عن يحيى المازني -رحمه الله- قال: ((شَهِدتُّ عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وُضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فدعا بتَور من ماء، فتوضَّأ لهم وُضُوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأكفَأ على يديه من التَّورِ، فغسَل يديه ثلاثًا، ثم أدخل يدهُ في التور، فمَضْمَض واسْتَنْشَق واسْتَنْثَر ثلاثا بثلاثِ غَرَفَات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور، فغَسَلَهُما مرَّتين إلى المِرْفَقَين، ثم أدخل يدَه في التَّور، فمَسَح رأسَه، فأَقْبَل بهما وأَدْبَر مرَّة واحدة، ثم غَسَل رِجلَيه)). وفي رواية: ((بدأ بمُقَدَّم رأسه، حتى ذَهَب بهما إلى قَفَاه، ثم رَدَّهُما حتَّى رَجَع إلى المكان الذي بدأ منه)). وفي رواية ((أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخْرَجنا له ماء في تَورٍ من صُفْرٍ)).
[صحيح.] - [الرواية الأولى: متفق عليها الرواية الثانية: متفق عليها الرواية الثالثة : رواها البخاري.]
المزيــد ...

Od Jahje El-Mazinija, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: "Bio sam prisutan kada je Amr b. Ebu Hasan pitao Abdullaha b. Zejda o abdestu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa je ovaj tražio da mu donesu malu posudu sa vodom i abdestio se pred njim onako kako se abdestio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. Nagnuo je posudu, polio ruke vodom i oprao ih tri puta, zatim zahvatio rukom vode iz posude i isprao nos i usta tri puta sa tri zahvatanja. Zatim je zahvatio vode i oprao lice tri puta, zatim opet zahvatio vode i oprao ruke do iza lakata dva puta. Zatim je zahvatio vode i potrao po glavi od prednjeg ka zadnjem dijelu glave jedanput, a zatim oprao noge." U jednoj predaji je došlo: "Počevši od prednjeg dijela glave prema zadnjem a zatim je vratio ruke od zadnjeg dijela glave prema prednjem odakle je i počeo mesh." U drugoj predaji je došlo: "Došao nam je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa smo mu pripremili vodu u posudi od bakra."
[Vjerodostojan] - [Hadis bilježi imam Buhari - Hadis je mutefekun alejh, sa svoja dva lanca prenosilaca]

Objašnjenje

Naš selef, (naši prethodnici) rahimehumullah, su, iz nastojanja da slijede sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, pitali o načinu na koji je on nešto radio, da bi i oni isto tako postupali. U ovom hadisu Amr b. Jahja El-Mazini nam prenosi od svog oca da je on bio prisutan kada je Amr b. Ebi Hasan pitao Abdullaha b. Zejda, jednog od ashaba, radijallahu 'anhu, o načinu na koji se abdestio Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. Abdullah je htio da im to praktično pokaže, jer je to najbrži način učenja i shvatanja, i najdetaljniji način prenošenja, pa je tražio da mu donesu posudu sa vodom i počeo abdest pranjem ruku, jer su one sredstvo za zahvatanje vode i uzimanje abdesta. Nagnuo je posudu, polio vodom ruke i oprao ih tri puta, zatim je rukom zahvatio vodu iz posude tri puta, i svaki put kad zahvati vodu isprao usta i nos ušmrkujući vodu u nos a zatim je izbacujući nazad, zatim je ponovo zahvatio vode i oprao lice tri puta. Zatim je zahvatio vode i oprao ruke do iza laktova po dva puta, zatim je ponovo zahvatio vode i potrao rukama po glavi počevši od prednjeg dijela glave prema zadnjem dijelu do početka vrata, zatim potrao nazad do mjesta od kojeg je počeo potiranje. Tako je uradio da potare kosu u pravcu u kome raste i u suprotnom pravcu da bi voda došla i do unutrašnjosti. Nakon toga je oprao noge do iza članaka. Abdullah b. Zejd pojašnjava da se tako isto abdestio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada im je došao a oni su mu pripremili vodu za abdest u bakrenoj posudu. Abdullah je to pojasnio da bi potvrdio da je siguran da je tako radio Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Ujgurski Kurdski Hausa portugalski Svahilijanski
Prikaz prijevoda