Podkategorije

Lista hadisa

Majka vjernika Mejmuna, kćerka Harisova, radijallahu anha, kazuje da je ona oslobodila robinju, a nije tražila odobrenje od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i kada je bio njen dan u kome je on njoj dolazio, ona mu je rekla: “Znaš li Allahov Poslaniče, da sam ja otpustila svoju sluškinju (robinju)?” “Jesi li to uradila?”, upitao je. “Da”, rekla je ona. “Da si je poklonila svojim daidžama, bila bi ti, bez sumnje, još veća nagrada”, rekao je Poslanik.
عربي Engleski Francuski
"Ko oslobodi roba muslimana, Allah će mu za svaki njegov organ osloboditi od vatre jedan njegov organ, pa čak i spolni organ za spolni organ."
عربي Engleski Francuski
"Ko god oslobodi muslimana ropstva, Uzvišeni Allah će za svaki njegov dio tijela, osloboditi njegov od vatre."
عربي Engleski Francuski
Jedan ensarija izjavio je da je njegov rob slobodan nakon njegove smrti.
عربي Engleski Francuski
"Ko oslobodi svoj partnerski dio u robu, a ima još imovine koja doseže cijenu roba, odredit će se pravedna vrijednost roba i on će svojim partnerima dati njihove udjele, a rob će biti oslobođen. A ako ne bude imao imovine, oslobađa se samo onaj dio koji je oslobodio."
عربي Engleski Francuski
Ko oslobodi roba od svog dijela vlasništva, obaveza mu je da ga svojim imetkom oslobodi i od ostalih vlasnika, a ako nema dovoljno imetka procjenjuje se vrijednost roba pravedno (shodno udjelu ostalih vlasnika koji ga nisu oslobodili).
عربي Engleski Francuski
"Tri će kategorije ljudim imati dvostruku nagradu: sljedbenik Knjige koji je povjerovao u svoga poslanika i povjerovao u Muhammedovo poslanstvo, rob koji izvršava Allahovo pravo i pravo svoga vlasnika i čovjek koji ima robinju koju lijepo odgoji i lijepo je pouči, zatim je oslobodi pa se njome oženi. Eto, i on će imati dvostruku nagradu."
عربي Engleski Francuski
Tri (vrste ljudi) imat će po dvije nagrade
عربي Engleski Francuski
Doista el-vela' (pravo na nasljedstvo imovine roba) pripada onome ko oslobodi roba.
عربي Engleski Francuski
"Dobar rob u vlasti drugog ima dvije nagrade."
عربي Engleski Francuski
"Bilo nas je sedmerica iz plemena Beni Mukarrin i imali smo samo jednu robinju. Kada ju je najmlađi ošamario, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je da je oslobodimo.
عربي Engleski Francuski
"Doista u namazu nije dozvoljeno ništa govoriti od onoga što je ljudsko, nego treba slaviti i veličati Allaha i učiti Kur'an."
عربي Engleski Francuski
"Starateljstvo pripada onome ko oslobodi roba."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko postane vlasnik bliskog rođaka, on postaje slobodan."
عربي Engleski Francuski
Izjava Sefine: "Bio sam u vlasništvu Ummu Seleme, pa je ona kazala: 'Oslobađam te, a uslovljavam ti da služiš Allahovog Poslanika, s.a.v.s., sve dok si živ.'"
عربي Engleski Francuski
"Rob koji je sklopio ugovor o samootkupu tretira se robom sve dok ne isplati zadnji srebrenjak."
عربي Engleski Francuski
„Kada rob bude iskreno mislio dobro svome vlasniku i lijepo se molio svome Allahu, imat će za to dvije posebne nagrade.“
عربي Engleski Francuski