Lista hadisa

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Urođenih svojstava ima pet: sunećenje (obrezivanje), uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, podrezivanje brkova, podrezivanje nokata i čupanje dlačica ispod pazuha."
عربي Engleski Francuski
"Potkresujte brkove, a brade puštajte."
عربي Engleski Francuski
Ko uzme abdest ovako kako sam ga ja uzeo, potom klanja dva rekata, ne razmišljajući o dunjalučkim stvarima, Allah će mu oprostiti sve grijehe koje je počinio.
عربي Engleski Francuski
"Allah, ne prima namaz nijednog od vas kada izgubi abdest, sve dok se ne abdesti."
عربي Engleski Francuski
„Misvak je sredstvo za čišćenje usta i njegovim korišćenjem čovjek postiže Allahovo zadovoljstvo."
عربي Engleski Francuski
"Ko se abdesti i lijepo uzme abdest, grijesi ga napuštaju i izlaze iz njegovog tijela."
عربي Engleski Francuski
„Čuvajte se od mokraće, jer je većina kazne u kaburu zbog nje.“
عربي Engleski Francuski
"Bio sam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na putu, pa sam se sagnuo da mu skinem mestve, a on mi reče: 'Ostavi ih, ja sam ih zaista obukao čiste', a zatim je potrao po njima."
عربي Engleski Francuski
Fatima bint Ebu Hubejš pitala je Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Imam stalni odljev krvi i ne mogu se očistiti, pa da li ću izostavljati namaz?" Ne, to je krvarenje iz vene, nego izostavljaj namaz onoliko dana (u mjesecu) koliko ti je obično trajala ranije menstruacija, a onda se okupaj i klanjaj!"
عربي Engleski Francuski
"Kada se neko od vas abdesti neka ubaci vodu u nos, a onda neka je, izapirući, izbaci, a onaj ko se čisti nakon nužde neka to čini neparan broj puta. Kada se neko od vas probudi neka opere svoje ruke tri puta prije nego ih stavi u posudu, jer niko od vas ne zna gdje su mu ruke bile tokom spavanja."
عربي Engleski Francuski
"Kada bi se Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, probudio noću, čistio bi svoja usta misvakom."
عربي Engleski Francuski
Bio sam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je otišao izvršiti malu nuždu, zatim se abestio i pritom potrao po mestvama.
عربي Engleski Francuski
Kada vršite fiziološku potrebu, nemojte se okretati prema kibli licem ni leđima, okrenite se prema istoku ili zapadu.
عربي Engleski Francuski
Neka niko od vas ne drži svoj polni organ desnom rukom dok mokri, i neka se nakon obavljene nužde ne čisti desnom rukom, i neka ne puše u posudu.
عربي Engleski Francuski
"Kada se pas napije iz posude nekog od vas, neka je opere sedam puta."
عربي Engleski Francuski
"Allahumme, inni e'uzu bike minel-hubsi vel-haba'isi."
عربي Engleski Francuski
Pripremala sam Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, vodu da se okupa zbog džunupluka. Nagnuo je posudu na desnu ruku i oprao je dva ili tri puta. Zatim je polio vodom spolni organ i lijevom rukom ga oprao. Nakon toga je rukom protrljao po zemlji...
عربي Engleski Francuski
Kad bi se god Allahov Poslanik , sallallahu 'alejhi ve sellem, kupao zbog spolnog snošaja (džunupluka), oprao bi (prvo) ruke, a onda bi uzeo abdest kako ga uzimaše za namaz, zatim okupao.
عربي Engleski Francuski
Bilo me stid upitati Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o meziju zbog toga što sam bio u braku s Fatimom. Zato sam zamolio el-Mikdada b. el-Esveda da ga upita s tim u vezi. On ga je zaista upitao, pa mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: "Neka opere spolni organ i neka se abdesti."
عربي Engleski Francuski
„Kada se odjevate i kada se abdestite, počnite od desne strane.“
عربي Engleski Francuski
"Bio sam prisutan kada je Amr b. Ebu Hasan pitao Abdullaha b. Zejda o abdestu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa je ovaj tražio da mu donesu malu posudu sa vodom i abdestio se pred njim onako kako se abdestio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. Nagnuo je posudu, polio ruke vodom i oprao ih tri puta."
