ஹதீஸ் அட்டவணை

"அயலவரை எனக்கு வாரிசுக்காரராக ஆக்கி விடுவாரோ என நான் எண்ணுமளவிற்கு ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் இவர்களைப் பற்றி எனக்கு உபதேசித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள்".
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
அல்அஷ்அரீ கோத்திரத்தார் யுத்த களத்தில் இருக்கும் போது அல்லது மதீனாவில் தங்களின் குடும்பத்தாரிடையே உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
மூவருக்கு இரண்டு நன்மைகள் உண்டு
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
தன் எஜமைானனுக்கு நல்லுபதேசம் செய்தும்,நல்ல முறையில் அல்லாஹ்வை வணங்கியும் வந்த அடிமைக்கு இரண்டு நன்மைகள் உண்டு
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு