زیر شاخه ها

فهرست احادیث

همواره جبرئيل در مورد همسايه به من توصيه مى كرد تا اينكه گمان بردم همسايه از همسايه ارث مى برد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هنگام پختن آب گوشت، آبش را بيشتر کن و به همسايه ات نيز بده.
عربي انگلیسی فرانسوی
«هيچ همسايه ای، همسايه اش را از کوبيدن ميخ به ديوار مشترک شان منع نکند». سپس ابوهريره رضی الله عنه گفت: چرا شما را از عمل به اين حديث روی گردان می بینم؟ به الله سوگند که من اين ميخ را به شانه های تان می کوبم.
عربي انگلیسی فرانسوی