Podkategorije

Lista hadisa

"Kada vjernik bude bolestan ili na putu, bude mu upisana nagrada za ono što je radio kada je bio kod kuće i kada je bio zdrav."
عربي Engleski Francuski
Naređeno je ljudima da im posljedni susret (na hadždžu) bude sa Kabom, osim ženi koja je u mjesečnom ciklusu.
عربي Engleski Francuski
Svakog dana čovjek je dužan podijeliti sadaku za svaki zglob svoga tijela: da pravedno presudiš između dvojice je sadaka, pomoći čovjeku da uzjaše jahalicu, odnosno pomoći mu da na nju natovari teret je sadaka, lijepa riječ je sadaka.
عربي Engleski Francuski
"Zaista je vjera lagana, bez tegoba. Ko god u vjeri navaljuje s dodacima, vjera ga savlada. Zato se držite umjerenosti (sredine), a ako neko od vas ne bude u stanju neki posao obaviti u potpunosti, neka ga bar približno obavi. Budite radosni, i pomažite se jutrom, krajem dana i jednim dijelom noći." U jednom drugom njegovom rivajetu stoji: "Budite umjereni, budite umjereni, činite ibadet jutrom i večeri i krajem noći, postići ćete ciljeve."
عربي Engleski Francuski
Zaista ćeš dobiti nagradu za ono što si uradio tražeći Alahovo zadovoljstvo.'
عربي Engleski Francuski
"Kada budete klanjali noću i počnete nerazgovijetno učiti Kur'an, ne znajući šta (zbog pospanosti) izgovarate, legnite da spavate."
عربي Engleski Francuski
Nema nijednog muslimana koji posadi sadnicu (drvo), a da mu, sve što se sa nje pojede, ne bude upisano kao sadaka, i sve što se sa nje ukrade mu je sadaka, i sve što bude uništeno je sadaka.
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas klanjajući zadrijema neka odspava dok mu pospanost ne prestane, jer ukoliko klanja pospan može sam sebe proklinjati umjesto da za sebe traži oprosta (jer ne zna šta priča)."
عربي Engleski Francuski
"Ti imaš dužnost prema Allahu, imaš dužnost prema sebi, a imaš dužnost i prema svojim ukućanima i svakom od njih podaj njegovo pravo!"
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru moj, Ti podari berićet mome ummetu u ranjenju (ranom ustajanju)."
عربي Engleski Francuski
"Kome god muslimanu posvjedoče četverica da je dobar, Allah će ga uvesti u džennet."
عربي Engleski Francuski
"Jednog dana je jedan pas kružio oko bunara, žeđ ga je bila gotovo usmrtila. Kada ga je ugledala jedna bludnica Izraelićanka, skinula je svoju cipelu, njome zagrabila vode i napojila psa, na što joj Allah Uzvišeni oprosti grijehe."
عربي Engleski Francuski