Lista hadisa

Ko uzme abdest ovako kako sam ga ja uzeo, potom klanja dva rekata, ne razmišljajući o dunjalučkim stvarima, Allah će mu oprostiti sve grijehe koje je počinio.
عربي Engleski Francuski
"Allah, ne prima namaz nijednog od vas kada izgubi abdest, sve dok se ne abdesti."
عربي Engleski Francuski
"Ko se abdesti i lijepo uzme abdest, grijesi ga napuštaju i izlaze iz njegovog tijela."
عربي Engleski Francuski
Čistoća je dio imana (vjerovanja); riječi elhamdulillah ispunjavaju mizan (vagu dobrih djela) a riječi subhanallah i elhamdulillah ispunjavaju prostor između nebesa i Zemlje
عربي Engleski Francuski
"Kada se neko od vas abdesti neka ubaci vodu u nos, a onda neka je, izapirući, izbaci, a onaj ko se čisti nakon nužde neka to čini neparan broj puta. Kada se neko od vas probudi neka opere svoje ruke tri puta prije nego ih stavi u posudu, jer niko od vas ne zna gdje su mu ruke bile tokom spavanja."
عربي Engleski Francuski
„Kada se odjevate i kada se abdestite, počnite od desne strane.“
عربي Engleski Francuski
"Bio sam prisutan kada je Amr b. Ebu Hasan pitao Abdullaha b. Zejda o abdestu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa je ovaj tražio da mu donesu malu posudu sa vodom i abdestio se pred njim onako kako se abdestio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. Nagnuo je posudu, polio ruke vodom i oprao ih tri puta."
عربي Engleski Francuski
"Teško se petama od vatre."
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas zaspi, šejtan mu na potiljku zaveže tri čvora i pri vezivanju svakog kaže: 'Pred tobom je duga noć, pa spavaj!'
عربي Engleski Francuski
"Pripremili bismo Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, misvak i posudu sa vodom za abdest, pa bi Allah dao da se probudi u noći kada On hoće, zatim bi očistio usta misvakom, abdestio se i klanjao."
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Da se ne bojim da će to biti teško mom ummetu, naredio bih im da čiste zube misvakom svaki put kada abdeste." (Musned imama Ahmeda)
عربي Engleski Francuski
"Kada se neko od vas probudi i uzme abdest, neka ušmrkne vodu i izbaci je tri puta, jer šejtan boravi u nosnoj šupljini dok čovjek spava noću."
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Zejd, radijallahu anhu, prenosi da je vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da uzimajući abdest pere usta, nos, zatim lice tri puta, potom desnu ruku tri puta i drugu ruku tri puta, zatim da potire po glavi uzimajući novu vodu, a ne onom koja mu je preostala nakon pranja ruku, te da nakon toga temeljito pere noge.
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se abdestio i pritom potrao po tjemenu, turbanu i mestvama.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi prilikom uzimanja abdesta oprao laktove."
عربي Engleski Francuski
"Nema namaza onaj ko nema abdesta, a nema abdesta onaj ko prilikom uzimanja nije proučio Allahovo ime."
عربي Engleski Francuski
Vrati se i uljepšaj (upotpuni) abdest.
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kupao bi se jednim saom (oko 3 litra), pa do pet pregršti vode, a uzimao je abdest jednim muddom (oko 750 ml) vode.
عربي Engleski Francuski
Neće nijedan od vas temeljito uzeti abdest, a potom, iskreno se licem i srcem predavši Allahu, klanjati dva rekata dobrovoljnog namaza, a da neće zaslužiti džennet.
عربي Engleski Francuski
Urva prenosi od (svoje tetke) Aiše da je kazala: ''Vjerovjesnik je poljubio neku od svojih supruga, potom je izašao u džamiju radi namaza, a nije se zbog toga ponovo abdestio." Urva joj kaza: "Koja bi to bila druga do ti", pa se ona nasmijala. (Tirmizi)
عربي Engleski Francuski
Je li spolni organ išta drugo do dio čovječijeg tijela (ili je kazao: dio njega)?’"
