomislio da će ga moći naslijediti
عربي Engleski Urdu
Prenosi se od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio zavjetovanje i rekao: "Zavjet, uistinu, ne donosi dobro, nego se njime iznuđuje od škrtice."
عربي Engleski Urdu
"Tako mi Allaha, ja se, inšallah, neću zakleti da ću nešto uraditi, a zatim uvidim da je nešto drugo bolje od toga, a da ne uradim to što je bolje, i iskupim se za zakletvu."
عربي Engleski Urdu
"Ko se namjerno i lažno zakune drugom vjerom, osim islama, biti će onakav kao što se zakleo."
عربي Engleski Urdu
Kome predstavlja radost da ga Allah spasi teškoće na Sudnjem danu neka olakša dužniku kojem je teško da vrati dug, ili neka mu oprosti dug.
عربي Engleski Urdu
„O Allahov Poslaniče, ja imam dva susjeda, pa kome ću prije od njih dati poklon?“ On reče: "Onome čija su ti vrata bliža."
عربي Engleski Urdu
"Nema više hidžre (iz Mekke), nego ima odlučna borba i iskrena namjera. Kad god budete pozvani na vojni pohod, odazovite se!"
عربي Engleski Urdu
"Ko uskrati, ili uzurpira pravo nekog čovjeka muslimana svojom (krivom) zakletvom, Allah mu je osigurao Džehennem, a zabranio mu je Džennet."
عربي Engleski Urdu
“Ko nepravedno prisvoji pedalj zemlje, vrat će mu biti okovan obručem od sedam zemalja.”
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio "munabezu", a to je da čovjek baci svoju robu kupcu i kupac je prihvati kao kupljenu bez da je prevrne ili pogleda kakva je; a zabranio je i "mulamesu", a "mulamesa" je da čovjek dodirne haljinu ciljajući time kupoprodaju bez da je pogleda.
عربي Engleski Urdu
Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio prodaju plodova dok ne sazru. Rečeno je: "Šta se tretira da je zrelo?" On reče: "Kada plodovi pocrvene." Zatim je dodao: "Šta misliš, ako Allah uskrati plodove, ne temelju čega će neko od vas uzeti imetak svoga brata?"
عربي Engleski Urdu
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je prodavanje ploda dok ne pokaže svoju zrelost. To je zabranio i prodavcu i kupcu.
عربي Engleski Urdu
"Zlato za zlato (mijenjati) je kamata, osim na licu mjesta (iz ruke u ruku); srebro za srebro je kamata, osim na licu mjesta; pšenica za pšenicu je kamata, osim na licu mjesta; ječam za ječam je kamata osim na licu mjesta."
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da rezident prodaje strancu, da se lažni nadmeće u trgovini zbog podizanja cijene, da se muslimani nameću jedan s drugim u kupovini i prosidbi žene.
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je kupoprodaju zlata za srebro poput uz odloženo plaćanje."
عربي Engleski Urdu
"Zabranio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se mijenja srebro za srebro i zlato za zlato, osim ista količina za istu količinu, a naredio nam je da kupujemo srebro za zlato onako kako želimo, i zlato za srebro onako kako želimo."
عربي Engleski Urdu
"Svakom posjedniku zlata i srebra, za koje ne odvoji zekat, na Sudnjem danu će se pripremiti to zlato i srebro u vidu ploče koje će se usijati od vreline u džehennemskoj vatri pa će se na njima pržiti njihove bočne strane, prednje i leđa."
عربي Engleski Urdu
Burejde, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Ko se zakune govoreći: 'Nemao ništa sa islamom!', ako slaže, biti će onakav kao što je rekao, a ako iskreno kaže, u islam se neće vratiti neoštećen."
عربي Engleski Urdu
“Za nagradu se može natjecati samo u trkanju deva i konja, i u gađanju strijelama.”
عربي Engleski Urdu
"Sa'd b. Ubade upitao je Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, o zavjetu svoje majke koja se zavjetovala, pa je umrla prije nego ga je ispunila. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao mu je: 'Ispuni ti njen zavjet.'"
عربي Engleski Urdu
“Ko se lažno zakune kako bi prisvojio imetak muslimana, susrest će se s Allahom, a On će na njega biti srdit.”