عربي Engleski Francuski
Ušao sam u Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, kuću i zatekao ga da čisti zube misvakom; misvkakom je čistio jezik i izgledalo je kao da će povratiti.
عربي Engleski Francuski
"Bilo ti je dovoljno da si uradio ovako i ovako" te je jedanput udario rukama po zemlji i potrao lijevu o desnu ruku, vanjski dio svojih šaka i lice.
عربي Engleski Francuski
"Teško se petama od vatre."
عربي Engleski Francuski
Šta bi Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prvo počeo raditi kada uđe u kuću?', a ona je rekla: 'Prvo bi upotrijebio misvak.'
عربي Engleski Francuski
Deset stvari su urođena svojstva (fitra): podrezivanje brkova, puštanje brade, upotreba misvaka, čišćenje nosa vodom, podrezivanje nokata, pranje nogu između prstiju, čupanje dlaka ispod pazuha, uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, pranje vodom poslije nužde.
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas zaspi, šejtan mu na potiljku zaveže tri čvora i pri vezivanju svakog kaže: 'Pred tobom je duga noć, pa spavaj!'
عربي Engleski Francuski
"Pripremili bismo Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, misvak i posudu sa vodom za abdest, pa bi Allah dao da se probudi u noći kada On hoće, zatim bi očistio usta misvakom, abdestio se i klanjao."
عربي Engleski Francuski
"Ko se u petak okupa, poput kupanja od džunupluka, zatim ode u džamiju u prvom satu - kao da je devu žrtvovao za kurban; ko ode u drugom satu - kao da je kravu žrtvovao."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas hoće na džumu namaz, neka se okupa."
عربي Engleski Francuski
"Ona je čista i čisteća, dozvoljene su morske životinje koje u moru uginu."
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Omer, rekao je : ''Vjerovjesnik je upitan o vodi na koju dolaze razne životinje i zvijeri. Odgovorio je: 'Kada voda dostigne količinu dva kulleta, ne može je ništa onečistiti."' (Ebu Davud)
عربي Engleski Francuski
"Onome ko pije iz zlatnih i srebrenih posuda, u stomaku bukti vatra džehennemska."
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Da se ne bojim da će to biti teško mom ummetu, naredio bih im da čiste zube misvakom svaki put kada abdeste." (Musned imama Ahmeda)
عربي Engleski Francuski
"Kada se neko od vas probudi i uzme abdest, neka ušmrkne vodu i izbaci je tri puta, jer šejtan boravi u nosnoj šupljini dok čovjek spava noću."
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Zejd, radijallahu anhu, prenosi da je vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da uzimajući abdest pere usta, nos, zatim lice tri puta, potom desnu ruku tri puta i drugu ruku tri puta, zatim da potire po glavi uzimajući novu vodu, a ne onom koja mu je preostala nakon pranja ruku, te da nakon toga temeljito pere noge.
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se abdestio i pritom potrao po tjemenu, turbanu i mestvama.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi prilikom uzimanja abdesta oprao laktove."
عربي Engleski Francuski
"Nema namaza onaj ko nema abdesta, a nema abdesta onaj ko prilikom uzimanja nije proučio Allahovo ime."
عربي Engleski Francuski
Vrati se i uljepšaj (upotpuni) abdest.
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kupao bi se jednim saom (oko 3 litra), pa do pet pregršti vode, a uzimao je abdest jednim muddom (oko 750 ml) vode.
عربي Engleski Francuski
Neće nijedan od vas temeljito uzeti abdest, a potom, iskreno se licem i srcem predavši Allahu, klanjati dva rekata dobrovoljnog namaza, a da neće zaslužiti džennet.
عربي Engleski Francuski
"Međutim, vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da potire po gornjem dijelu mestvi.“
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas uzme abdest i obuje mestve, neka potire po njima i neka klanja u njima. Ako hoće, neka ih ne skida, osim zbog džunupluka."
عربي Engleski Francuski
Urva prenosi od (svoje tetke) Aiše da je kazala: ''Vjerovjesnik je poljubio neku od svojih supruga, potom je izašao u džamiju radi namaza, a nije se zbog toga ponovo abdestio." Urva joj kaza: "Koja bi to bila druga do ti", pa se ona nasmijala. (Tirmizi)
عربي Engleski Francuski
Je li spolni organ išta drugo do dio čovječijeg tijela (ili je kazao: dio njega)?’"
