عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «قال رجل لأَتَصَدَّقَنَّ بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّقَ على سارق! فقال: اللهم لك الحمد لأَتَصَدَّقَنَّ بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية؛ فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّقَ الليلة على زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية! لأَتَصَدَّقَنَّ بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّقَ على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني! فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يَسْتَعِفَّ عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تَسْتَعِفُّ عن زناها، وأما الغني فلعله أن يَعْتَبِرَ فيُنْفِقَ مما أعطاه الله».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
المزيــد ...

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Neki čovjek odluči da će dati milostinju te je dade jednom čovjeku ne znajući da je on kradljivac, te se sutradan govorkalo: 'Kradljivcu neko udijeli milostinju', a taj je rekao: 'Hvala Allahu na tome!' Druge noći dade milostinju jednoj ženi ne znajući da je ona bludnica, pa se sutradan govorkalo: 'Bludnici neko dade milostinju!', a taj je rekao: 'Hvala Allahu na tome!' Treće večeri on je milostinju dao čovjeku za koga nije znao da je bogat, pa se sutradan govorkalo: 'Bogatom čovjeku neko dade milostinju!', a taj je opet rekao: 'Hvala Allahu na tome što sam milostinju dao bludnici, kradljivcu i bogatom čovjeku!' Bi mu rečeno: 'Tvoja je milostinja primljena zato što će se bludnica, možda, sustegnuti od bluda, kradljivac od krađe, a bogati će čovjek, možda, iz toga izvući pouku i udjeljivati.'"
[Vjerodostojan] - [Muttefekun alejh]

Objašnjenje

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naveo je događaj koji se desio u prijašnjim narodima, e da izvučemo pouku iz njega. Naime, neki je čovjek odlučio dati milostinju, koja pripada siromasima i nevoljnicima, međutim, ona je došla u ruke kradljivca, pa su ljudi počeli da pričaju kako je sadaka udijeljena nekom kradljivcu, a kradljivca bi trebalo sankcionirati, a ne da mu se daje i uvećava imetak. Ovaj čovjek, koji je dao sadaku, zahvalio je Allahu, jer se Allahu zahvaljuje na svakom stanju. Potom je isti taj čovjek izašao iz kuće noću kako bi udijelio sadaku, pa je ona došla u ruke bludnice i prostituke, te su ljudi počeli da pričaju kako je sadaka udijeljena bludnici, što je neprihvatljivo za razumne i uviđavne ljude. On je na tome zahvalio Allahu. Zatim je ponovo izašao da udijeli sadaku, jer kao da je mislio da mu sadaka prvi i drugi put nije primljena kod Allaha. Opet je dao sadaku, koja je došla u ruke bogatašu, a bogatašu se ne daje sadaka, nego mu se daju pokloni, darovi i sl. Ljudi su ponovo počeli da pričau kako je sadaka data bogatoj osobi, pa je ovaj čovjek kazao: "Hvala Allahu, Koji mi je omogućio da dam sadaku kradljivu, bludnici i bogatašu." On je želio da njegova sadaka dođe u ruke čednog siromaha, ali je Allah htio drukčije. Njemu je preneseno putem vjerovjesnika tog naroda da su sve njegove sadake primljene, jer je bio iskren i želio je dobro, ali mu se nije posrećilo. Što se tiče sadake kradljivca, možda ta sadaka bude uzrokom da ga odvrati od krađe i da kaže: "Imam dovoljno imetka." Što se tiče bludnice, možda je ta sadaka spriječi od bluda, utoliko prije jer je blud, možda, činila želeći steći imetak, pa joj ta sadaka bude dovoljna da se prestane baviti prostitucijom. Što se tiče bogataša, možda ga ona podstakne, pa i on počne davati od onoga što mu je Allah dao.

Prijevod: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski
Prikaz prijevoda