عربي Engleski Urdu
"Ko god se lažno zakune s namjerom da prisvoji nečiji imetak susrest će Allaha, a On će na njega biti ljut."
عربي Engleski Urdu
"Moja se sestra zavjetovala da ide pješice do Ka'be i meni naredila da za to pitam Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Ja sam ga pitao a on reče: ''Neka pješači, a i neka jaše."
عربي Engleski Urdu
"Abdurrahmane, sine Semurin, ne traži vlast, jer ako je na svoje traženje dobiješ, bit ćeš prepušten njoj (i nećeš dobiti Allahovu pomoć)."
عربي Engleski Urdu
"Kada se neko zakune, pa vidi nešto drugo bolje od toga, neka uradi to što je bolje."
عربي Engleski Urdu
Majka vjernika Mejmuna, kćerka Harisova, radijallahu anha, kazuje da je ona oslobodila robinju, a nije tražila odobrenje od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i kada je bio njen dan u kome je on njoj dolazio, ona mu je rekla: “Znaš li Allahov Poslaniče, da sam ja otpustila svoju sluškinju (robinju)?” “Jesi li to uradila?”, upitao je. “Da”, rekla je ona. “Da si je poklonila svojim daidžama, bila bi ti, bez sumnje, još veća nagrada”, rekao je Poslanik.
عربي Engleski Urdu
Dadnite mu, zaista su najbolji od vas oni koji najljepše isplaćuju dug.
عربي Engleski Urdu
"Jedan je čovjek od prijašnjih naroda polagao račun, i nikakvog dobra nije uradio, osim što se družio sa ljudima i olakšavao dužnicima, a bio je bogat. Svojim je momcima naređivao da oproste dug dužniku siromahu. Allah je rekao: 'Mi smo tome preči! Obrišite njegove grijehe.'"
عربي Engleski Urdu
"Da neko od vas uzme svoju užad, zatim ode na brdo i donese breme drva na svojim leđima, pa ih proda, i Allah mu njima sačuva obraz (da ne traži od drugih), bolje mu je nego da traži od svijeta, pa mu oni daju ili mu uskrate."
عربي Engleski Urdu
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Ko spremi konja za Allahov put (čekajući džihad), vjerujući u Allaha, potvrđujući Njegovo obećanje - svako njegovo hranjenje, pojenje, njegova mokraća i njegov izmet će, zaista, biti na njegovoj vagi na Sudnjemu danu." (Buhari)
عربي Engleski Urdu
Da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kupio od njega devu, pa je vagao platežno sredstvo i prebacio u vagi.
عربي Engleski Urdu
"Kada budeš kuhao čorbu, dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama."
عربي Engleski Urdu
Pripadnici plemena el-Eš'ar, kada im ponestane hrane u ratu ili im manjka hrane njihovim porodicama u gradu...
عربي Engleski Urdu
Poklonio sam Allahovom Poslaniku,sallallahu alejhi ve sellem, divljeg magarca.
عربي Engleski Urdu
“Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je čovjeka po imenu Ibnul-Lutbijja, iz plemena El-Ezd, da ubire zekat. Kada se vratio, Ibnul-Lutbijja reče: ‘Ovo je zekat za vas, a ovo je meni poklon!’”
عربي Engleski Urdu
„Dužnost je svakog muslimana koji ima nešto za oporuku da ne prenoći ni dvije noći, a da njegova oporuka ne bude kod njega napisana.“ U Muslimovoj verziji stoji: “...ni tri noći.” Ibn Omer je govorio: „Nakon što sam čuo ovaj hadis, ne bi prošla nijedna noć, a da kod mene nije bila napisana oporuka.”
عربي Engleski Urdu
Naredite mu da govori, da se sklanja u hladovinu, da sjedi, i da nastavi postiti (do kraja dana)!'
عربي Engleski Urdu
"Ko prepozna svoju stvar kod neke osobe koja je bankrotirala, on ima pravo na nju više nego iko drugi."
عربي Engleski Urdu
"Ko proda palmu koja je oprašena (oplođena), njen plod pripada prodavcu, osim ako ga kupac uvjetuje za sebe."
