Podkategorije

Lista hadisa

Kome predstavlja radost da ga Allah spasi teškoće na Sudnjem danu neka olakša dužniku kojem je teško da vrati dug, ili neka mu oprosti dug.
عربي Engleski Francuski
Dadnite mu, zaista su najbolji od vas oni koji najljepše isplaćuju dug.
عربي Engleski Francuski
"Jedan je čovjek od prijašnjih naroda polagao račun, i nikakvog dobra nije uradio, osim što se družio sa ljudima i olakšavao dužnicima, a bio je bogat. Svojim je momcima naređivao da oproste dug dužniku siromahu. Allah je rekao: 'Mi smo tome preči! Obrišite njegove grijehe.'"
عربي Engleski Francuski