Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Ai làm Wudu' giống như cách làm Wudu' này của Ta rồi dâng lễ nguyện Salah hai Rak'at một cách nghiêm trang không bị phân tâm thì y sẽ được tha thứ tội lỗi đã qua.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi ai đó trong các ngươi thức dậy từ giấc ngủ của mình thì y hãy làm wudu, y hãy súc mũi ba lần bởi quả thật Shaytan ngủ đang ngủ ở vị trí trên trán giáp với khoang mũi của y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah làm wudu', Người súc miệng, súc mũi, rồi rửa mặt ba lần, rửa tay phải ba lần, tay trái ba lần, rồi lau vuốt đầu với nước không phải là phần còn dính trên bàn tay, rồi Người rửa hai bàn chân thật sạch.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah làm wudu', Người lau vuốt phần tóc trên trán của Người cùng với chiếc Ima-mah và Người lau vuốt đôi giày của Người.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi làm wudu', Thiên Sứ của Allah cho nước ướt toàn bộ hai cùi chỏ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai muốn biết wudu của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người - thì đây là nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah, người ta mang đến cho Người hai phần ba bụm nước nên Người dùng bàn tay xoa khuỷu tay.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp