Podkategorije

Lista hadisa

„Dužnost je svakog muslimana koji ima nešto za oporuku da ne prenoći ni dvije noći, a da njegova oporuka ne bude kod njega napisana.“ U Muslimovoj verziji stoji: “...ni tri noći.” Ibn Omer je govorio: „Nakon što sam čuo ovaj hadis, ne bi prošla nijedna noć, a da kod mene nije bila napisana oporuka.”
عربي Engleski Francuski
"Ako i zaostaneš za mnom, to ti neće smetati da, radeći dobra djela radi Allahovoga zadovoljstva, postigneš viši stepen, ali bi bilo bolje da ne izostaješ, jer će ti, možda, Allah dati još života, pa ćeš biti od koristi muslimanima a na štetu mušricima."
عربي Engleski Francuski
Amr b. Haridže, radijallahu 'anhu, prenosi: Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, držao je govor sa svoje kamile, a ja sam stajao ispod prednjeg dijela vrata koji je gutao hranu koju je preživala, a slina joj je curila na moja pleća. Čuo sam ga kada veli: 'Uzvišeni Allah je svakome dao njegovo pravo. Nema oporuke nasljedniku. Dijete pripada vlasniku postelje (dušeka), a onome ko počini blud neće biti dijete pripisano kao njegovo. Neka je Allahovo prokletstvo na onoga ko se pripiše nekom drugom mimo svome ocu ili tvrdi da je nekome drugo rob, a ne svojih vlasnika. On njega Allah neće primiti ni sarf (farz) ni 'adl (nafila)."
عربي Engleski Francuski
“Ebu Hizjeme, šta te dovelo ovamo?”
عربي Engleski Francuski