Podkategorije

Lista hadisa

Urva prenosi od (svoje tetke) Aiše da je kazala: ''Vjerovjesnik je poljubio neku od svojih supruga, potom je izašao u džamiju radi namaza, a nije se zbog toga ponovo abdestio." Urva joj kaza: "Koja bi to bila druga do ti", pa se ona nasmijala. (Tirmizi)
عربي Engleski Francuski
Je li spolni organ išta drugo do dio čovječijeg tijela (ili je kazao: dio njega)?’"
عربي Engleski Francuski
Enes b. Malik prenosi: "Ashabi Allahovog Poslanika toliko bi dugo čekali jacijski namaz da bi im se od drijemanja glave njihale. Potom bi ustali i klanjali, a ne bi se ponovo abdestili."
عربي Engleski Francuski
Urva veli: "Ušao sam kod Mervana b. el-Hakema, pa smo razgovarali o tome zbog čega abdest treba obnoviti. Mervan reče: 'Zbog doticanja muškog spolnog organa.' Urva na to kaza: 'To mi nije poznato', a Mervan reče: 'Obavijestila me je Busra, Safvanova kći, da je čula Allahovog Poslanika kada je kazao: 'Ko dotakne svoj spolni organ neka se abdesti.’" (Ebu Davud)
عربي Engleski Francuski
"Neki je čovjek upitao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'Trebam li uzeti abdest nakon jedenja bravećeg mesa', pa je odgovorio: 'Ako hoćeš, uzmi abdest nakon toga.' 'A trebam li uzeti abdest nakon jedenja kamiljeg mesa', upitao je taj čovjek. Na to mu je Poslanik rekao: 'Da, uzmi abdest nakon toga.' Čovjek je upitao može li obavljati namaz u toru za brave, i Poslanik mu je rekao da može, a kad ga je upitao može li obavljati namaz u kamiljem toru, na to mu je Poslanik rekao da ne može."
عربي Engleski Francuski
"Ko ogasuli umrloga, neka se okupa, a ko ga nosi, neka uzme abdest."
عربي Engleski Francuski
"Sveza za stražnjicu jesu oči, i kada čovjek zaspi, ta se sveza odriješi."
عربي Engleski Francuski