عربي Engleski Francuski
“Mutnu i žutu tečnost koja bi nam se javljala nakon menstruacije nismo ni u šta ubrajale.”
عربي Engleski Francuski
Suzdrži se od namaza onoliko koliko ti uobičajeno traje mensturalni ciklus, zatim se okupaj...
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas ima odnos svojom suprugom, pa htjedne da se vrati (da ponovi) neka se abdesti između ta dva puta."
عربي Engleski Francuski
"Ko uzme abdest petkom, dovoljno je i lijepo, a ko se okupa, to je bolje."
عربي Engleski Francuski
"Čuvajte se dva djela koja donose Allahovo prokletstvo." Rekoše: "Allahov Poslaniče, koja su to dva djela?" On reče: "Vršenje nužde po putevima kojima ljudi prolaze i po hladovinama (gdje se odmaraju)."
عربي Engleski Francuski
„Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi spavao a bio je džunup, bez da dotakne vodu.“
عربي Engleski Francuski
"Aiša, moje oči spavaju, a moje srce ne spava."
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako obavlja fiziološku potrebu okrenut licem prema Šamu, a leđima prema Kabi."
عربي Engleski Francuski
"Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao obaviti fiziološku potrebu, ja i još jedan dječak sličnih godina, donijeli bismo mu mješinu sa vodom i kratko koplje, pa bi se čistio vodom."
عربي Engleski Francuski
"Došao je jedan beduin i mokrio u jednom kraju džamije."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Ummu Habiba imala vanredni odljev sedam krvi (istihazu) godina, pa je za to pitala Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, a on joj je naredio da se okupa (i klanja), i potom rekao: "To je krv iz vene.", pa se ona kupala za svaki namaz.
عربي Engleski Francuski
"Neka niko od vas ne mokri u stajaću vodu koja ne otiče, a zatim da se njome kupa."
عربي Engleski Francuski
Imran b. Husajn, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, vidio čovjeka kako sjedi u pozadini mesdžida i nije klanjao sa ostalim džematlijama. Upitao ga je: "Čovječe, šta te je spriječilo da klanjaš sa ostalima?" Rekao je: "O Allahov Poslaniče, ja sam džunup, a nema vode!" Allahov Poslanik mu reče: "Onda se posluži zemljom (uzmi tejemum), to će ti biti dovoljno."
عربي Engleski Francuski
Bio sam džunub, pa sam mrzio da nečist sjedim sa tobom. Pa je rekao: "Subhanallah (slavljen neka je Allah), zaista vjernik nije nečist".
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: “Kada čovjek musliman, ili mu'min, uzima abdest pa opere svoje lice, spadnu sa njega svi grijesi njegovih očiju, zajedno s vodom, ili s posljednjom kapi vode; a kada sapere svoje ruke, s njih spadnu svi njegovi grijesi koje je svojim rukama počinio, zajedno s vodom, ili posljednjom kapi vode; a kada opere svoje noge, s njih spadnu svi grijesi koje je počinio hodajući na njima, zajedno s vodom, ili posljednjom kapi vode, tako da ostane posve čist od grijeha." (Muslim)
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslaniče, Uzvišeni se Allah ne stidi istine! Mora li se žena okupati ukoliko polucira?’ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: "Mora se okupati ukoliko primijeti vlažnost na vešu."
عربي Engleski Francuski
"Ukrasi vjernika dosezat će donde dokle dosežu tragovi abdesta."
عربي Engleski Francuski
"Ja sam s odjeće Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, sapirala trag dženabeta i on bi izlazio na namaz, a trag vode bijaše na njegovoj odjeći."
عربي Engleski Francuski
Muaza kazala: “Upitala sam Aišu: ‘Hoće li žena naklanjavati namaze propuštene za vrijeme menstruacije?’ Ona je upita: ‘Da ti nisi harurija?’ Ja rekoh: ‘Nisam, nego samo pitam.’ Ona reče: ‘Mi bismo, u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, imale menstruaciju, pa niti smo naklanjavale propuštene namaze (u vrijeme menstruacije), niti nam je naređeno njihovo naklanjavanje.’”
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je polivao glavu vodom tri puta."
عربي Engleski Francuski
Aiša radijallahu anha, je kazala: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naslanjao se na moje krilo i učio Kur'an dok sam ja imala menstruaciju."
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, doneseno je jedno muško dijete (dojenče) i ono mu se pomokrilo na odjeću, pa je on zatražio vodu i propratio je vodom tu mokraću.
عربي Engleski Francuski
"Kada se čovjek smjesti između četiri uda svoje žene, zatim opći sa njom, obavezan je da se okupa."
عربي Engleski Francuski
„Mnogo sam vam govorio o upotrebi misvaka.“
عربي Engleski Francuski
Kada bismo bili na putu, on bi nam naredio da ne skidamo mestve tri dana i tri noći, zbog velike i male nužde i zbog spavanja, a da ih skinemo ukoliko budem džunub.'
عربي Engleski Francuski
"U vrijeme Vjerovjesnika, sallallahu alejhi vesellem, takvu smo hranu rijetko nalazili, a kada bismo je našli, nismo imali salveta, jedino svoje šake, ruke i noge. Potom bismo klanjali, a ne bismo se abdestili (obnovili abdest)."
عربي Engleski Francuski
“Pustite ga, i na to mjesto prolijte jednu kantu, ili kofu vode. Zaista ste vi poslani da olakšavate, a ne da otežavate."
عربي Engleski Francuski
Voda je čista i ništa je ne može onečistiti.’
عربي Engleski Francuski
"Poslanik, alejhisselam, bi se kupao ostatkom vode koju je njegova žena Mejmuna koristila za kupanje." Muslim
عربي Engleski Francuski
"Time nije i voda postala džunub."
عربي Engleski Francuski
“Mačka nije nečista; ona je, zaista, od onih koje obilaze oko vas."
عربي Engleski Francuski
Od Ebus-Semha se prenosi da je rekao: "Služio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa kada bi htio da se okupa rekao bi mi: 'Okreni mi svoja leđa.' Okrenuo bih mu leđa i tako ga zaklonio dok se okupa. Jednom su donijeli Hasana - ili Husejna - Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve selem, pa je mokrio na njegova prsa. Kada sam htio da to operem rekao mi je: 'Pere se mokraća ženskog dojenčeta, a popršće vodom mokraća muškog dojenčeta.'" (Hadis prenosi Ebu Davud u Sunenu)
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Esme, radijallahu 'anhu, da je rekla: "Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, došla je jedna žena i pitala: 'Reci mi, kada nekoj od nas krv menstruacije dospije na odjeću, šta će raditi? 'Istrljat će je, zatim će je oprati vodom i sabliti, a potom u njoj klanjati.', rekao je on." Sahihul-Buhari
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, veli da je Havla bint Jesar, radijallahu 'anha, došla kod Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i kazala: "Allahov Poslaniče, ja imam jedan komad odjeće, a dobila sam menstruaciju, pa šta da radim?" On joj reče: "Kada se očistiš, operi tu odjeću, a zatim klanjaj." Ona reče: "Ako ne iziđe krv?" On joj reče: "Dovoljno ti je da krv opereš, a ne šteti ako ostanu tragovi toga."
عربي Engleski Francuski
Koga raduje da zna kako je izgledao abdest Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, evo ovako je izgledao.'
عربي Engleski Francuski
Temeljito uzimaj abdest: dobro protrljaj između prstiju i dobro isperi nos, osim kad postiš."
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam Ammara b. Jasira, radijallahu 'anhu, kako abdesteći se provlači prste kroz bradu, pa mu je rečeno: 'Zar provlačiš prste kroz bradu?' On reče: 'A zbog čega da to ne činim? Vidio sam Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako to čini.'"
عربي Engleski Francuski
„Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, donijete su dvije trećine mudda vode, pa je počeo da trlja svoje laktove.“
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je jednom prilikom poslao vojnu izvidnicu koju je zadesila jaka studen. Kada dođoše Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredi im da (ubuduće, u sličnim situacijama, prilikom uzimanja abdcsta) čine mesh po turbanima i obući."
عربي Engleski Francuski
Enes b. Malik prenosi: "Ashabi Allahovog Poslanika toliko bi dugo čekali jacijski namaz da bi im se od drijemanja glave njihale. Potom bi ustali i klanjali, a ne bi se ponovo abdestili."
عربي Engleski Francuski
Urva veli: "Ušao sam kod Mervana b. el-Hakema, pa smo razgovarali o tome zbog čega abdest treba obnoviti. Mervan reče: 'Zbog doticanja muškog spolnog organa.' Urva na to kaza: 'To mi nije poznato', a Mervan reče: 'Obavijestila me je Busra, Safvanova kći, da je čula Allahovog Poslanika kada je kazao: 'Ko dotakne svoj spolni organ neka se abdesti.’" (Ebu Davud)
عربي Engleski Francuski
"Neki je čovjek upitao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'Trebam li uzeti abdest nakon jedenja bravećeg mesa', pa je odgovorio: 'Ako hoćeš, uzmi abdest nakon toga.' 'A trebam li uzeti abdest nakon jedenja kamiljeg mesa', upitao je taj čovjek. Na to mu je Poslanik rekao: 'Da, uzmi abdest nakon toga.' Čovjek je upitao može li obavljati namaz u toru za brave, i Poslanik mu je rekao da može, a kad ga je upitao može li obavljati namaz u kamiljem toru, na to mu je Poslanik rekao da ne može."
عربي Engleski Francuski
"Ko ogasuli umrloga, neka se okupa, a ko ga nosi, neka uzme abdest."
عربي Engleski Francuski
Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenio je sljedeće Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi glede čovjeka koji je spolno općio sa ženom dok je imala menstruaciju: “Neka u ime milostinje podijeli dinar ili pola dinara.”
عربي Engleski Francuski
Jevreji su prakticirali da ženu, kad dobije menstruaciju, izbace iz kuće kako s njom u kući ne bi jeli, kontaktirali i miješali se. Neko je o tome upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je Uzvišeni Allah objavio: "I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ‘To je neprijatnost.’ Zato, ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kad se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah, zaista, voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste." (el-Bekara, 222)
عربي Engleski Francuski
“Često sam puno krvarila nakon menstruacije, pa sam otišla Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ga obavijestim i upitam šta mi je činiti. Našla sam ga u kući moje sestre Zejnebe b. Džahš. Upitala sam ga: ‘Allahov Poslaniče, ja često i puno krvarim poslije menstruacije. Šta mi savjetuješ u toj situaciji da činim? To me sprečava da klanjam i postim.’”
عربي Engleski Francuski
"Subhanallah! Doista je to od šejtana! Neka sjedne u korito (posudu u kojoj se prala odjeća), pa ako na površini vode vidi žutilo, neka se okupa jednim gusulom (kupanjem) za podne i ikindiju, i jednim gusulom za akšam i jaciju, te jednim gusulom za sabah, a između toga neka se abdesti."
عربي Engleski Francuski
"Potpomognut sam strahom (koji Allah ulije u srca neprijatelja), dati su mi ključevi Zemlje, nazvan sam Ahmed, Zemlja mi je učinjena čistom i moj umet je najbolji umeta."
عربي Engleski Francuski
Odlikovani smo nad svim ljudima trima stvarima: naši safovi su kao safovi meleka, cijela Zemlja nam je učinjena mesdžidom, a njen prah nas čisti kada ne nađemo vodu.
عربي Engleski Francuski
"Kupala sam se sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, od džunupluka iz jedne posude, pa smo naizmjenično grabili vodu."
عربي Engleski Francuski
"Ne moraš to činiti. Dovoljno ti je da proliješ na glavu tri pregršti vode, a zatim poliješ vodom (opereš) čitavo tijelo i tako se očistiš."
عربي Engleski Francuski
Pripremila sam Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, vodu za kupanje, pa se okupao zbog džunupluka. Lijevom rukom je uzeo posudu, iz nje nasuo vode u desnu ruku i oprao šake. Potom je rukom zahvatio vodu iz posude i posuo po spolnom organu i oprao ga, a potom je i ruku istrljao o zid ili zemlju. Izaprao je usta i nos, umio lice i oprao ruke do laktova, potom tri puta polio glavu, zatim je polio ostali dio tijela, onda se pomakao ustranu i oprao noge. Tad mu je dat peškir, ali se on njime nije posušio.
عربي Engleski Francuski
Kada bi se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kupao zbog džunupluka, prvo bi oprao svoje šake, zatim bi desnom rukom polio po lijevoj i oprao svoje stidno mjesto, a onda bi uzeo abdest kao za namaz.
عربي Engleski Francuski
Sjeme muškarca je gusto i bijelo, dok je sjeme žene rijetko i žućkasto, pa koje od to dvoje nadvlada ili pretekne - dijete na njega liči.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio da se nakon nužde čisti balegom ili kostima, te da je rekao: "To dvoje ne čisti."
عربي Engleski Francuski
Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, izlazio iz toaleta govorio bi: "Gufraneke."
عربي Engleski Francuski
"Zabranio nam je da se okrećemo prema Kibli kada obavljamo veliku ili malu nuždu, da se peremo desnom rukom nakon nužde, da prilikom čišćenja upotrijebimo manje od tri kamenčića, i da s čistimo izmetom (balegom) ili kostima."
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odredio je tri dana i noći za putnika, a dan i noć za onog ko nije putnik.'
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Ebu Hurejrea, radijallahu 'anhu, da je nosio Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, posudu za abdest i pranje poslije nužde. I tako, dok ga je jednom slijedio s njom, on upita: "Ko je to?" "Ja sam Ebu Hurejre!", odgovorio je. "Daj mi kamenja kojim ću se obrisati poslije nužde; nemoj mi donositi kost niti balegu." Donio mu je kamenje u rubovima svoje odjeće i ostavio ga pored njega. Udaljio se dok on nije završio, a onda su krenuli zajedno, pa ga je upitao: "A šta je s košću i balegom?" "To dvoje je", reče Poslanik, "hrana džina. Došli su mi (jednom prilikom) izaslanici džina Nasibina - a to su dobri džini - i zatražili mi nafaku. Molio sam Allaha za njih: kada god prođu pored kosti ili balege, da nađu na tome hranu." Bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas obućom stane u nečistoću očistit će je zemlja."
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, dozvolio je putnicima tri dana i tri noći, a mukimu dan i noć, kada uzmu abdest i obuku mestve, da potiru po njima.
عربي Engleski Francuski
"Ušao sam kod Aiše i rekao: 'Hoćeš li mi pričati o bolesti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?' 'Svakako', odgovorila je ona, a zatim nastavila: 'Kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, iznemogao, pitao je: 'Je li svijet klanjao?' Rekli smo mu: "Ljudi čekaju tebe'. 'Stavite mi vode u korito!' rekao je. 'Mi smo to učinile, on se okupao i kada se počeo dizati, uhvatila ga je nesvijest..."
عربي Engleski Francuski
Neke Kurejšije su naišle pored Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, koji su za sobom, poput magarca, vukli ovcu. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ih upita: 'Zašto ne uzmete njenu kožu?' 'Uginula je.' - rekoše, a Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kaza: 'Očistit će je voda i lišće mimoze.'
عربي Engleski Francuski
"Razbila se Vjerovjesnikova, sallallahu 'alejhi ve sellem, posuda, pa je na mjesto pukotine stavio komad od srebra."
عربي Engleski Francuski
"Sveza za stražnjicu jesu oči, i kada čovjek zaspi, ta se sveza odriješi."
عربي Engleski Francuski
"Zar se ne bojiš Allaha zbog ove životinje koju ti je dao u posjed? Doista mi se žali da je izgladnjuješ i umaraš."
عربي Engleski Francuski
"Neće naklanjati! Neko bi žensko iz Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice provelo u nifasu (postporođajno krvarenje) četrdeset noći, i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi mu naredio da naklanja propuštene namaze."
عربي Engleski Francuski
"Ubili su ga, ubio ih Allah, trebali su pitati ako nisu znali? Doista je pitanje lijek za neznanje. Bilo je dovoljno da uzme tejemum, i da stegne krpu (zavoj) na posjekotinu, zatim da potare po njoj i opere ostatak tijela."
عربي Engleski Francuski
Pogodio si sunnet i valjan ti je namaz.
عربي Engleski Francuski
"Čista zemlja muslimanu je abdest (služi mu za čišćenje u slučaju nedostatka vode), čak i ako bi to potrajalo deset godina. A kada nađeš vodu pokvasi njome svoju kožu, to je bolje."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslaniče, šta da čini čovjek koji ima odnos sa ženom, ali ga napusti prije nego što izbaci sjeme? Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, veli: 'Voda se koristi zbog vode (izlaska sperme).'"
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, za jednu noć imao je odnos sa svojim suprugama, ali se kupao samo jednom.
عربي Engleski Francuski
"Ko lijepo uzme abdest biće mu oprošteni prijašnji grijesi."
عربي Engleski Francuski