عربي Engleski Urdu
"Zabranio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se izlazi u susret karavanama sa trgovačkom robom, i da stanovnik grada prodaje robu beduina."
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je muzabenu: prodavanje ploda svoje bašče na način da proda određenu zapreminu (mjeru) svježih datula za suhe hurme; ili svježeg grožđa na lozi za suho grožđe, ili da proda određenu zapreminu žita za hranu. Sve je to zabranio."
عربي Engleski Urdu
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio kupoprodaju mladunčeta mladunčeta koje je još u utrobi.
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kupio hranu od jevreja i ostavio mu u zalog željezni pancir.
عربي Engleski Urdu
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je: muhaberu, muhakalu, muzabenu, kao i prodaju plodova prije nego se uoči da će biti zdravi plodovi, zabranio je i plaćenje nečim drugim mimo dinara i dirhema, osim kada je el-araja u pitanju.
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslaniče, dobio sam zemlju u Hajberu, nikada nisam imao vredniji imetak, pa šta mi naređuješ da uradim s njim?"
عربي Engleski Urdu
"Uh, uh! Prava kamata, prava kamata! Ne radi to, nego kada hoćeš da ih kupiš, prodaj te datule za nešto drugo trgovačko (za novac, ječam i slično), pa ih time sebi kupi."
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, uistinu je zabranio novac od prodanog psa, novac robinje zarađen prostitucijom i novac vračara.
عربي Engleski Urdu
"Zar misliš da sam se s tobom cjenkao da bih došao do tvoje deve? Uzmi i tvoju devu i dirheme, to tebi pripada."
عربي Engleski Urdu
"Nemoj ga kupiti, nemoj vratiti ono što si dao kao sadaku, čak i ako ti ga proda za dirhem. Doista je onaj ko uzme nazad ono što je poklonio kao onaj koji pojede ono što povrati."
عربي Engleski Urdu
"Onaj ko traži vraćanje poklona je isti kao onaj ko bi vraćao bljuvotinu."
عربي Engleski Urdu
"Ko je unaprijed platio za nešto, neka to bude uz tačno određenu mjeru za zapreminu ili težinu, do tačno određenog roka (predaje predmeta kupoprodaje)."
عربي Engleski Urdu
"Mi smo ensarije koji smo imali najviše obradive zemlje koju smo davali u zakup, tako da nama bude jedan dio zemlje, a zakupcima drugi dio, pa bi možda jedan dio dao rod, a drugi ne bi, te nam je to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem zabranio. Što se tiče davanja u zakup za srebro, to nam nije zabranio."
عربي Engleski Urdu
"Nemojte prodavati zlato za zlato, osim da bude iste mjere, i ne vrednujte jednu vrstu nad drugom! Ne prodajite srebro za srebro, osim da bude iste mjere, i ne vrednujte jednu vrstu nad drugom! I ne prodajite to na odgodu za gotovinu."
عربي Engleski Urdu
"Neka komšija ne zabranjuje svome komšiji da postavi gredu u njegov zid." Zatim je Ebu Hurejre rekao: "Šta je meni pa vas vidim da se od ovoga okrećete? Tako mi Allaha, ima da je stavimo među vaša pleća."
عربي Engleski Urdu
"Ko oslobodi roba muslimana, Allah će mu za svaki njegov organ osloboditi od vatre jedan njegov organ, pa čak i spolni organ za spolni organ."
عربي Engleski Urdu
"Čuvajte se mnoštva zakletvi u kupoprodaji, jer ona unapređuje, a zatim briše i uništava."
عربي Engleski Urdu
„Da neko od vas ustraje u zakletvi kojom se nanosi nepravda njegovoj porodici (nakon što spozna grešku), grešnije je od toga da se iskupi (za prekršenu zakletvu) onako kako mu je to Allah propisao."
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., volio je slatko i med, pa kada klanja ikindiju, obilazio bi svoje žene i prilazio bi im, te je tako prišao Hafsi i ostao kod nje više nego što je to inače uobičavao..."
عربي Engleski Urdu
"Čovjek se ne može zavjetovati u onome što ne posjeduje, niti može osloboditi ono što ne posjeduje, niti može razvesti ono što ne posjeduje."
عربي Engleski Urdu
Ajet: "Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakunete" (el-Bekara, 225) objavljen je povodom toga da čovjek kaže: "Ne, tako mi Allaha"; "Da, tako mi Allaha!"
عربي Engleski Urdu
"Iskup zavjetovanja je kao iskup za zakletvu."
عربي Engleski Urdu
"Ko god oslobodi muslimana ropstva, Uzvišeni Allah će za svaki njegov dio tijela, osloboditi njegov od vatre."
عربي Engleski Urdu
Jedan ensarija izjavio je da je njegov rob slobodan nakon njegove smrti.
عربي Engleski Urdu
"Sulejman, sin Davudov, jednom je rekao: 'Večeras ću sigurno obići sedamdest (svojih) žena i svaka žena će zanijeti konjanika koji će se boriti na Allahovom putu.'"
عربي Engleski Urdu
“Jedan dio imetka zadrži za sebe, to je bolje za tebe.”
عربي Engleski Urdu
"Ko oslobodi svoj partnerski dio u robu, a ima još imovine koja doseže cijenu roba, odredit će se pravedna vrijednost roba i on će svojim partnerima dati njihove udjele, a rob će biti oslobođen. A ako ne bude imao imovine, oslobađa se samo onaj dio koji je oslobodio."
عربي Engleski Urdu
Ko oslobodi roba od svog dijela vlasništva, obaveza mu je da ga svojim imetkom oslobodi i od ostalih vlasnika, a ako nema dovoljno imetka procjenjuje se vrijednost roba pravedno (shodno udjelu ostalih vlasnika koji ga nisu oslobodili).
عربي Engleski Urdu
"Tri će kategorije ljudim imati dvostruku nagradu: sljedbenik Knjige koji je povjerovao u svoga poslanika i povjerovao u Muhammedovo poslanstvo, rob koji izvršava Allahovo pravo i pravo svoga vlasnika i čovjek koji ima robinju koju lijepo odgoji i lijepo je pouči, zatim je oslobodi pa se njome oženi. Eto, i on će imati dvostruku nagradu."
عربي Engleski Urdu
"Vagaj , ali (uvijek) pusti malo više.“
عربي Engleski Urdu
Divno! To je imetak koji donosi zaradu! To je imetak koji donosi zaradu! Čuo sam što si rekao. Smatram da je najbolje da to daš svojoj rodbini
عربي Engleski Urdu
Jedna žena donijela je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, istkan pamučni ogrtač.
عربي Engleski Urdu
"Zabranio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prodaju prava naslijeđa na imovinu oslobođenog roba i poklanjanje tog prava."
عربي Engleski Urdu
"Ako i zaostaneš za mnom, to ti neće smetati da, radeći dobra djela radi Allahovoga zadovoljstva, postigneš viši stepen, ali bi bilo bolje da ne izostaješ, jer će ti, možda, Allah dati još života, pa ćeš biti od koristi muslimanima a na štetu mušricima."
عربي Engleski Urdu
"Nemojte presretati karavane; neka se niko od vas ne nadmeće (ponudom) na kupoprodaju drugome; ne napucavajte cijenu (samo da bi namamili druge); nek građanin ne preprodaje (lihvarno deponovan kod sebe) seljakov proizvod; ne zadržavajte mlijeko u devi i ovci...
عربي Engleski Urdu
Poslanik je davao stanovnicima Hajbera zemlju da je obrađuju a plodove i žito da dijele na dva ista dijela.
عربي Engleski Urdu
Pitao sam Rafia b. Hadidža o izdavanju zemlje pod zakup za zlato i srebro, pa je rekao: "Nema smetnje u tome."
عربي Engleski Urdu
Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., dozvolio prodaju svježih datula za zrele, pet mjera (evsuka) ili manje od toga.
عربي Engleski Urdu
Od Zejda b. Sabita, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., dozvolio vlasniku svježih datula da ih proda po procjeni (za zrele). Verzija koju je zabilježio Muslim glasi: "...procjenjujući njihovu količinu u zrelim datulama, a jest će ih dok su svježe."
عربي Engleski Urdu
Od Zejda b. el-Džuhenija, r.a., prenosi se: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan je o izgubljenom zlatu ili srebru, na šta je rekao: 'Označi povez i omot, a zatim oglašavaj godinu dana (da si pronašao neku vrijednost.) Ako se ne javi vlasnik, onda ga možeš iskoristiti. Neka je to kod tebe kao vid depozita, ako nekada dođe vlasnik koji ga traži, podaj mu ga.'"
عربي Engleski Urdu
"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, presudio je da poklonjena stvar na doživotno korištenje pripadne onome kome je poklonjena."
عربي Engleski Urdu
"Vjerovjesnik, s.a.v.s., naredio je da se prihvata principu preče kupnje u svemu onom što se ne može podijeliti, a kada se omeđi i probiju putevi onda nema prava preče kupnje."
عربي Engleski Urdu
Doista el-vela' (pravo na nasljedstvo imovine roba) pripada onome ko oslobodi roba.
عربي Engleski Urdu
“Siroče, nakon što postane punoljetno, više se ne smatra siročetom, i nema šutnje tokom dana do noći.“
عربي Engleski Urdu
"Kada je Ebu-Bekr, radijallahu anhu, posjetio jednu ženu po imenu Zejneba, koja bijaše iz plemena Ahmes, primijetio je da ne govori..."
عربي Engleski Urdu
"Dobar rob u vlasti drugog ima dvije nagrade."
عربي Engleski Urdu
"...spomenuo jednog čovjeka od lzraelićana koji je zatražio od nekog Izraelićanina da mu pozajmi 1000 zlatnika."
عربي Engleski Urdu
Amr b. Haridže, radijallahu 'anhu, prenosi: Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, držao je govor sa svoje kamile, a ja sam stajao ispod prednjeg dijela vrata koji je gutao hranu koju je preživala, a slina joj je curila na moja pleća. Čuo sam ga kada veli: 'Uzvišeni Allah je svakome dao njegovo pravo. Nema oporuke nasljedniku. Dijete pripada vlasniku postelje (dušeka), a onome ko počini blud neće biti dijete pripisano kao njegovo. Neka je Allahovo prokletstvo na onoga ko se pripiše nekom drugom mimo svome ocu ili tvrdi da je nekome drugo rob, a ne svojih vlasnika. On njega Allah neće primiti ni sarf (farz) ni 'adl (nafila)."
عربي Engleski Urdu
Događaj u vezi s izbjegavanjem i zavjetovanjem
عربي Engleski Urdu
"Bilo nas je sedmerica iz plemena Beni Mukarrin i imali smo samo jednu robinju. Kada ju je najmlađi ošamario, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je da je oslobodimo.
عربي Engleski Urdu
"Doista u namazu nije dozvoljeno ništa govoriti od onoga što je ljudsko, nego treba slaviti i veličati Allaha i učiti Kur'an."
عربي Engleski Urdu
“Ebu Hizjeme, šta te dovelo ovamo?”
عربي Engleski Francuski
“Isa, sin Merjemin, vidio je nekog čovjeka kako je nešto ukrao te ga upita: ‘Jesi li to ukrao?’ ‘Nisam, tako mi Allaha, osim kojeg nema drugog boga!’, odgovori čovjek. Na to Isa reče: ‘Vjerujem u zakletvu Allahom, a ne vjerujem svojim očima.’”
عربي Engleski Francuski
"Starateljstvo pripada onome ko oslobodi roba."
عربي Engleski Urdu
“Među Allahovim robovima ima onih kojima bi, kad bi se zakleli Allahom u nešto, On sigurno zakletvu ispunio.”
عربي Engleski Urdu
“Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, organizirao je utrke konja, a prednost za učešće na utrkama davao je konjima u petoj godini.”
عربي Engleski Francuski
"Kada neko postane vlasnik bliskog rođaka, on postaje slobodan."
عربي Engleski Ujgurski
Izjava Sefine: "Bio sam u vlasništvu Ummu Seleme, pa je ona kazala: 'Oslobađam te, a uslovljavam ti da služiš Allahovog Poslanika, s.a.v.s., sve dok si živ.'"
عربي Engleski Urdu
"Rob koji je sklopio ugovor o samootkupu tretira se robom sve dok ne isplati zadnji srebrenjak."
عربي Engleski Urdu