Podkategorije

Lista hadisa

Ko uzme abdest ovako kako sam ga ja uzeo, potom klanja dva rekata, ne razmišljajući o dunjalučkim stvarima, Allah će mu oprostiti sve grijehe koje je počinio.
عربي Engleski Francuski
"Bio sam prisutan kada je Amr b. Ebu Hasan pitao Abdullaha b. Zejda o abdestu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa je ovaj tražio da mu donesu malu posudu sa vodom i abdestio se pred njim onako kako se abdestio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. Nagnuo je posudu, polio ruke vodom i oprao ih tri puta."
عربي Engleski Francuski
"Kada se neko od vas probudi i uzme abdest, neka ušmrkne vodu i izbaci je tri puta, jer šejtan boravi u nosnoj šupljini dok čovjek spava noću."
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Zejd, radijallahu anhu, prenosi da je vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da uzimajući abdest pere usta, nos, zatim lice tri puta, potom desnu ruku tri puta i drugu ruku tri puta, zatim da potire po glavi uzimajući novu vodu, a ne onom koja mu je preostala nakon pranja ruku, te da nakon toga temeljito pere noge.
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se abdestio i pritom potrao po tjemenu, turbanu i mestvama.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi prilikom uzimanja abdesta oprao laktove."
عربي Engleski Francuski
Koga raduje da zna kako je izgledao abdest Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, evo ovako je izgledao.'
عربي Engleski Francuski
„Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, donijete su dvije trećine mudda vode, pa je počeo da trlja svoje laktove.“
عربي Engleski Francuski