Danh mục Hadith

Đại Thiên Thần Jibril vẫn cứ dặn dò Ta mãi về chuyện tử tế với người xóm giềng đến nỗi Ta nghĩ chắc ngài sẽ bảo Ta để người láng giềng được hưởng quyền thừa kế (của người láng giềng).
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bất kỳ người nào sở hữu vàng và bạc nhưng không thực hiện nghĩa vụ của nó thì vào Ngày Phán Xét, những tấm vàng và bạc sẽ được nung nóng lên cho y trong Hỏa Ngục. Người ta dùng các tấm vàng và bạc được nung nóng đó áp vào hông, trán và lưng của y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai đã thề mà nói: Quả thật, tôi vô can với Islam. Nếu thề giả dối thì y giống như lời đã thề, còn nếu thề thật thì chắc chắn y sẽ không bình an trở lại Islam.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ông Sa'ad bin 'Ubadah đã hỏi Thiên Sứ của Allah về việc mẹ của ông đã thề nguyện và bà đã qua đời trước khi thực hiện điều thề nguyện đó thì Thiên Sứ của Allah nói: {Ngươi hãy thực hiện điều đó thay bà ấy.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hỡi Abdur-Rohman bin Samuroh, Ngươi đừng yêu cầu ai đó đề cử mình để làm người thống trị, Qủa thật nếu Ngươi được trao quyền cho sự yêu cầu đề cử của Ngươi, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm đó và Ngươi sẽ không có được sự trợ giúp của Allah trong việc thực hiện trách nhiệm của Ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai đã thề dứt khoát (điều gì đó), sau đó thấy điều khác giúp y kính sợ Allah hơn thì hãy đến với điều kính sợ đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, những người Ash-'ari khi sắp hết lương thực trong lúc đi chinh chiến hoặc khi thức ăn của mỗi gia đình trong dòng tộc của họ ở Madinah sắp cạn dần thì.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi không được cấm người cạnh nhà gắn khúc gỗ lên hàng rào của mình. Sau đó, ông Abu Huroiroh nói: Ta nhận thấy các ngươi phản đối điều đó thì phải? Ta xin thề với Allah là ta sẽ ném khúc gỗ đó lên vai của các ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai phóng thích tự do một nô lệ Muslim, y sẽ được Allah giải thoát từng bộ phận cơ thể của y khỏi Hỏa Ngục (bởi từng cơ thể của nô lệ đã phóng thích), giải thoát luôn bộ phận sinh dục của y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ta cảnh báo các ngươi về việc lạm dụng thề thốt trong mua bán, điều đó chỉ tốn công rồi Barakah bị xóa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có một phụ nữ đến gặp Thiên Sứ ﷺ với chiếc áo choàng may sẵn
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không còn là mồ côi khi đã trưởng thành và không được câm lặng trừ sáng đến tối.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người nô lệ ngoan đạo được hưởng hai ân phước.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người kể rằng một người đàn ông Israel đã hỏi mượn một người đàn ông Israel một ngàn Dinar.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật Allah ban quyền cho tất cả những ai có quyền của mình, di chúc không dành cho người thừa kế, đứa con thuộc về người cha, người Zina phải bị ném đá, ai tuyên bố mình không phải là con của cha mình hoặc người nô lệ được chuộc tuyên bố mình không thuộc về người đã chuộc mình vì ghét họ thì sẽ bị Allah nguyền rủa, Ngài sẽ không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ Fard nào cũng như bất kỳ việc làm tự nguyện nào của y dành cho Ngài.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Câu chuyện của bà 'A-ishah - cầu xin Allah hài lòng về bà - với Abdullah bin Azzubair - cầu xin Allah hài lòng về ông - về việc thề nguyện và không nhìn nhau.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp