အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

ကောင်းကင်တမန် ဂျိဗ်ရီလ်(အလိုင်ဟိစ္စလာမ်)သည် ငါကိုယ်တော်အား အိမ်နီးချင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံရန် အမြဲမှာကြားတော်မူသည်။ အဘယ်မျှထိဆိုသော် အိမ်နီးချင်းအား အမွေစားအမွေခံအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်မည်ဟုပင် ငါကိုယ်တော် ထင်မိခဲ့သည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်