หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

“มลาอิกะฮ์ญิบรีลสั่งเสียฉันอย่างต่อเนื่องให้ปฏิบัติดีต่อเพื่อนบ้าน จนฉันคิดว่า เขาจะได้รับมรดกของเพื่อนบ้านเขาด้วย”
عربي อังกฤษ อูรดู