عربي Engleski Francuski
"Aiša, moje oči spavaju, a moje srce ne spava."
عربي Engleski Francuski
Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je abdestio za svaki namaz
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzimao je abdest perući dijelove tijela jedanput samo
عربي Engleski Francuski
da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzimao abdest perući dijelove tijela dvaput
عربي Engleski Francuski
Ako neko od vas osjeti nešto u stomaku pa ne bude siguran da li je pustio vjetar ili nije, neka ne napušta namaz sve dok ne čuje zvuk ili dok ne osjeti miris
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: “Kada čovjek musliman, ili mu'min, uzima abdest pa opere svoje lice, spadnu sa njega svi grijesi njegovih očiju, zajedno s vodom, ili s posljednjom kapi vode; a kada sapere svoje ruke, s njih spadnu svi njegovi grijesi koje je svojim rukama počinio, zajedno s vodom, ili posljednjom kapi vode; a kada opere svoje noge, s njih spadnu svi grijesi koje je počinio hodajući na njima, zajedno s vodom, ili posljednjom kapi vode, tako da ostane posve čist od grijeha." (Muslim)
عربي Engleski Francuski
"Ukrasi vjernika dosezat će donde dokle dosežu tragovi abdesta."
عربي Engleski Francuski
"U vrijeme Vjerovjesnika, sallallahu alejhi vesellem, takvu smo hranu rijetko nalazili, a kada bismo je našli, nismo imali salveta, jedino svoje šake, ruke i noge. Potom bismo klanjali, a ne bismo se abdestili (obnovili abdest)."
عربي Engleski Francuski
Koga raduje da zna kako je izgledao abdest Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, evo ovako je izgledao.'
عربي Engleski Francuski
Temeljito uzimaj abdest: dobro protrljaj između prstiju i dobro isperi nos, osim kad postiš."
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam Ammara b. Jasira, radijallahu 'anhu, kako abdesteći se provlači prste kroz bradu, pa mu je rečeno: 'Zar provlačiš prste kroz bradu?' On reče: 'A zbog čega da to ne činim? Vidio sam Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako to čini.'"
عربي Engleski Francuski
„Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, donijete su dvije trećine mudda vode, pa je počeo da trlja svoje laktove.“
عربي Engleski Francuski
Enes b. Malik prenosi: "Ashabi Allahovog Poslanika toliko bi dugo čekali jacijski namaz da bi im se od drijemanja glave njihale. Potom bi ustali i klanjali, a ne bi se ponovo abdestili."
عربي Engleski Francuski
Urva veli: "Ušao sam kod Mervana b. el-Hakema, pa smo razgovarali o tome zbog čega abdest treba obnoviti. Mervan reče: 'Zbog doticanja muškog spolnog organa.' Urva na to kaza: 'To mi nije poznato', a Mervan reče: 'Obavijestila me je Busra, Safvanova kći, da je čula Allahovog Poslanika kada je kazao: 'Ko dotakne svoj spolni organ neka se abdesti.’" (Ebu Davud)
عربي Engleski Francuski
"Neki je čovjek upitao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'Trebam li uzeti abdest nakon jedenja bravećeg mesa', pa je odgovorio: 'Ako hoćeš, uzmi abdest nakon toga.' 'A trebam li uzeti abdest nakon jedenja kamiljeg mesa', upitao je taj čovjek. Na to mu je Poslanik rekao: 'Da, uzmi abdest nakon toga.' Čovjek je upitao može li obavljati namaz u toru za brave, i Poslanik mu je rekao da može, a kad ga je upitao može li obavljati namaz u kamiljem toru, na to mu je Poslanik rekao da ne može."
عربي Engleski Francuski
"Ko ogasuli umrloga, neka se okupa, a ko ga nosi, neka uzme abdest."
عربي Engleski Francuski
"Sveza za stražnjicu jesu oči, i kada čovjek zaspi, ta se sveza odriješi."
عربي Engleski Francuski
"Ko lijepo uzme abdest biće mu oprošteni prijašnji grijesi."
عربي Engleski Francuski