Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

{Khi người bề tôi bị ốm hoặc đi đường, y sẽ được ghi cho ân phước cho những gì mà y đã thường xuyên làm khi đang ở nhà và khỏe mạnh.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Từng cái khớp xương của con người đều cần một Sadaqah tương ứng
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Quả thật, tôn giáo vốn rất đơn giản nhưng khi không được hướng dẫn sẽ cho là rất cực đoan, hãy luôn giữ trung lập, hãy hoàn thành tương đối khi không thể hoàn thành xuất sắc, hãy báo tin mừng và hãy cầu xin phù hộ vào buổi sáng, buổi chiều và một phần trong đêm.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Hỡi mọi người, Allah đã cắt bỏ gánh nặng của sự ngu muội thời Jahiliyah và sự kiêu hãnh của họ đối với cha ông của họ
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Khi ai đó trong các ngươi buồn ngủ lúc đang dâng lễ nguyện Salah thì y hãy ngủ cho tới khi cơn buồn ngủ không còn nữa
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Quả thật, cậu phải có bổn phận với Thượng Đế, có bổn phận với bản thân cậu và có bổn phận với gia đình cậu, thế nên hãy hoàn thành tất cả bổn phận của mình.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Trong lúc một con chó đang đi quanh một cái giếng trong bộ dạng yếu ớt do cơn khát sắp giết chết nó thì một người phụ nữ hành nghề mại dâm thuộc người dân Israel nhìn thấy, cô ta liền cởi chiếc giày của mình, xuống giếng múc nước lên cho nó uống, thế là cô ta được tha thứ bởi hành động đó.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu