Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Thiên Sứ của Allah đã từng hôn một số bà vợ của Người rồi đi ra lễ nguyện salah mà không làm wudu'.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chẳng phải nó cũng chỉ là một cục thịt của y thôi sao?
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trong lúc sinh thời của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người - , các vị Sahabah của Người thường ngủ gật trong lúc ngồi đợi lễ nguyện salah 'I-sha' và sau đó dâng lễ nguyện salah mà không làm wudu'.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai chạm tay bộ phận sinh dục của mình thì hãy làm wudu'.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Y hỏi: Tôi lễ nguyện salah tại chuồng dê có được không? Người nói: "Được". Y hỏi: Tôi lễ nguyện salah tại chuồng lạc đà có được không? Người nói: "Không".
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai tắm cho người chết thì hãy tắm, còn ai khiêng người chết thì hãy làm wudu'.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, đôi mắt kiểm soát hậu môn, bởi thế, khi đôi mắt đã ngủ thì sự kiểm soát không còn nữa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp