عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تَلَقَّوُا الرُّكبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تَنَاجَشُوا ولا يبع حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النَّظَرَين بعد أن يحلبها: إن رَضِيَهَا أمسكها، وإن سَخِطَها رَدَّهَا وَصَاعا ًمن تمر».
[صحيح] - [متفق عليه، والرواية الثانية رواها مسلم]
المزيــد ...

Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Nemojte presretati karavane; neka se niko od vas ne nadmeće (ponudom) na kupoprodaju drugome; ne napucavajte cijenu (samo da bi namamili druge); nek građanin ne preprodaje (lihvarno deponovan kod sebe) seljakov proizvod; ne zadržavajte mlijeko u devi i ovci, jer onaj ko je kupi ima pravo, nakon što je pomuze, izabrati ono što mu je bolje od ovo dvoje: ako je njom zadovoljan, da je zadrži, a ako mu se ne svidi, da je vrati (prodavcu) i jedan sa' datula.'"
Vjerodostojan - Hadis bilježi imam Muslim

Objašnjenje

Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je pet vrsta kupoprodaje, jer je u njima šteta koja može zadesiti prodavca ili kupca ili obojicu. 1. Zabranio je presretanje karavana prije nego što dođu na pijacu, tj. onih koji su krenuli da prodaju robu (hrana i životinje) kako bi kupio od njih, a oni ne znaju koja je stvarna cijena robe na pijaci. Takvi možda budu obmanuti u svojoj trgovini, te ih to spriječi od sticanja ostatka opskrbe zbog koje su se umorili. 2. Zabranio je da se iko nameće (ponudom) na kupoprodaju drugome; kao npr. kupovina na kupovinu, tako što tokom prava izbora (tj. dok je kupoprodaja između jednog prodavca i mušterije još u toku), nametne se drugi prodavac mušteriji i kaže mu: "c2">“Dat ću ti bolju od ove robe ili jeftinije od ove cijene.”, ili se nametne drugi mušterija prodavcu i kaže mu: "c2">“kupit ću je od tebe po većoj cijeni.”, kako bi razvrgnuo trgovinu i napravio ugovor sa njim (mušterijom ili prodavcem). Također je ovo zabranjeno i nakon isteka prava na izbor jer ovo može prouzrokovati prepirku, neprijateljstvo i mržnju i može biti uzrokom prekidanja opskrbe onome ko se time bavi. 3. Zatim, zabranjeno je napucavanje cijene na aukciji bez namjere da se kupi roba, nego se ima cilj donijeti korist prodavcu u povećanju cijene (navodeći druge ponudioce da ponude više novca za tu robu misleći da ovaj koji povećava cijeni ustvari hoće kupiti tu robu, pa se nadmeću sa njim), ili naštetiti kupcu povećanjem cijene. To je zabranjeno jer je popraćeno lažima, obmanama kupaca, te povećanjem cijene robe putem varanja i spletki. 4. da građanin ne preprodaje (lihvarno deponovan kod sebe) seljakov proizvod. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, veli: "Pustite ljude neka ih Allah opskrbljuje jedne pomoću drugih." 5. zadržavanje mlijeka u stoci, jer onaj ko je kupuje misli da ona uobičajeno daje toliko mlijeka te je kupi za veću cijenu od one koja joj ne pripada. Na takav način se vara kupac i čini mu se nepravda. Zakonodavac je dao rok od tri dana onome ko je kupi, da izabere ono što mu je bolje: ako je njome zadovoljan, da je zadrži, a ako mu se ne svidi, da je vrati (prodavcu) i da, ako ju je pomuzao, vrati i jedan sa' datula.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Sinhala Ujgurski Hausa portugalski
Prikaz prijevoda