Podkategorije

Lista hadisa

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio "munabezu", a to je da čovjek baci svoju robu kupcu i kupac je prihvati kao kupljenu bez da je prevrne ili pogleda kakva je; a zabranio je i "mulamesu", a "mulamesa" je da čovjek dodirne haljinu ciljajući time kupoprodaju bez da je pogleda.
عربي Engleski Francuski
Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio prodaju plodova dok ne sazru. Rečeno je: "Šta se tretira da je zrelo?" On reče: "Kada plodovi pocrvene." Zatim je dodao: "Šta misliš, ako Allah uskrati plodove, ne temelju čega će neko od vas uzeti imetak svoga brata?"
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je prodavanje ploda dok ne pokaže svoju zrelost. To je zabranio i prodavcu i kupcu.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da rezident prodaje strancu, da se lažni nadmeće u trgovini zbog podizanja cijene, da se muslimani nameću jedan s drugim u kupovini i prosidbi žene.
عربي Engleski Francuski
"Ko kupi neku hranu, neka je ne prodaje prije nego je preuzme."
عربي Engleski Francuski
"Zabranio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se izlazi u susret karavanama sa trgovačkom robom, i da stanovnik grada prodaje robu beduina."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je muzabenu: prodavanje ploda svoje bašče na način da proda određenu zapreminu (mjeru) svježih datula za suhe hurme; ili svježeg grožđa na lozi za suho grožđe, ili da proda određenu zapreminu žita za hranu. Sve je to zabranio."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio kupoprodaju mladunčeta mladunčeta koje je još u utrobi.
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je: muhaberu, muhakalu, muzabenu, kao i prodaju plodova prije nego se uoči da će biti zdravi plodovi, zabranio je i plaćenje nečim drugim mimo dinara i dirhema, osim kada je el-araja u pitanju.
عربي Engleski Francuski
"Zabranio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prodaju prava naslijeđa na imovinu oslobođenog roba i poklanjanje tog prava."
عربي Engleski Francuski
"Nemojte presretati karavane; neka se niko od vas ne nadmeće (ponudom) na kupoprodaju drugome; ne napucavajte cijenu (samo da bi namamili druge); nek građanin ne preprodaje (lihvarno deponovan kod sebe) seljakov proizvod; ne zadržavajte mlijeko u devi i ovci...
عربي Engleski Francuski