Danh mục Hadith

Ai làm Wudu' giống như cách làm Wudu' này của Ta rồi dâng lễ nguyện Salah hai Rak'at một cách nghiêm trang không bị phân tâm thì y sẽ được tha thứ tội lỗi đã qua.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Sự sạch sẽ là một nửa của đức tin
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Khi ai đó trong các ngươi lấy Wudu', y hãy cho nước vào mũi rồi hỉ mạnh ra, và ai làm vệ sịnh (cho việc đại tiện hoặc tiểu tiện) bằng cách lau chùi thì hãy lau chui với số lẻ (3, 5, 7 ... lần), và khi ai đó trong các ngươi ngủ dậy thì hãy rửa đôi bàn tay của mình ba lần trước khi cho chúng vào trong chậu nước bởi lẽ y không hề biết được đôi bàn tay của mình đã ngủ ở đâu trong đêm.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu không sợ gây khó khăn cho cộng đồng tín đồ của Ta, Ta đã ra lệnh bảo họ phải dùng siwak mỗi khi làm wudu.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi ai đó trong các ngươi thức dậy từ giấc ngủ của mình thì y hãy làm wudu, y hãy súc mũi ba lần bởi quả thật Shaytan ngủ đang ngủ ở vị trí trên trán giáp với khoang mũi của y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah làm wudu', Người súc miệng, súc mũi, rồi rửa mặt ba lần, rửa tay phải ba lần, tay trái ba lần, rồi lau vuốt đầu với nước không phải là phần còn dính trên bàn tay, rồi Người rửa hai bàn chân thật sạch.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah làm wudu', Người lau vuốt phần tóc trên trán của Người cùng với chiếc Ima-mah và Người lau vuốt đôi giày của Người.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi làm wudu', Thiên Sứ của Allah cho nước ướt toàn bộ hai cùi chỏ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không có lễ nguyện salah đối với ai không có wudu' và không có wudu' đối với ai không nhân danh Allah, Đấng Tối Cao.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ngươi hãy quay lại làm Wudu' cho chu đáo.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah thường tắm với một sa' nước cho đến năm bụm nước, và thường làm wudu' với một bụm nước.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bất kỳ người bề tôi nào chu đáo làm wudu' rồi đứng dâng lễ nguyện salah hai rak'at bằng cả trái tim và sắc diện của mình thì chắc chắn đều sẽ được ban cho Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah đã từng hôn một số bà vợ của Người rồi đi ra lễ nguyện salah mà không làm wudu'.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chẳng phải nó cũng chỉ là một cục thịt của y thôi sao?
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi một người bề tôi Muslim hoặc người bề tôi có đức tin lấy nước Wudu', lúc rửa mặt thì tất cả tội lỗi mà đôi mắt của y đã nhìn sẽ rớt ra ngoài từ gương mặt của y cùng với nước hoặc rơi rớt ra ngoài cùng với giọt nước cuối cùng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai muốn biết wudu của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người - thì đây là nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hoàn chỉnh tốt wudu, các ngón tay luồn vào các khe ngón tay, súc mạnh miệng và mũi trừ phi đang là người nhịn chay.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã nhìn thấy Ammar bin Yasir làm wudu', ông ấy luồn các ngón tay vào râu của mình. Tôi nói với ông ấy: ông luồn các ngón tay vào râu của mình ư? Ông ấy bảo: Điều gì ngăn cản tôi chứ, quả thật tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ của Allah thường luồn các ngón tay vào bộ râu của Người.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah, người ta mang đến cho Người hai phần ba bụm nước nên Người dùng bàn tay xoa khuỷu tay.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trong lúc sinh thời của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người - , các vị Sahabah của Người thường ngủ gật trong lúc ngồi đợi lễ nguyện salah 'I-sha' và sau đó dâng lễ nguyện salah mà không làm wudu'.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai chạm tay bộ phận sinh dục của mình thì hãy làm wudu'.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Y hỏi: Tôi lễ nguyện salah tại chuồng dê có được không? Người nói: "Được". Y hỏi: Tôi lễ nguyện salah tại chuồng lạc đà có được không? Người nói: "Không".
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai tắm cho người chết thì hãy tắm, còn ai khiêng người chết thì hãy làm wudu'.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, đôi mắt kiểm soát hậu môn, bởi thế, khi đôi mắt đã ngủ thì sự kiểm soát không còn nữa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp