Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

{Đại Thiên Thần Jibril vẫn cứ dặn dò Ta mãi về chuyện tử tế với người xóm giềng đến nỗi Ta nghĩ chắc ngài sẽ bảo Ta để người láng giềng được hưởng quyền thừa kế.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Các ngươi không được cấm người cạnh nhà gắn khúc gỗ lên hàng rào của mình. Sau đó, ông Abu Huroiroh nói: Ta nhận thấy các ngươi phản đối điều đó thì phải? Ta xin thề với Allah là ta sẽ ném khúc gỗ đó lên vai của các ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu