Lista hadisa

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio "munabezu", a to je da čovjek baci svoju robu kupcu i kupac je prihvati kao kupljenu bez da je prevrne ili pogleda kakva je; a zabranio je i "mulamesu", a "mulamesa" je da čovjek dodirne haljinu ciljajući time kupoprodaju bez da je pogleda.
عربي Engleski Francuski
Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio prodaju plodova dok ne sazru. Rečeno je: "Šta se tretira da je zrelo?" On reče: "Kada plodovi pocrvene." Zatim je dodao: "Šta misliš, ako Allah uskrati plodove, ne temelju čega će neko od vas uzeti imetak svoga brata?"
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je prodavanje ploda dok ne pokaže svoju zrelost. To je zabranio i prodavcu i kupcu.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da rezident prodaje strancu, da se lažni nadmeće u trgovini zbog podizanja cijene, da se muslimani nameću jedan s drugim u kupovini i prosidbi žene.
عربي Engleski Francuski
"Da neko od vas uzme svoju užad, zatim ode na brdo i donese breme drva na svojim leđima, pa ih proda, i Allah mu njima sačuva obraz (da ne traži od drugih), bolje mu je nego da traži od svijeta, pa mu oni daju ili mu uskrate."
عربي Engleski Francuski
Da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kupio od njega devu, pa je vagao platežno sredstvo i prebacio u vagi.
عربي Engleski Francuski
"Ko kupi neku hranu, neka je ne prodaje prije nego je preuzme."
عربي Engleski Francuski
"Ko proda palmu koja je oprašena (oplođena), njen plod pripada prodavcu, osim ako ga kupac uvjetuje za sebe."
عربي Engleski Francuski
"Zabranio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se izlazi u susret karavanama sa trgovačkom robom, i da stanovnik grada prodaje robu beduina."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je muzabenu: prodavanje ploda svoje bašče na način da proda određenu zapreminu (mjeru) svježih datula za suhe hurme; ili svježeg grožđa na lozi za suho grožđe, ili da proda određenu zapreminu žita za hranu. Sve je to zabranio."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio kupoprodaju mladunčeta mladunčeta koje je još u utrobi.
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je: muhaberu, muhakalu, muzabenu, kao i prodaju plodova prije nego se uoči da će biti zdravi plodovi, zabranio je i plaćenje nečim drugim mimo dinara i dirhema, osim kada je el-araja u pitanju.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, uistinu je zabranio novac od prodanog psa, novac robinje zarađen prostitucijom i novac vračara.
عربي Engleski Francuski
"Zar misliš da sam se s tobom cjenkao da bih došao do tvoje deve? Uzmi i tvoju devu i dirheme, to tebi pripada."
عربي Engleski Francuski
"Čuvajte se mnoštva zakletvi u kupoprodaji, jer ona unapređuje, a zatim briše i uništava."
عربي Engleski Francuski
"Vagaj , ali (uvijek) pusti malo više.“
عربي Engleski Francuski
"Zabranio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prodaju prava naslijeđa na imovinu oslobođenog roba i poklanjanje tog prava."
عربي Engleski Francuski
"Nemojte presretati karavane; neka se niko od vas ne nadmeće (ponudom) na kupoprodaju drugome; ne napucavajte cijenu (samo da bi namamili druge); nek građanin ne preprodaje (lihvarno deponovan kod sebe) seljakov proizvod; ne zadržavajte mlijeko u devi i ovci...
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., dozvolio prodaju svježih datula za zrele, pet mjera (evsuka) ili manje od toga.
عربي Engleski Francuski
Od Zejda b. Sabita, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., dozvolio vlasniku svježih datula da ih proda po procjeni (za zrele). Verzija koju je zabilježio Muslim glasi: "...procjenjujući njihovu količinu u zrelim datulama, a jest će ih dok su svježe."
عربي Engleski Francuski